Bonde Forssa, nämndeman, kyrkvärd Born 1794-02-06 in Bodsjö, Forssa (Z).
1824 gift Bond. Forssa
1836 gift nämndeman i Forssa
1857-62 o 1863-72 gift Forssa hos sonen Magnus

Nästa son att ta över var Aron Nilsson med hustrun Brita Pehrsdotter, detta ägde rum 1824. Gården har aldrig varit så stor som under Aron Nilssons ägo. Forsagården består nu av ca 40 ha åker och äng (myrslåtter ej medräknade) samt 28 st hus. Förutom bostadshus, ladugård samt lador så har man också en modern kvarn, sågverk, snickarverkstad, smedja samt mejeri, gården var med andra ord självförsörjande inom det mesta. Förutom att två mycket stora byggnader uppförts (mangårdsbyggnad samt födorådsbyggnad) så inhandlades också två andra gårdar: Flatnor nr 1 som då omfattade merparten av flatnors hela skifteslag inköptes 1832 av Jonas Olofsson. Gården Långänge i Lockne socken köptes inte långt efter. Två torp med dagsverksåtagande har också uppförts. Det ena bebos av Pehr och Brita Larsson med tre barn (Lars-Petter, Olof och Ingeborg). Det andra torpet beboddes av Adolf och Kjerstin Mattsson med barnen Anna-Brita och Hedda. Aron Nilsson var en hård man i affärer och lyckades på kort tid bli bygdens bank. I bouppteckningen efter hustrun Brita Pehrsdotter 1852 finns noterat utstående fordringar på en summa av 15 031 kr. Vid den här tiden kunde man köpa en normal gård för 4000 kr. I samma bouppteckning finns 184 djur upptagna (73 i Forsa, 64 i Långänge samt 47 i Flatnor). I och med hustruns bortgång fördelade Aron sina tillgångar till sina fem barn (Katarina, Nils, Petter, Magnus och Margareta). Nils fick Forsa enl. tradition, Magnus fick Flatnor och Petter fick Långänge. Flickorna kompenserades troligen med likvida medel. /forsa.se Died 1880-07-19 in Bodsjö, Forsa (Z).
Aron Nilsson.
Born 1794-02-06 in Bodsjö, Forssa (Z). Died 1880-07-19 in Bodsjö, Forsa (Z). Bonde Forssa, nämndeman, kyrkvärd
F Nils Aronsson.
Born 1754-09-30 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1834-06-27 in Bodsjö, Forssa (Z). Bonde Forsa
FF Aron Nilsson.
Born 1720-04-01 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1790-03-28 in Bodsjö, Forsa (Z). Bonde Forssa
FFF Nils Aronsson.
Born 1689-10-08 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1762-04-10 in Bodsjö, Forsa (Z).
FFFF Aron Nilsson.
Born 1661-10-?? in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1747 in Bodsjö, Forsa (Z).
FFFM Karin Olofsdotter.
Born about 1660 in Revsund, Värviken (Z). Died 1722-06-04 in Bodsjö, Forsa (Z).
FFM Karin Göransdotter.
Born 1687-03-11 in Revsund, Skylnäs (Z). Died 1765-02-08 in Bodsjö, Forsa (Z).
 
 
FM Ingeborg Knutsdotter.
Born 1731-07-15 in Revsund, Anviken (Z). Died 1797-08-28 in Bodsjö, Forsa (Z).
FMF Knut Broddesson.
Born 1700-11-14 in Revsund, Anviken (Z). Died 1765-10-30 in Revsund, Anviken (Z).
FMFF Brodde Jonsson.
Born 1670 in Revsund, Anviken (Z). Died 1753-08-17 in Revsund, Anviken (Z).
FMFM Ingeborg Gertrud Knutsdotter.
Born 1662-09-21 in Revsund, Förberg (Z). Died 1747-01-06 in Revsund, Anviken (Z).
FMM Margareta Nilsdotter.
Born 1699-06-17 in Frösö (Z). Died 1772.
 
 
M Karin Olofsdotter.
Born 1767-05-28 in Bodsjö, Flatnor (Z). Died 1820-05-24 in Bodsjö, Forsa (Z).
MF Olof Jonsson.
Born 1739-08-13. Died 1813-05-05 in Bodsjö, Flatnor (Z). Bonde Flatnor
MFF Jon Ersson.
Born 1715-09-28 in Bodsjö, Finnäs (Z). Died 1800-08-28 in Bodsjö, Flatnor (Z). Bonde Flatnor
MFFF Eric Månsson.
Born 1689-06-08 in Bodsjö, Finnäs (Z). Landbonde
MFFM Märeta Jonsdotter.
Born 1690-03-17.
MFM Anna Olsdotter.
Born 1702-03-02 in Bodsjö, Hunge (Z). Died 1764-06-20 in Bodsjö, Flatnor (Z).
 
 
MM Ingeborg Ingebrektsdotter.
Born 1729-12-28 in Revsund, Ösjö (Z). Died 1785-07-31 in Bodsjö, Flatnor (Z).
   
 
   
 

Biography

Jämtlands Tidning Lördagen den 24 juli 1880

Relationships and children

Married 1821-01-03 in Revsund (Z).

Brita Persdotter.
Born 1796-09-19 in Revsund, Björnön (Z). Died 1852-01-02 in Bodsjö, Forsa (Z).

Katarina Aronsdotter.
Born 1822-04-20 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1884-06-08 in Revsund, Sund (Z).

Nils Aronsson.
Born 1824-03-14. Died 1865-10-14.

Petter Aronsson.
Born 1826-05-05 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1900-07-24 in Lockne, Långänge (Z).

Magnus Aronsson Nilsson.
Born 1831-05-07 in Bodsjö (Z). Died 1913-02-22 in Bodsjö, Forssa (Z).

Margreta Aronsdotter.
Born 1836-04-11 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1921-05-31 in Bodsjö, Finnäs (Z).

Brita Johanna Aronsdotter.
Born 1836-04-11 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1837-04-16 in Bodsjö, Forsa (Z).

Married 1856.

Brita Stina Strindberg.
Born 1821-10-07 in Sundsjö (Z).

Index of persons    Index of surnames    Index of places