Statdräng Born 1830 in Dalhem (H). Died 1887-12-27 in Loftahammar (H).
1880 gift statdräng Winö i Lofta
1881 11/11 flyttar från Winö till Nybbla
Jonas Vilhelm Vinge.
Born 1830 in Dalhem (H). Died 1887-12-27 in Loftahammar (H). Statdräng
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1866-12-26.

Augusta Albertina Tolf.
Born 1829-04-03 in Frödinge (H). Died 1896-06-25 in Västervik på socknen (H).

Matilda Albertina Vinge.
Born 1865-12-02 in Ö Ed (H).

Axel Edvin Jonsson.
Born 1874-12-14 in Loftahammar (H). Died 1929-12-02 in Lofta, Hjulby (H).

Erik Valdorid Vinge.
Born 1877-03-17 in Lofta (H). Died before 1887.

Otto David Jonsson Winge Johansson Winge.
Born 1880-06-03 in Lofta (H).

Index of persons    Index of surnames    Index of places