Born 1819-12-19 in Hemmesjö, Hemset Tokagård (G). Died 1887-05-20 Dänningelanda, Torpa Söregården (G). Bonde, undantagshjon
1880 gift undantagshjon Torpa Söregård N:o 11 med 4 barn
Peter Olof Johannesson.
Born 1819-12-19 in Hemmesjö, Hemset Tokagård (G). Died 1887-05-20 Dänningelanda, Torpa Söregården (G). Bonde, undantagshjon
F Johannes Bengtsson.
Born 1789-10-17 in Hemset Tokagård, Hemmesjö, Kronobergs län. Died 1873-04-10 in Torpa Södregård, Dänningelanda, Kronobergs län. lantbrukare, undantagsman
FF Bengt Nilsson.
Born 1752-11-14 in Hemmesjö, Kronobergs län. Died 1832-10-27 in Hemset Tokagård, Hemmesjö, Kronobergs län. bonde, backstugusittare
   
 
   
 
FM Karin Olofsdotter.
Born 1758-08-25 in Hemmesjö, Kronobergs län. Died 1835-11-10 in Hemset Tokagård, Hemmesjö, Kronobergs län.
   
 
   
 
M Christina Jonasdotter.
Born 1792-12-16 in Ekna Säteri, Tjureda, Kronobergs län. Died 1859-07-09 in Torpa Södregård, Dänningelanda, Kronobergs län.
MF Jonas Persson.
Born 1762-04-30 in Ekna, Tjureda, Kronobergs län. lantbrukare
   
 
   
 
MM Anna Brita Johansdotter.
Born 1769-11-29 in Söraby, Kronobergs län.
   
 
   
 

Relationships and children

Married. 1

Ingrid Maria Andersdotter.
Born 1826-01-26 in Dänningelanda, Torpa Södregården (G). Died 1900-09-18 in Dänningelanda, Torpa Söregård (G).
1890 änka Undant. hj. Torpa Söregård med döttrarna Ida Sofia och Tilda

Johan Petersson.
Born 1846-03-01 in Dänningelanda.
1890 gift Hemmanseg. med 2 döttrar Torpa Lillegård
1900 gift Hemmansägare Torpa Lilleg.

Jonas Petersson.
Born 1849-04-19 in Dänningelanda (G).
1890 gift Hemmanseg. Torpa Söregård med 5 barn
1900 gift Hemmansägare Torpa Södreg. med 7 barn

Anna Kristina Petersdotter.
Born 1852-02-07. Died 1853-02-27.

Ida Sofia Petersdotter Törnvall.
Born 1854-01-19 in Dänningelanda (G). Died 1941-04-08 in Stockholm, Hedvig Eleonora (AB).
1890 ogift sömmerska hos modern
1900 fröken Jakob och Johannes med ogifta systrarna Tilda och Karolina
1910 ogift modist bor med systern Tilda
1941 ogift Hedvig Eleonora

Karolina Petersdotter Törnvall.
Born 1859-02-18 in Dänningelanda (G). Died 1939-11-06 in Vallentuna, Villa Värend (AB).
1900 9/10 flyttar frånTorpa Söregård till Stockholm Jakob
1900 fröken Jakob och Johannes med ogifta systrarna Ida Sofia och Tilda
1939 änka 1925
sökt anc

Karl Magni Petersson.
Born 1862-10-19. Died 1863-02-08.

Karl Emil Petersson Törnvall.
Born 1864-01-01 in Dänningelanda (G). Died 1922-09-17 in Gustav Vasa (AB).
1890 Hovrättsnotarie e. o. , Polisöverkonstapel ogift Adolf Fredrik
1894 gift Hovrättsnotarie Adolf Fredrik
1900 Stadsfiskal Sundsvall m hustru o 1 barn (Carl Olof) i hushållet¥
1917 13/10 flyttar från Sundsvall till Stockholm, Kungsholm, Kungsg 78 med sonen Karl Olof

"Stadsfiskalen Carl Emil Törnvall föddes själfva nyårsdagen 1864 i Dänningelanda i Småland, tog studentexamen i Växjö 1885, examen till rikets rättegångsverk 1888 och blef samma år e. o. hofrättsnotarie: tjänstgjorde åren 1889-1890 som e. o. notarie vid Stockholms rådstufvurätt samt under samma tid som kanslist vid riksbankens ombudsmannakontor i Stockholm: tjänstgjorde åren 1891-1893 vid detektiva polisen i hufvudstaden, därvid han äfven skötte polisövervakningen sistnämnda år vid Tullgran under käjsar Wilhelms besök därstädes, vilket renderat honom Preussiska Röda Örns ordens medalj. Till stadsfiskal i Sundsvall utnämndes hr Törnvall 1894 och har förvärfvat sig allmänna sympatier för så väl sitt urbana väsen som det sätt hvarpå han utöfvar sin tjänst." /källa:Medelpads fornminnesförening

Anna Matilda Petersdotter.
Born 1867-04-28. Died 1868-02-02.

Tilda Petersdotter Törnvall.
Born 1869-06-17 in Dänningelanda (G).
1890 ogift sömmerska hos modern
1900 fröken, Jakob och Johannes med ogifta systrarna Ida Sofia och Karolina
1910 ogift, modist Hedvig Eleonora Kv Hafsfrun No 23 med systern Ida Sofia
utvandrad?

Footnote

  1. --Lantext "MH:F3"--

Index of persons    Index of surnames    Index of places