Born 1829-04-03 in Frödinge (H).
Died 1896-06-25 in Västervik på socknen (H).

1829 ej i FB
1863 flytt från Åsirk1866 30/11 flyttar nr 74
1890 änka, på socknen Loftahammar med Axel Edvin och Otto David


Augusta Albertina Tolf.
Born 1829-04-03 in Frödinge (H). Died 1896-06-25 in Västervik på socknen (H).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

.

Azemia Vinge.
Born 1864-01-18 in Ö Ed (H).

Married 1866-12-26.

Jonas Vilhelm Vinge.
Born 1830 in Dalhem (H).
Died 1887-12-27 in Loftahammar (H).

1880 gift statdräng Winö i Lofta
1881 11/11 flyttar från Winö till Nybbla

Matilda Albertina Vinge.
Born 1865-12-02 in Ö Ed (H).

1903 flyttar till Nybbla i Lofta

Axel Edvin Jonsson.
Born 1874-12-14 in Loftahammar (H).
Died 1929-12-02 in Lofta, Hjulby (H).

1893 30/10 flyttar från på socknen till Lofta
1906-1911 statardräng Hasselby i Lofta
1914 3/11 flyttar till Hjuby i Lofta som stalldräng (slöjdare)

Erik Valdorid Vinge.
Born 1877-03-17 in Lofta (H).
Died before 1887.

Otto David Jonsson Winge Johansson Winge.
Born 1880-06-03 in Lofta (H).

1900 inhysesdräng Åkerholm Udden torp hos Frans Oskar Schwartz f1859
1910 gift smedsarbetare Försörjningsinrättningen Västervik
1940 fiskare Tokholmen Horn i Västrum

Index of persons    Index of surnames    Index of places