Born 1863-02-11 in Östra Torsås, Säljeryd Smedsgården (G). Died 1903-12-18 in Sundsvall, Hirschska huset (Y).
1903 gift Hirschska Huset
Jenny Sophia Lind.
Born 1863-02-11 in Östra Torsås, Säljeryd Smedsgården (G). Died 1903-12-18 in Sundsvall, Hirschska huset (Y).
F Johan August Lind.
Born 1837-05-05 in Mönsterås (H). Died 1929-05-13 in Växjö, Dockan 4 (G). Soldat, poliskonstapel
FF Isak Johansson Dahl.
Born 1802-09-05 in Hässleby Fagertorp (F). trädgårdsmästare
   
 
   
 
FM Cajsa Lisa Pettersdotter.
Born 1799-11-30 in Målilla Tranefall (H). piga
FMF Petter Mosesson.
Born 1771-08-02 in Lönneberga (H). torpare, backstugusittare
 
 
FMM Wendela Sigonidotter.
Born 1768-08-16 in Målilla (H).
 
 
M Ingrid Maria Nilsdotter.
Born 1837-12-19 in Östra Torsås Torsås Gossagård Smedstugan (G). Died 1904-05-04 in Växjö, Klostret 8 (G).
MF Niclas (Nils) Johansson.
Born 1806-03-11 in Linnaryd, Kronobergs län. Died 1848-03-10 in Smedstugan, Torsås Gossagård, Östra Torsås, Kronobergs län. dräng, smed
MFF Johannes Svensson.
Born 1779-04-03. Lantbrukare
 
 
MFM Maria Börjesdotter.
Born 1779-06-24 in Linnaryd, Kronobergs län.
 
 
MM Anna Catrina (Cajsa) Joachimsdotter.
Born 1813-02-28 in Sandsjö (G).
MMF Joachim Hjelmberg.
Born 1779-10-25 in Östra Thorsås, Kronobergs län. Died 1852-08-05 in Sundbacken Kalvsvik, Kronoberg. lantbrukare
 
 
MMM Elisabeth Erengisselsdotter.
Born 1785-04-12 in Älmeboda, Kronobergs län. Died 1846-03-01 in Sundbacken Kalvsvik, Kronoberg.
 
 

Relationships and children

Married 1893-08-29. 1

Karl Emil Petersson Törnvall.
Born 1864-01-01 in Dänningelanda (G). Died 1922-09-17 in Gustav Vasa (AB).
1890 Hovrättsnotarie e. o. , Polisöverkonstapel ogift Adolf Fredrik
1894 gift Hovrättsnotarie Adolf Fredrik
1900 Stadsfiskal Sundsvall m hustru o 1 barn (Carl Olof) i hushållet¥
1917 13/10 flyttar från Sundsvall till Stockholm, Kungsholm, Kungsg 78 med sonen Karl Olof

"Stadsfiskalen Carl Emil Törnvall föddes själfva nyårsdagen 1864 i Dänningelanda i Småland, tog studentexamen i Växjö 1885, examen till rikets rättegångsverk 1888 och blef samma år e. o. hofrättsnotarie: tjänstgjorde åren 1889-1890 som e. o. notarie vid Stockholms rådstufvurätt samt under samma tid som kanslist vid riksbankens ombudsmannakontor i Stockholm: tjänstgjorde åren 1891-1893 vid detektiva polisen i hufvudstaden, därvid han äfven skötte polisövervakningen sistnämnda år vid Tullgran under käjsar Wilhelms besök därstädes, vilket renderat honom Preussiska Röda Örns ordens medalj. Till stadsfiskal i Sundsvall utnämndes hr Törnvall 1894 och har förvärfvat sig allmänna sympatier för så väl sitt urbana väsen som det sätt hvarpå han utöfvar sin tjänst." /källa:Medelpads fornminnesförening

Karl Olof Napoleon Törnvall.
Born 1894-03-10 in Adolf Fredrik (AB). Died 1972-11-22 in Borgholm (H).
1940 gift provinsialläkare Kalmar 4 i Borgholm
1950 dito
1960 dito f.d.

Footnote

  1. --Lantext "MH:F2"--

Index of persons    Index of surnames    Index of places