Bonde Flatnor Born 1739. Died 1813-05-02 in Bodsjö, Flatnor (Z).
1780 ca gift bonde Flatnor med 5 barn och gifte fadern med brodern Erik samt gifte Göran Bergquist f1702 som inhyses på gården
1782 ca gift bonde Flatnor med 6 barn och gifte fadern med brodern Erik samt gifte Göran Bergquist f1702 och gifte Göran Bergqvist f1702 som inhyses på gården
1787 ca bonde änkling Flatnor med sonen Jon och döttrarna Anna, Märeta och Gölin samt gifte fadern på gården.
1793 ca bonde änkling Flatnor med sonen Jon och döttrarna Märeta, Brita och Gölin samt gifte fadern på gården
1794 bonde änkling Flatnor1805-1813 hos sonen Jonas i Flatnor
1807 gift, gamla bonden
Olof Jonsson.
Born 1739. Died 1813-05-02 in Bodsjö, Flatnor (Z). Bonde Flatnor
F Jon Ersson.
Born 1715. Bonde Flatnor
     
 
   
 
     
 
   
 
M Anna Olsdotter.
Born 1702.
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1760.

Ingeborg Ingebrektsdotter.
Born 1729-12-28 in Revsund, Ösjö (Z). Died 1785-07-31 in Bodsjö, Flatnor (Z).
1778 ca 48 år

Anna Olofsdotter.
Born 1762.

Märeta Olofsdotter.
Born 1763-04-19.
Samma Märet i HFB?
1805 42 år

Jonas Jon Olsson.
Born 1765. Died 1805.
1794 gift i Flatnor hos fadern
1802 o 1804 o 1806 gift bonde Flatnor

Karin Olofsdotter.
Born 1767-05-28 in Bodsjö, Flatnor (Z).
Samma Karin i HFB?
1787 ca piga i Flatnor hos bonden Olof Persson
1794 ogift i Flatnor hos fadern med sonen Olof
1804 36 år

Brita Olofsdotter.
Born 1769-09-11.
rätt familj?
1802 36 år

Gölin Olofsdotter.
Born 1872-06-06 in Bodsjö, Flatnor (Z).

Married 1804-06-03 in Bodsjö (Z).

Brita Aronsdotter.
Born 1762-03-27 in Näs. Died 1845-02-07 in Bodsjö, Gullboviken (Z).
1804 pigan från Lockne
1838-45 hos dottern Ingeborg i Gullboviken

Ingeborg Olofsdotter.
Born 1807-10-27 in Bodsjö (Z).
1834 piga Forssa 26 år
1880 änka, födorådstagerska Bodsjö, Gullboviken hos arrendatorn Andreas Andersson f1857

Index of persons    Index of surnames    Index of places