Torpare Born 1854-06-13 in Bodsjö, Bodsjöbyn (Z). Died 1924-12-01 in Bodsjö, Ocksjön (Z).
1878 gift torpareson Skurun
1880 gift med tre barn hos föräldrarna
1881 o 1883 gift torpare Skurun
1886 gift odalstorpare Skurun
1888 gift torpare Skurun
1890 gift jordtorpare Skurun med 6 barn
1900 änkling, odelstorpare Skurun med barnen Nils Petter. Lars Erik och Lars Erik samt barnbarnet Marta Juliana och föräldrarna som födorådstagare
1905 änkling torpare Skurun
1910 flyttar från odelstorpet i Skurun tll odelstorp i Ocksjön
1913 gift odelstorpare Ocksjön
1924 gift, dödsort Östersunds lasarett

lars_jonsson_forst_f1854.jpg
Lars   Jonsson Först 1854-1924
Lars Jonsson Först.
Born 1854-06-13 in Bodsjö, Bodsjöbyn (Z). Died 1924-12-01 in Bodsjö, Ocksjön (Z). Torpare
F Jonas Larsson Först.
Born 1823-02-14 in Bodsjö (Z). Died 1908-04-13 in Bodsjö, Skurun (Z). Fältjägare
FF Lars Jonsson.
Born 1795-05-24. Torpare
FFF Jonas Jon Olsson.
Born 1765. Died 1805. Bonde Flatnor
FFFF Olof Jonsson.
Born 1739. Died 1813-05-02 in Bodsjö, Flatnor (Z). Bonde Flatnor
FFFM Ingeborg Ingebrektsdotter.
Born 1729-12-28 in Revsund, Ösjö (Z). Died 1785-07-31 in Bodsjö, Flatnor (Z).
FFM Märeta Larsdotter.
Born 1765. Died 1800-04-14 in Bodsjö, Flatnor (Z).
 
 
FM Gölin Hermansdotter.
Born 1794-08-23.
FMF Herman Persson Nordstrand.
Born 1757-04-26. Bonde Skurun, korpral
FMFF Per Nilsson Nordstrand.
Born 1713-10-12 in Bodsjö, Skurun (Z). Died 1768. Dragon Skurun
FMFM Märet Hermansdotter.
Born 1728-02-25 in Revsund, Björnön (Z). Died 1803-08-16 in Bodsjö, Skurun (Z).
FMM Gertrud Olofsdotter.
Born 1763. Died 1806.
 
 
M Gölin Nilsdotter.
Born 1818-04-16 in Haverö (Y). Died 1907-02-11 in Bodsjö, Skurun (Z).
     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Relationships and children

Married.

Juliana Andersdotter.
Born 1843-10-21 in Bodsjö, Strångsund (Z). Died 1892-08-18 in Bodsjö, Skurun (Z).

Jonas Olof Först.
Born 1874-12-22 in Bodsjö (Z). Died 1891-02-23 in Bodsjö, Skurun (Z).

Matilda (Märta) Juliana Först.
Born 1876-07-04 in Bodsjö, Skurun (Z). Died 1893-12-13 in Bodsjö, Skurun (Z).

Anna Brita Larsdotter Först.
Born 1878-07-02 in Bodsjö, Skurun (Z). Died 1900-08-20 in Bodsjö, Skurun (Z). 1897 ogift torpardotter Skurun

Anders Wilhelm Larsson.
Born 1881-09-18 in Bodsjö, Skurun (Z). Died 1937-11-08 in Lockne, Berge (Z).
1910 gift arbetare Böle
1912 gift skogsarbetare Böle
1937 gift 1907

Nils Petter Larsson.
Born 1883-09-20 in Bodsjö, Skurun (Z).
1903 16/3 utvandrar till Nordamerika

Engla Gunilla Först.
Born 1886-04-01 in Bodsjö, Skurun (Z). Died 1886-04-12 in Bodsjö, Skurun (Z).

