Born 1731.
1793 ca enka Forssa hos sonen Nils
Ingeborg Knutsdotter.
Born 1731.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1750.

Aron Nilsson.
Born 1720-04-01 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1790-03-28 in Bodsjö, Forsa (Z).
1700-talet - Forsagården växer i betydelse Under 1700-talet ökade gårdens välstånd och det var kanske framför allt Aron Nilsson med hustrun Ingeborg (ägare 1746-1784) som inledde gårdens storhetstid. Detta framgår vid en jämförelse mellan deras och tidigare ägares tillgångar. Paret skänkte också dyrbara gåvor till Bodsjö kyrka, däribland en silverkalk och ett rött sidentyg (Nilsson-Tanner 1975). Odlingsarealen utökades kontinuerligt och nya byggnader tillkom. I en resedagbok från 1775 anges att det då fanns två sågar och en skatte-mjölkvarn i Forsa (HUlphers 1775). Huvudnäringen kan troligen sägas för gården, likväl som för socknen i övrigt, under lång tid ha varit jakt och fiske tills odlingen av grödor och kreatursskötseln blev allt viktigare (Persson 1931). De huvudsakliga grödorna som odlades i Forsa var hö till kreaturen, korn och potatis.Det framkommer inte av några uppgifter om gården har idkat någon form av handel, men möjligen har viss avsalu förekommit av kreatur, ladugårdsprodukter eller jaktbyte som exempelvis fågel och skinn. 1770 inleddes avvittringen av Forsagården. De gamla rågångsmarkeringarna godtogs med få undantag och gårdens totala areal uppmättes till 1478 ha fördelat på 214 ha vatten, 20 ha inägor, 15 ha myr, 800 ha berg samt 429 ha skog. Med berg menades här inte dagens bergimpediment utan enbart brantare terräng (Lundgren 2001).
/Arbete i skogshistoria av Henrik Wikström vt 2001 "Forsa-Gården en lång historia"
¥
1775 ca gift bonde Forssa med 5 söner och 2 döttrar
1780 ca gift Forssa med alla barn utom Göran
1782 ca gift bonde Forssa med sönerna Nils, Knut, Aron, Jöns och dottern Karin
1787 ca gift bonde Forsa med sönerna Nils och Jöns och dottern Karin

Göran Aronsson.
Born 1747 in Bodsjö, Forsa (Z).
1775 ca dräng Forssa hos fadern
1778 står som dräng Forsa

Nils Aronsson.
Born 1754-09-30 in Bodsjö, Forsa (Z).
1793 ca gift bonde Forssa med modern och syskonen Jöns och Karin samt systerbarnen Jonas och Nils Magnus Gjösling på gården
1800 o 1804 gift bonde Forsa
1805-14 gift bonde Forsa

Margeta Margret Aronsdotter.
Born 1758-02-14 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1833-01-02 in Näs, Åsan (Z).
1778 från Forssa
1793 ca i Finnäs med sonen Nils Magnus

Knut Aronsson Forsberg.
Born 1761 in Bodsjö, Forsa (Z).
1787 ca gift vicekorpral Forsa
1792 gift Vice Corp. Forsa
1793 gift i Våle hos svärfadern
1800 ca furir Våle

Aron Aronsson.
Born 1764 in Bodsjö, Forsa (Z).
1787 gift Forsa med sonen Rasmund

Jöns Aronsson Frögd.
Born 1769 in Bodsjö, Forsa (Z).
1793 ca dragon Forssa hos brodern Nils

Karin Katarina Aronsdotter.
Born 1770-10-06 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1836-02-02 in Bodsjö, Skurun (Z).
1793 ogift i Forssa hos brodern Nils
1797 unga Enkan ifrån Forsa

Index of persons    Index of surnames    Index of places