Dragon Hunge, dragon och bonde Flatnor
Born 1735-07-07.

1765 gift Drag.
1770 Dragon Hunge
1780 ca gift dragon Hunge med 4 barn
1782 ca gift dragon Flatnor med 4 barn
1787 ca gift bonde Flatnor med sönerna Nils och Per
1793 gift bonde Flattnor med barnen Nils, Agnis, Märeta och Pehr
1794 gift förra bonden Flattnor hos sonen Nils
1800 ca gift bonde Flatnor
1805-1814 hos sonen Nils i Flatnor

Gudmund Persson Norman.
Born 1735-07-07. Dragon Hunge, dragon och bonde Flatnor
F Per Gudmundsson.
Born 1705-01-06 in Bodsjö, Flatnor (Z). Died 1798-04-20 in Bodsjö, Flatnor (Z). Dragon, bonde, nämndeman Flatnor
FF Gudmund Nilsson.
Born.
   
 
   
 
FM Ingrid Persdotter.
Born 1682. Died 1757.
   
 
   
 
M Maret Olsdotter.
Born 1704-12-21 in Bodsjö, Hunge (Z).
MF Olof Ersson.
Born calculated 1661. Bonde Hunge
   
 
MFM Fastesdotter.
Born calculated 1626.
 
 
MM Anna Kielsdotter?.
Born calculated 1663.
   
 
   
 

Relationships and children

Married.

Karin Jonsdotter.
Born 1728.
Died 1808.

1808 död

Nils Gudmundsson.
Born 1763-02-11 in Bodsjö (Z).

1794 unga bonden Flattnor
1799 o 1801 o 1802 o 1805 gift bonde Bodsjö, Flatnor

Agnis Gudmundsdotter.
Born 1765-09-26 in Bodsjö (Z).

1801 36 år
1803 37 år

Märeta Gudmundsdotter.
Born 1768-01-11 in Bodsjö (Z).

1797 moderskapet enligt HFB Bodsjö 1817-26 b27 och HFB 1757-1804 s143
1814-25 bor ogift hos fadern
1826 flytt till Höviken

Per Gudmundsson.
Born 1770-05-21 in Bodsjö, Hunge (Z).

1794 gift med dottern Eva Stina i Flattnor hos brodern Nils
1795 ca gift på Kyrkkilen med barnen Eva Stina och Gudmund samt svärmodern Eva
1805-1814 gift Torp. Kyrkokilen
1804 gift Torp. på Kilen
1808 Torparen på Kyrko-Kilen

Index of persons    Index of surnames    Index of places