Born 1864-01-01 in Dänningelanda (G). Died 1922-09-17 in Gustav Vasa (AB). Fysisk beskrivning: . Stadsfiskal
1890 Hovrättsnotarie e. o. , Polisöverkonstapel ogift Adolf Fredrik
1894 gift Hovrättsnotarie Adolf Fredrik
1900 Stadsfiskal Sundsvall m hustru o 1 barn (Carl Olof) i hushållet¥
1917 13/10 flyttar från Sundsvall till Stockholm, Kungsholm, Kungsg 78 med sonen Karl Olof

"Stadsfiskalen Carl Emil Törnvall föddes själfva nyårsdagen 1864 i Dänningelanda i Småland, tog studentexamen i Växjö 1885, examen till rikets rättegångsverk 1888 och blef samma år e. o. hofrättsnotarie: tjänstgjorde åren 1889-1890 som e. o. notarie vid Stockholms rådstufvurätt samt under samma tid som kanslist vid riksbankens ombudsmannakontor i Stockholm: tjänstgjorde åren 1891-1893 vid detektiva polisen i hufvudstaden, därvid han äfven skötte polisövervakningen sistnämnda år vid Tullgran under käjsar Wilhelms besök därstädes, vilket renderat honom Preussiska Röda Örns ordens medalj. Till stadsfiskal i Sundsvall utnämndes hr Törnvall 1894 och har förvärfvat sig allmänna sympatier för så väl sitt urbana väsen som det sätt hvarpå han utöfvar sin tjänst." /källa:Medelpads fornminnesförening
karl_emil__tornvall_f1864.jpg
Karl Emil   Petersson Törnvall 1864-1922
Karl Emil Petersson Törnvall.
Born 1864-01-01 in Dänningelanda (G). Died 1922-09-17 in Gustav Vasa (AB). Stadsfiskal
F Peter Olof Johannesson.
Born 1819-12-19 in Hemmesjö, Hemset Tokagård (G). Died 1887-05-20 Dänningelanda, Torpa Söregården (G). Bonde, undantagshjon
FF Johannes Bengtsson.
Born 1789-10-17 in Hemset Tokagård, Hemmesjö, Kronobergs län. Died 1873-04-10 in Torpa Södregård, Dänningelanda, Kronobergs län. lantbrukare, undantagsman
FFF Bengt Nilsson.
Born 1752-11-14 in Hemmesjö, Kronobergs län. Died 1832-10-27 in Hemset Tokagård, Hemmesjö, Kronobergs län. bonde, backstugusittare
 
 
FFM Karin Olofsdotter.
Born 1758-08-25 in Hemmesjö, Kronobergs län. Died 1835-11-10 in Hemset Tokagård, Hemmesjö, Kronobergs län.
 
 
FM Christina Jonasdotter.
Born 1792-12-16 in Ekna Säteri, Tjureda, Kronobergs län. Died 1859-07-09 in Torpa Södregård, Dänningelanda, Kronobergs län.
FMF Jonas Persson.
Born 1762-04-30 in Ekna, Tjureda, Kronobergs län. lantbrukare
 
 
FMM Anna Brita Johansdotter.
Born 1769-11-29 in Söraby, Kronobergs län.
 
 
M Ingrid Maria Andersdotter.
Born 1826-01-26 in Dänningelanda, Torpa Södregården (G). Died 1900-09-18 in Dänningelanda, Torpa Söregård (G).
MF Anders Pehrsson.
Born 1785-08-11 in Dänningelanda (G). Died 1861-06-07 in Dänningelanda, Torpa Södregården (G). bonde, undantagsman
MFF Per Olsson.
Born 1755-02-16. Died 1813-11-07 in Torpa södregården, Dänningelanda, Kronobergs län. lantbrukare
 
 
MFM Elin Persdotter.
Born 1756-09-16 in Torpa Södregården, Dänningelanda, Kronobergs län. inhysehjon
 
 
MM Britta Elisabeth Jonsdotter.
Born 1799-09-12 in Dänningelanda, Kättilstorp (G). Died 1867-10-16 in Dänningelanda, Torpa Södregården (G).
MMF Jon Månsson.
Born 1756-11-11. lantbrukare
 
 
MMM Kierstin Persdotter.
Born 1771-09-08.
 
 

Biography

Relationships and children

Married 1893-08-29. 1

Jenny Sophia Lind.
Born 1863-02-11 in Östra Torsås, Säljeryd Smedsgården (G). Died 1903-12-18 in Sundsvall, Hirschska huset (Y).

Karl Olof Napoleon Törnvall.
Born 1894-03-10 in Adolf Fredrik (AB). Died 1972-11-22 in Borgholm (H).

Married 1906-06-30.

Selma Maria Lind.
Born 1879-09-03 in Växjö, Fagerlund (G). Died 1917-01-29 in Sundsvall (Y).

Married 1919-06-28.

Svea Regina Kjellman.
Born 1882-10-26 in Karlstad (S). Died 1973-04-17 in Göteborgs Vasa (O).

Svante Fredrik Birger Törnvall.
Born 1921-07-10 in Stockholm, Gustav Vasa (AB). Died 1973-05-21 in Göteborgs Vasa (O).

Törnvall.
Born 1921-07-10 in Stockholm, Gustav Vasa (AB). Died 1921-07-10.

Footnote

  1. --Lantext "MH:F2"--

Index of persons    Index of surnames    Index of places