Lars Erik Larsson.
Born 1888-01-10 in Bodsjö, Skurun (Z).
1907 20/5 utvandrar från Skurun till Nordamerika

Before marriage.

Brita Andersdotter.
Born 1872-02-24 in Gillhov, Näckstabodarna (Z). Died 1954-08-15 in Bodsjö, Våle (Z). 1894 4/5 trolovad torpardotter Kälen
1900 änka Gillhov, Kårviken, Hjälpkvinna med 2 barn
1905 24/4 flyttar från Kårvattnet till Bodsjö
1940 torpareänka Våle 1:19 hos sonenViktor
1954 änka Våle 1:19

Karl Olof Först.
Born 1905-03-31 in Bodsjö (Z). Died 1986-12-05 in Bodsjö, Ocksjön (Z).
Började 1918 som skogsarbetare
1933 ogift jordbruksarbetare Ocksjön
1935 o 1937 ogift jordbruksarbetare Ocksjön
1940 skogsarbetare med egen rörelse Våle 1:58 Ocksjön
1943 gift skogsarbetare Ocksjön
1950 skogsarbetare Våle 1:58
1970 gift Ocksjön
1986 gift 1950


¥När porslin och matbestick av metall varför de rika.
Jag ska berätta lite om forna tiders matordning. Matbestick av metall var en lyxvara, som saknades i de flesta hem. Man använde i stället täljkniven och träsleven . Och så åt man förstås med hjälp av fingrarna . Porslin var heller inte var mans egendom. I stället gröptes bordsskivan ur och i denna fördjupning placerades både fast och flytande föda . Efter måltiden satte husfadern fast sin träsked i en väggspringa vid sin plats och där fick den sitta till nästa måltid. Ingen vågade röra den. När någon hade fällt en älg -lovligt eller olovligt var sak samma -så skulle detta firas genom att man tillagade "Skalljäspe". Det första som då togs till vara av älgen var huvudet. vilket flåddes och skållades noga och klövs sedan längs med i två delar. Allt invändigt, som inte var användbart, avlägsnades, men hjärnan skulle vara kvar. Den gnutta kött , som fanns bakom käkbenen var en delikatess. likaså mulen. Det hela kokades i en lagom mängd vatten tillsammans med risgryn , salt och andra kryddor till en seg massa. Denna maträtt kallades "Skalljäspe". "Härapörsa" hette en annan gammal maträtt, som var gjord på hare. När hud och huvud avlägsnats skars buken upp med ett rakt snitt. Inälvorna togs ut och i stället fylldes magen med en lagom mängd risgryn till· sammans med kryddor. Sedan syddes magen omsorgsfullt ihop, så att risgrynen inte skulle pressas ut. Det hela kokades i lagom mängd vatten och serverades alltså under namnet "Härapörsa". Karl Försth, Ocksjön/ ur "Hård var striden" del 1

Married 1909-08-24.

Brita Andersdotter.
Born 1872-02-24 in Gillhov, Näckstabodarna (Z). Died 1954-08-15 in Bodsjö, Våle (Z). 1894 4/5 trolovad torpardotter Kälen
1900 änka Gillhov, Kårviken, Hjälpkvinna med 2 barn
1905 24/4 flyttar från Kårvattnet till Bodsjö
1940 torpareänka Våle 1:19 hos sonenViktor
1954 änka Våle 1:19

Viktor Ferdinand Först.
Born 1913-03-22 in Bodsjö (Z). Died 1982-03-24 in Bodsjö, Ocksjön (Z).
1935 ogift jordbruksarbetare Ocksjön
1940 småbruksägare Våle 1:19 2½ ha
1942 gift småbruksägare Ocksjön
1950 skogsarbetare Våle 1:19 Ocksjön
1967 pension
1975 hemmansägare Ocksjön
1980 gift Våle 1:89
1982 gift 1938

Index of persons    Index of surnames    Index of places