Born 1951-08-15 in Landskrona (M).
Jag är född i Landskrona och bor sedan 1963 i den fina skärgårdskommunen Haninge strax söder om Stockholm. Jag är gift och har fyra barn och fem barnbarn. Jag blev politiskt aktiv i slutet av 1970-talet. Det började med att jag engagerade mig i lokala frågor, men ganska snart kom det att handla om familjepolitik, valfrihetsfrågor och fastighetsbeskattning. Det var tidigt den moderata politiken som gav de rätta svaren på mina frågor. Människors möjlighet att ta ansvar för sitt eget liv bygger på att politikerna tar ett steg tillbaka. Genom detta får varje medborgare möjligheter att själva styra mer över sitt eget liv. En viktig förutsättning för detta är också att alla får behålla mer av sin egen lön efter skatt. I alla dessa avseenden finns det en djup, ideologiskt grundad skillnad mellan de båda huvudlinjerna i svensk politik – moderaterna och socialdemokraterna. Sedan början av 1980-talet har jag varit aktiv i kommunalpolitiken i Haninge, där jag har haft flera olika ledande förtroendeuppdrag. Jag har bland annat varit kommunalråd och kommunstyrelseordförande. Sedan 2006 är jag kommunfullmäktigeordförande och ordförande i Haninge Bostäder AB. Som Haningebo kämpar jag även för en livskraftig och levande skärgård året runt. Jag kom in i Sveriges riksdag 1995 och arbetade under de första mandatperioderna med familje-, konsument-, handikapp- och skattepolitik innan jag under en mandatperiod var moderat talesperson för bostadspolitik. Sedan 2010 leder jag den svenska delegationen i Europarådets parlamentariska församling, där jag har varit ledamot sedan 2006. Jag är en stor djurvän och var för många år sedan med och bildade Riksdagens djurforum. I ett civiliserat samhälle behandlar man även djuren på ett värdigt sätt. Tyvärr finns det brister i detta avseende även i Sverige. Jag har alltid varit engagerad i frågor som rör funktionshindrades möjligheter att aktivt delta i samhällslivet. Jag har varit med om att starta riksdagens handikappforum, där jag fortfarande är mycket aktiv. Mänskliga rättigheter och demokrati är ämnesområden som står högt på min dagordning. Dessa är också några av huvudområdena för Europarådets arbete. Jag är ofta på plats i olika länder ute i Europa för att följa demokratiutvecklingen och för att övervaka val i de nya demokratier som växer fram på Balkan och i östra Europa. Jag är starkt engagerad i att stoppa den exploatering av människor som fortfarande sker i form av trafficking, sexuellt utnyttjande och slavarbete.
Marietta Anna Therese de Pourbaix.
Born 1951-08-15 in Landskrona (M).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married.

Tomas Sven-Erik Fransson.
Born 1947-11-01 in Västervik (H).

Christopher John Thaddeus de Pourbaix.
Born 1972-10-20 in Österhaninge (AB).

Micha André Christian de Pourbaix.
Born 1975-01-15 in Österhaninge (AB).

Angelica Marietta Lucia Cassandra de Pourbaix.
Born 1978-01-05 in Österhaninge (AB).

Index of persons    Index of surnames    Index of places