Statdräng Born 1857-01-26 in Hjorted (H). Died 1912-04-02 in Gamleby, Häckenstad (H).
1881 gift Statkarl Nagelstad
1890 och 1900 statdräng
1910 gift jordbruksarbetare Häckenstad i Gamleby
1912 gift 1881
Gustaf Oskar Johansson.
Born 1857-01-26 in Hjorted (H). Died 1912-04-02 in Gamleby, Häckenstad (H). Statdräng
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1881-08-19.

Altea Sofia Andersdotter.
Born 1864-11-05 in Hjorted Rumhult (H). Died 1919-03-18 in Gamleby, Torp (H).
1890 gift Hjorted, Rumhult med 4 barn
1900 gift Hjorted, Rumhult med 4 barn
1919 änka 19121

Elin Sofia Gustafsdotter Gustafsson.
Born 1881-12-28 in Hallingeberg, Nagelstad (H). Died 1927-07-16 in Locknevi, Böllerum (H).
1899 trolofvad piga fr. Rumhult
1899 Rumhult
1900 gift Hjorted, Rumhult med 1 dotter
1927 gift Böllerum
letat FB Hjorted tom 1905 b104

Hulda Josefina Gustafsson.
Born 1883-11-09 in Hallingeberg (H). Died 1956-11-07 in Hallingeberg, Kiltebo (H).
1956 änka Kiltebo 1:2

Ernst Oskar Verner Gustafsson.
Born 1885-08-17 in Hallingeberg (H). Died 1961-03-21 in Lofta (H).
1910 4 nov inflyttad till Marieholm från Gladhammar
1915 arbetare från Marieholm
1917 1/11 gift arbetare Marieholm flyttar till Bankestad
1918 1/11 flyttar till Marieholm
1922 27/11 flyttar till Refverum Lofta som stalldräng, inga barn 1923
1940 f.d. jordbruksarbetare Refverum i Lofta
1961 änkling Hägg1:6
anc

Hjalmar Teodor Gustafsson.
Born 1888-07-26 in Hjorted (H). Died 1978-12-29 in Gamleby (H).
1910 dräng V Ed, Blidstena
1913 23/2 flyttar till Gamleby
1913 11/4 jordbruksarbetare Häckenstad
1914 9/10 gift ladugårdsdräng flyttar till V Ed, Marieholm som arbetare
1920 10/11 gift arbetare utan barn flyttar från Marieholm till Lofta
1940 jordbruksarbetare Lofta
1950 lantarbetare Nygård Lofta Gamleby
1978 änkling Gamleby, ålderdomshemmet

Ester Helena Gustafsson.
Born 1892-07-02 in Hjorted (H). Died 1977-03-07 in Gamleby (H).
1913 11/4 piga Häckenstad
1977 änka

Darby Viola Konstace Gustafsson.
Born 1903-08-17 in V Ed (H). Died 1978-05-10 in Gamleby (H).
1919 flyttar från modern på¨Torp till Krejstad
1920 flyttar från Krejstad till Baldersrum
1922 tjänarinna Häckenstad Baldersrum
1978 änka 1970
anc

Index of persons    Index of surnames    Index of places