Löjtnant Born 1633 in Gamleby Gunnerstad (?) (H). Died 1697 in Hallingeberg Rispetorp (H).
/http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/49114.html?1071224726 Född i Gamleby (H), död (begravd 1698-10-26) i Rispetorp, Hallingeberg sn (H). Löjtnant. Henrik adlades 1678 tillsammans med sin bror Erik, med namnet Gyllenbreider, men det var bara Erik som tog introduktion på Riddarhuset. Henrik nämnes första gången som ryttare 1661 vid Smålands kavallerireg. han var 1675 kvartermästare vid Östgöta kavalleri samt senare där löjtnant. Bägge bröderna hade med stor tapperhet kämpat i såväl Karl X och Karl XI:s krig. Henrik skadades svårt 1680 efter en duell med kornetten Didrik Uddesson Grijs på Stenserum. Begrovs samma dag som sin svärfar Åke Pettersson [Boken om Tjust av Ada Rydström; Linköping stifts herdaminne; Den ointroducerade adelns ättartavlor av Schlegel och Klingspor; Hallingeberg CI:2:77]

http://www.lerviken.se/relatives/000/0000/806.htm

Död 1698-10-26 i Hallingeberg (H). Levnadsbeskrivning Adlad 1678-09-18, introd s å, † i början av 1700-talet Släkten anses härstamma från den gamla adliga ätten Breide från Holstein. När bröderna Erik och Henrik Breedh adlades 1678 -09-18, ska de ha påstått att de tillhörde ätten Breide (eller rättare sagt en "holsteinsk adlig ätt de Breider", vilket dock inte har kunnat bevisas. Henrik Breedh, adlad Gyllenbreider, (men inte introducerad på Riddarhuset) (son av Mikael Breedh), född 1633 i Gamleby sn; ryttare vid Smålands kavalleri 1661; kvartersmästare vid Östgöta kavalleri 1675; löjtnant vid dito 1678; adlad samma år jämte brodern Erik, fast ointroducerad; bosatt på Rispetorp, Hallingeberg. Hans begravningsvapen finns i Hallingebergs kyrka; † 1698-10-26 på Rispetorp. Gift 1667-11-17 i Gladhammars sn med Brita Åkesdotter, född 1647-02-26 i Annerödsla i Gladhammars sn, † 1721-02-12 på Rispetorp, dotter av Åke Persson och Agneta NN. Barn: Anna Gyllenbreider, född 1669, död 1738-01-27 på Rispetorp. Gift 1697 -01-22 i Hallingbergs socken med ryttmästaren Carl Gustaf Gladsten. Agneta Gyllenbreider, född 1669-09-30 på Rispetorp, † 1698-03 i Hallingebergs sn. Gift 1690-11-11 i Hallingeberg med kyrkoherden där Samuel Amundi Rising, född 1639, † 1722. Johan Gustaf Gyllenbreider, född 1671-06 på Rispetorp. Maria Gyllenbreider, född 1673 på Rispetorp, † 1749-05-10 på Borghult i Hallingebergs sn. Gift 1:o 1697-01-22 i Hallingebergs sn med fältväbeln Hans Fagerström, † 1702. (Hans Fagerström. Furir vid överstelöjtnant Lorentz Clercks komp., tilldelades Vrånghult ½ mtl, Tuna sn + Telleryd ¼ mtl i Vena sn (jordebok Kalmar reg 1700. KrA). Fältväbel vid Erik Silfversparres komp. förkommen 1702 8/2 vid Kielm, Litauen; änkan fick ½ års nådeår på Hornebo fältväbelsboställe, Södra Vi (H) (avlöningslista och jordebok,Kalmar reg.1702, KrA)).Gift 2:o med rusthållaren Måns Nilsson Lind, född 1688, † 1743. Margareta Elisabet Gyllenbreider, född 1683-11-14 på Rispetorp, Hallingebergs sn, † där 1765-10-19 av ålderdom. Gift 1722-12-26 i Hallingebergs sn med kornetten Magnus Rydelius, född 1684, † 1767. Ur anbytarforum: Nej, den ätt som otvivelaktigt måste avses med "den holsteinska adelsätten de Breider", är ätten Breide eller Breyde från Holstein, vilken finns införd i Danmarks Adels Aarbog [DAA]. Holstein var ju länge ett danskt hertigdöme, som regerades av en yngre sidogren av huset Oldenburg (så småningom kallad "Holstein-Gottorp", och satt f.ö. på Sveriges tron mellan 1751 och 1818). Därför räknades den som dansk adel. Medlemmar av ätten Breyde hade f. ö. varit bosatta i Sverige under senmedeltiden; Paul, Johan och Joachim B. Men att dessa på något sätt är besläktade med bröderna Erik och Henrik Breedh som kom att adlas Gyllenbreider är inte på något sätt belagt. Utan att ta ställning i frågan om det påstådda släktskapet, måste man ändå konstatera att det är en märklig omständighet att det vanligaste förnamnet inom ätten Breide/Breyde (trol. utdöd vid mitten/slutet av 1600-talet) är Henrik, och att också namnet Erik förekommer.
Henric Bredh adl Gyllenbreider.
Born 1633 in Gamleby Gunnerstad (?) (H). Died 1697 in Hallingeberg Rispetorp (H). Löjtnant
F Mikael Bredh (Breed).
Born about 1599 in Holstein. Died 1645 in Danmark, Skåne. Borgare, krögare, ryttare
FF Hindrik Bredh.
Born.
   
 
   
 
     
 
   
 
M Lucia Bredh.
Born 1599. Died 1681 in Hallingeberg Rispetorp (H).
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married.

Brita Åkesdotter.
Born 1647-02-26 in Gladhammar Annarödsla (H). Died 1721-02-12 in Hallingeberg Rispetorp (H).

Katharina Gyllenbreider.
Died in Målilla (H).

Anna Gyllenbreider.
Born in Hallingeberg Rispetorp (H). Died 1738.

Johan Gustaf Gyllenbreider.
Died 1704 in Polen.

Agneta Gyllenbreider.
Born 1669-09-30 in Hallingeberg Rispetorp (H).

Maria Gyllenbreider.
Born 1673-06-28 in Hallingeberg Rispetorp (H). Died 1749-10-05 in Sverige.

Michael Gyllenbreider.
Born 1677 in Hallingeberg Rispetorp (H). Died 1692 in Hallingeberg Rispetorp (H).

Elisabeth Gyllenbreider.
Born 1677 in Hallingeberg Rispetorp (H).

Margareta Elisabet Gyllenbreider.
Born 1683-11-?? in Hallingeberg, Rispetorp (H).

Index of persons    Index of surnames    Index of places