Bonde Forsa Born 1754-09-30 in Bodsjö, Forsa (Z).
1793 ca gift bonde Forssa med modern och syskonen Jöns och Karin samt systerbarnen Jonas och Nils Magnus Gjösling på gården
1800 o 1804 gift bonde Forsa
1805-14 gift bonde Forsa
Nils Aronsson.
Born 1754-09-30 in Bodsjö, Forsa (Z). Bonde Forsa
F Aron Nilsson.
Born 1720-04-01 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1790-03-28 in Bodsjö, Forsa (Z). Bonde Forssa
FF Nils Aronsson.
Born 1689 in Bodsjö, Forsa (Z). Died 1762.
   
 
   
 
FM Karin Göransdotter.
Born 1687. Died 1765.
   
 
   
 
M Ingeborg Knutsdotter.
Born 1731.
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married.

Karin Olofsdotter.
Born 1767-05-28 in Bodsjö, Flatnor (Z).
Samma Karin i HFB?
1787 ca piga i Flatnor hos bonden Olof Persson
1794 ogift i Flatnor hos fadern med sonen Olof
1804 36 år

Ingeborg Nilsdotter.
Born 1791-09-10 in Bodsjö, Forsa (Z).

Aron Nilsson.
Born 1794-02-06 in Bodsjö, Forssa (Z).
1824 gift Bond. Forssa
1836 gift nämndeman i Forssa
1857-62 o 1863-72 gift Forssa hos sonen Magnus

Nästa son att ta över var Aron Nilsson med hustrun Brita Pehrsdotter, detta ägde rum 1824. Gården har aldrig varit så stor som under Aron Nilssons ägo. Forsagården består nu av ca 40 ha åker och äng (myrslåtter ej medräknade) samt 28 st hus. Förutom bostadshus, ladugård samt lador så har man också en modern kvarn, sågverk, snickarverkstad, smedja samt mejeri, gården var med andra ord självförsörjande inom det mesta. Förutom att två mycket stora byggnader uppförts (mangårdsbyggnad samt födorådsbyggnad) så inhandlades också två andra gårdar: Flatnor nr 1 som då omfattade merparten av flatnors hela skifteslag inköptes 1832 av Jonas Olofsson. Gården Långänge i Lockne socken köptes inte långt efter. Två torp med dagsverksåtagande har också uppförts. Det ena bebos av Pehr och Brita Larsson med tre barn (Lars-Petter, Olof och Ingeborg). Det andra torpet beboddes av Adolf och Kjerstin Mattsson med barnen Anna-Brita och Hedda. Aron Nilsson var en hård man i affärer och lyckades på kort tid bli bygdens bank. I bouppteckningen efter hustrun Brita Pehrsdotter 1852 finns noterat utstående fordringar på en summa av 15 031 kr. Vid den här tiden kunde man köpa en normal gård för 4000 kr. I samma bouppteckning finns 184 djur upptagna (73 i Forsa, 64 i Långänge samt 47 i Flatnor). I och med hustruns bortgång fördelade Aron sina tillgångar till sina fem barn (Katarina, Nils, Petter, Magnus och Margareta). Nils fick Forsa enl. tradition, Magnus fick Flatnor och Petter fick Långänge. Flickorna kompenserades troligen med likvida medel. /forsa.se Died 1880-07-19 in Bodsjö, Forsa (Z).

Olof Nilsson.
Born 1797-07-14 in Bodsjö, Forsa (Z).

Per Nilsson.
Born 1800-03-30 in Bodsjö, Forsa (Z).

Magdalena Nilsdotter.
Born 1804-02-14 in Bodsjö, Forsa (Z).

Index of persons    Index of surnames    Index of places