Född 1713.
Död 1773.

Odhner, släkt härstammande från skattebonden och kyrkvärden Per Jonsson (1713–73) i Piltagården i byn Låstad, som ligger i Odensåkers dåvarande annexförsamling Lastad, Skar. Hans söner kallade sig O.
Per Jonsson.
Född 1713. Död 1773.
F Jon Bengtsson.
     
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift.

Magdalena Jonsdotter.
Född.

Annika Persdotter.

Jonas Persson senare Odhner.
Född 1744 i Låstad (S).
Död 1830 i Lyrestad (S).

Prosten i Lyrestad beskrives som en god människa, nitisk i sin ämbetsutövning och road av studier, musik och blommor. Två av hans söner blevo präster i Skara stift, Per Hemming fil. doktor och prost i Horn f. 1790 samt Clas f. 1794 fil. doktor och prost i Medelplana. Den senare gifte sig 1825 med Anna Ericsson från Långbanshyttan i Värmland, syster till de ryktbara bröderna John och Nils Ericsson. En son till dessa makar var den berömde pro- fessorn i historia i Lund, sedermera riksarkivarien, akademiledamoten Clas Teodor Odhner, som föddes 1836 och avled 1904. En son til honom i hans gifte med Emma Knös var professorn i zoologi i Oslo och Stockholm Theodor Odhner. I dennes äktenskap med Ebba Nordensson föddes 1921 sonen Clas-Erik, agronomie licentiat och utredningschef i Landsorganisationen./http://www.nordvarmland.com/page.php?id=748

Maria Persdotter.

Anders Persson senare Odhner.
Född 1758-05-20 i Odensåker (R).
Död 1826-04-24.

Släkten Odhner, som givit vår andliga och materiella odling flera stora namn, härstammar från Odensåker i Västergötland, där Jon Bengtsson var bonde i slutet av 1600-talet. En son till honom, bonden Per Jonsson, hade två söner, prosten i Lyrestad Jonas Odhner f. 1744 och lantbrukaren Anders Odhner f. 1755, som båda antogo släktnamnet efter födelsesocknen Odensåker. En sonson till den senare var rådmannen i Mariestad Clas Odhner, vilken blev far till borgmästaren i Kungälv Clas Emil Odhner, som avled 1917. /http://www.nordvarmland.com/page.php?id=748

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister