Bonde Forssa Born 1720-04-01 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1790-03-28 in Bodsjö, Forsa (Z).
1700-talet - Forsagården växer i betydelse Under 1700-talet ökade gårdens välstånd och det var kanske framför allt Aron Nilsson med hustrun Ingeborg (ägare 1746-1784) som inledde gårdens storhetstid. Detta framgår vid en jämförelse mellan deras och tidigare ägares tillgångar. Paret skänkte också dyrbara gåvor till Bodsjö kyrka, däribland en silverkalk och ett rött sidentyg (Nilsson-Tanner 1975). Odlingsarealen utökades kontinuerligt och nya byggnader tillkom. I en resedagbok från 1775 anges att det då fanns två sågar och en skatte-mjölkvarn i Forsa (HUlphers 1775). Huvudnäringen kan troligen sägas för gården, likväl som för socknen i övrigt, under lång tid ha varit jakt och fiske tills odlingen av grödor och kreatursskötseln blev allt viktigare (Persson 1931). De huvudsakliga grödorna som odlades i Forsa var hö till kreaturen, korn och potatis.Det framkommer inte av några uppgifter om gården har idkat någon form av handel, men möjligen har viss avsalu förekommit av kreatur, ladugårdsprodukter eller jaktbyte som exempelvis fågel och skinn. 1770 inleddes avvittringen av Forsagården. De gamla rågångsmarkeringarna godtogs med få undantag och gårdens totala areal uppmättes till 1478 ha fördelat på 214 ha vatten, 20 ha inägor, 15 ha myr, 800 ha berg samt 429 ha skog. Med berg menades här inte dagens bergimpediment utan enbart brantare terräng (Lundgren 2001).
/Arbete i skogshistoria av Henrik Wikström vt 2001 "Forsa-Gården en lång historia"
¥
1775 ca gift bonde Forssa med 5 söner och 2 döttrar
1780 ca gift Forssa med alla barn utom Göran
1782 ca gift bonde Forssa med sönerna Nils, Knut, Aron, Jöns och dottern Karin
1787 ca gift bonde Forsa med sönerna Nils och Jöns och dottern Karin
Aron Nilsson.
Born 1720-04-01 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1790-03-28 in Bodsjö, Forsa (Z). Bonde Forssa
F Nils Aronsson.
Born 1689-10-08 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1762-04-10 in Bodsjö, Forsa (Z).
FF Aron Nilsson.
Born 1661-10-?? in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1747 in Bodsjö, Forsa (Z).
FFF Nils Aronsson.
Born about 1630. Died before 1697 in Bodsjö, Forsa (Z).
 
 
FFM Märit Larsdotter.
Born 1633. Died 1716-05-?? in Bodsjö, Forsa (Z).
 
 
FM Karin Olofsdotter.
Born about 1660 in Revsund, Värviken (Z). Died 1722-06-04 in Bodsjö, Forsa (Z).
   
 
   
 
M Karin Göransdotter.
Born 1687-03-11 in Revsund, Skylnäs (Z). Died 1765-02-08 in Bodsjö, Forsa (Z).
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1750.

Ingeborg Knutsdotter.
Born 1731-07-15 in Revsund, Anviken (Z). Died 1797-08-28 in Bodsjö, Forsa (Z).

Göran Aronsson.
Born 1747 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1820-02-10 in Revsund, Ammer (Z).

Nils Aronsson.
Born 1754-09-30 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1834-06-27 in Bodsjö, Forssa (Z).

Margeta Margret Aronsdotter.
Born 1758-02-14 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1833-01-02 in Näs, Åsan (Z).

Knut Aronsson Forsberg.
Born 1761-03-25 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1797-07-03 in Bodsjö, Våle (Z).

Aron Aronsson.
Born 1764-05-02 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1839-12-31 in Lockne, Tand (Z).

Jöns Aronsson Fröjd.
Born 1769-04-10 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1808-08-??.

Karin Katarina Aronsdotter.
Born 1770-10-06 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1836-02-02 in Bodsjö, Skurun (Z).

Index of persons    Index of surnames    Index of places