Prost i Lyrestad
Född 1744 i Låstad (S).
Död 1830 i Lyrestad (S).

Prosten i Lyrestad beskrives som en god människa, nitisk i sin ämbetsutövning och road av studier, musik och blommor. Två av hans söner blevo präster i Skara stift, Per Hemming fil. doktor och prost i Horn f. 1790 samt Clas f. 1794 fil. doktor och prost i Medelplana. Den senare gifte sig 1825 med Anna Ericsson från Långbanshyttan i Värmland, syster till de ryktbara bröderna John och Nils Ericsson. En son till dessa makar var den berömde pro- fessorn i historia i Lund, sedermera riksarkivarien, akademiledamoten Clas Teodor Odhner, som föddes 1836 och avled 1904. En son til honom i hans gifte med Emma Knös var professorn i zoologi i Oslo och Stockholm Theodor Odhner. I dennes äktenskap med Ebba Nordensson föddes 1921 sonen Clas-Erik, agronomie licentiat och utredningschef i Landsorganisationen./http://www.nordvarmland.com/page.php?id=748
Jonas Persson senare Odhner.
Född 1744 i Låstad (S). Död 1830 i Lyrestad (S). Prost i Lyrestad
F Per Jonsson.
Född 1713. Död 1773.
FF Jon Bengtsson.
   
 
   
 
     
 
   
 
M Magdalena Jonsdotter.
Född.
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift 1787-10-07 i Odensåker (R).

Ingeborg Magdalena Thorséen.
Född 1766-01-18 i Odensåker, Öhn (R).
Död 1833-03-12 i Odensåker (R).

Per Hemming Odhner.
Född 1790.
Lyrestadsprostens äldste son Per Hemming blev med tiden prost i Horn. Han beskrives i Skara stifts herdaminne som en kraftfull kyrkans tjänare, som uppehöll kyrkotukten med allvar i sin församling. Han var en stor predikant och ivrig nykterhetsvän. Därtill var han praktiskt lagd och inrättade folkskolor åt församlingens barn. Han var bl. a. den drivande kraften vid sjön Östens sänkning i början av förra århundrandet, vilket blev av mycket stor betydelse för bygden. Genom detta sänkningsföretag ökades vattenavrinningen från böndernas jordar samtidigt som förutsättningar skapades för uppodling av nya fruktbara markområden i Wadsbo härader. Per Hemming Odhner gifte sig 1815 med Petronella Sofia Fåhraeus, dotter till handlanden Carl Niklas Fåhraeus i Slite på Gotland. Hon var syster till tvillingbröderna Olof och Fredric Fåhraeus, som efter varandra voro stadsråd och chefer för civildepartementet i tillsammans 16 år under konungarna Carl XIV Johans och Oscar I:s regeringstid. Båda blevo serafimerriddare och adlade på grund av de stora tjänster de gjorde vårt land. Den ene av bröderna slutade sin ämbetsmannabana som landshövding i Göteborgs och Bohus län och den andra som generaltulldirektör. /http://www.nordvarmland.com/page.php?id=748

Clas Odhner.
Född 1794.
Prosten i Lyrestad beskrives som en god människa, nitisk i sin ämbetsutövning och road av studier, musik och blommor. Två av hans söner blevo präster i Skara stift, Per Hemming fil. doktor och prost i Horn f. 1790 samt Clas f. 1794 fil. doktor och prost i Medelplana. Den senare gifte sig 1825 med Anna Ericsson från Långbanshyttan i Värmland, syster till de ryktbara bröderna John och Nils Ericsson. En son till dessa makar var den berömde pro- fessorn i historia i Lund, sedermera riksarkivarien, akademiledamoten Clas Teodor Odhner, som föddes 1836 och avled 1904. En son til honom i hans gifte med Emma Knös var professorn i zoologi i Oslo och Stockholm Theodor Odhner. I dennes äktenskap med Ebba Nordensson föddes 1921 sonen Clas-Erik, agronomie licentiat och utredningschef i Landsorganisationen.

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister