Dragon Söderböle Born 1769. Died 1808.
1800 gift dragon Söderböle
1803 gift Dragon Bodsjö
1806-1807 gift Drag. Söderböle
Jöns Fröjd.
Born 1769. Died 1808. Dragon Söderböle
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1793.

Karin Olofsdotter.
Born 1768.
1800 32 år
1803 35 år
1809-1814 bor kvar i Söderböle efter makens död

Olof Jönsson.
Born 1797-03-17 in Bodsjö, Böle (Z).
1829 drängen Hunge, född i Böle
1831 gift inhyses Böle
1838-46 god torpare Flatnor
1842 gift torpare Flatnor

http://sivjohan.se/Nisse/pcc7c8ef8.html

När nygifta Olof Jönsson, f. 1793-03-17 i Söderböle, Bodsjö (AI:5 s.41), får en son, Jöns f.1831-03 -11 i Böle,Bodsjö (C:2 s.53) med hustrun, f.d. barnhusflickan Carolina Christina Carlström, f. 1800- 10-07 i Stockholm, står Olof som inhyseshjon (inhyshj.) i sonens dopattest. Vid giftermålet 1829-11 -27 i Bodsjö (C:2 s.105) nämndes han som dräng från Hunge. Olof var född på soldattorpet i Söderböle och lämnade Bodsjö för Hackås församling 1812. Återvände till Bodsjö (Hunge) under 1820-talet. Hans moder, änkan Karin Olofsdotter,var inhyses/piga i Söderböle hos rotebonden och Olof var hennes enda kvarlevande barn.Olofs val att starta familj där kan ses mot den bakgrunden, men det måste finnas försörjningsmöjligheter och inhyseshjon klingar "falskt" i mina öron. Fysiskt och socialt sett är jag övertygad om att Olof definitivt är kapabel till ordinärt arbete. I Söderböle klyvs hemmanet (enda gården) 1830 dessutom, så arbete för en dräng fanns antagligen därvid. Olof står även nämnd som inhyseshjon i kyrkliga räkenskaper i samband med insamling till ny klocka till Bodsjös kyrka 1830-1831. (Tyvär saknas husförhörslängder för Bodsjö 1827-1837 så där kan man inget finna.) -Kan det ha varit så att han brutit sitt förra drängkontrakt i Hunge och därmed var förbjuden att ta en ny dränganställning ? - Eller kunde man göra ett val att inte binda sig som dräng och i stället jobba tillfälligt i väntan på något större erbjudande ? (Låter väl modernt !) Boende med mamman, som var inhyses, kanske man klassificerades som inhyseshjon ? Att titta i domboken kanske inte vore så dumt, men jag skulle gärna vilja få synpunkter på den här tituleringen av Olof Jönsson. Fins det liknande exempel ? Mvh Åke Abrahamsson

Åke. Som jag har förstått begreppet "Inhyses", så har man ingen egen bostad utan man bor hos någon annan, är "inhyst" så att säga. Detta förtar inte att man har en yrkestitel, t.ex dräng. Man kan vara inhyses på fler än ett sätt, om man t.ex överlåter en gård till sonen så kan föräldrarna bo kvar som inhyses eller födåråd (förgånga). Begreppet varierar säkert över Sveriges långa land. De är den erfarenhet jag har från mitt forskande. Kolla mera under ämnen på denna site. Mvh siv

Ingeborg Jönsdotter.
Born 1800-09-20 in Bodsjö, Söderböle (Z).

Ingeborg Jönsdotter.
Born 1803-06-27 in Bodsjö (Z).

Index of persons    Index of surnames    Index of places