Dragon, bonde, nämndeman Flatnor Born 1705-01-06 in Bodsjö, Flatnor (Z). Died 1798-04-20 in Bodsjö, Flatnor (Z).
1760 ca, gift bonde Flat-Nor med 4 barn
1775 ca gift bonde Flatnor med barnen Mickel och Anna samt gifte sonen Olof
1780 ca gift bonde Flatnor med gifte sonen Per på gården
1782 ca gift bonde Flatnor med gifte sonen Per på gården
1787 ca gift Flatnor hos sonen Gudmund
1794 änkling Flattnor hos sonsonen Nils Gudmundsson
Båda sönerna Olof och Gudmund blir bönder i Flatnor
Per Gudmundsson.
Born 1705-01-06 in Bodsjö, Flatnor (Z). Died 1798-04-20 in Bodsjö, Flatnor (Z). Dragon, bonde, nämndeman Flatnor
       
 
   
 
     
 
   
 
M Ingrid Persdotter.
Born 1682. Died 1757.
     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Relationships and children

Married 1733.

Maret Olsdotter.
Born 1704-12-21 in Bodsjö, Hunge (Z).

Olof Persson.
Born 1733.
1780 ca gift Flatnor hos fadern med sonen Per
1782 ca gift Flatnor hos fadern med sönerna Per och Jonas
1787 ca gift bonde Flatnor med sönerna Per och Jonas
1793 ca gift bonde Flattnor med sönerna Pehr och Jonas
1800 ca gift bonde Flatnor med sönerna Pehr och Jonas
1809 död

Gudmund Persson Norman.
Born 1735-07-07.
1765 gift Drag.
1770 Dragon Hunge
1780 ca gift dragon Hunge med 4 barn
1782 ca gift dragon Flatnor med 4 barn
1787 ca gift bonde Flatnor med sönerna Nils och Per
1793 gift bonde Flattnor med barnen Nils, Agnis, Märeta och Pehr
1794 gift förra bonden Flattnor hos sonen Nils
1800 ca gift bonde Flatnor
1805-1814 hos sonen Nils i Flatnor

Ingrid Persdotter.
Born 1740.

Anna Persdotter.
Born 1744.

Mickel Persson.
Born 1749.
1782 ca gift Flatnor med sonen Per
1787 gift torpare Flattnor med sonen Per på brodern Pers gård
1793 ca gift torpare Flattnor med sonen Per på brodern Pers gård
1794 gift torpare med sonen Pehr i Flattnor
1805-1814 gifte Gaml. Torp. Flatnor

Index of persons    Index of surnames    Index of places