Sockenskräddare Born 1758-10-07 in Hallingeberg Lilla Rumma (H). Died 1835-11-30 in Odensvi Blåskulla (H).
Johan Gustav Rising.
Born 1758-10-07 in Hallingeberg Lilla Rumma (H). Died 1835-11-30 in Odensvi Blåskulla (H). Sockenskräddare
F Johan Gustaf Rising.
Born 1726-02-18 in Blackstad Kleva (H). Died 1762 in Stralsund Pommern. Soldat
FF Johan Gustaf Rising.
Born 1691-12-04 in Hallingeberg Prästgården (H). Died 1764-09-17 in Hallingeberg Risingsberg (H). Arrendator, korpral, kronolänsman
FFF Samuel Amundi Rising.
Born 1639 in Risinge, Prästgården (E). Died 1722-10-03 in Hallingeberg Säby (H). Kyrkoherde i Hallingeberg
FFFF Amundus Joannis Myckovius (Hulthenius).
Born 1610. Died 1656. Komminister Risinge från 1641
FFFM Ingrid Bruntesdotter Rosenia.
Born in Östra Harg. Died 1700-08-29 in Risinge.
FFM Agneta Gyllenbreider.
Born 1669-09-30 in Hallingeberg Rispetorp (H). Buried 1698-03-30 in Hallingeberg Rispetorp (H).
FFMF Henric Bredh adl Gyllenbreider.
Born 1633 in Gamleby Gunnerstad (?) (H). Died 1697 in Hallingeberg Rispetorp (H). Löjtnant
FFMM Brita Åkesdotter.
Born 1647-02-26 in Gladhammar Annarödsla (H). Died 1721-02-12 in Hallingeberg Rispetorp (H).
FM Christina Nilsdotter Biörch.
Born 1700-04-05 in Gamleby, Gamblebyn (H). Died 1766-10-26 in Hallingeberg Risingsberg (H).
FMF Nils Andersson Biörch.
Born 1666. Died 1705-01-26 in Gamleby, Åby (H). Befallningsman, krögare
 
 
FMM Catharina Jonsdotter Åman.
Born calculated 1671. Died 1752-11-23 in Blackstad, Kleva (H).
 
 
M Karin Persdotter.
Born 1722. Died 1772 in Hallingeberg (H).
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

.

Anna Beata Rising.
Born 1793-11-29 in Odensvi Kårössle (H).

Index of persons    Index of surnames    Index of places