Smältare Born 1748-02-04 in Skinnskatteberg, Ö Skärsjön (U). Died 1806-02-12 in Skinnskatteberg, Ö Skärsjön (U).
Smältaren var den som tillverkade smidbart järn av tackjärn. Han ansvarade för att det blev rätt blandning på smältgodset. "Smältaren" var en riktig yrkesman som ofta hade en eller flera smeddrängar som hjälp i sitt arbete.

Bosatt: 1770 Västmanland (U) 2) - 74 Bosatt: 1775 Västmanland (U) 3) - 84 Bosatt: 1786 Västmanland (U) 4) - 95 Riddarström Bosatt: 1796 Skinnskatteberg, Nedre Skärsjön (U) 5) - 1805 Bosatt: 1806 Skinnskatteberg, Östra Skärsjön (U) 6) Med andra hustrun Sara Hansdotter och yngste sonen Anders
1806 58 år
Anders Giliusson Riddarström.
Born 1748-02-04 in Skinnskatteberg, Ö Skärsjön (U). Died 1806-02-12 in Skinnskatteberg, Ö Skärsjön (U). Smältare
F Andersson Riddarström.
Born 1715. Died 1800.
     
 
   
 
     
 
   
 
M Maria Eriksdotter.
Born 1717. Died 1764.
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1770-09-09.

Lisa Kajsa Johansdotter.
Born 1746-10-15 in Skinnskatteberg, Haraldsjön (D). Died 1786-12-05 in Skinnskatteberg, Övre Skärsjön (D).

Maria Andersdotter.
Born 1772.

Anna Andersdotter Riddarström.
Born 1774-11-12 in Skinnskatteberg (U). Died 1856-03-19 in Västerås-Barkarö (U).

Stina Andersdotter.
Born 1777-01-07 in Skinnskatteberg (U). Died 1849-02-21 in Skinnskatteberg (U).

Gilius Andersson Riddarström.
Born 1779. Died 1856.

Lisa Andersdotter.
Born 1782. Died 1784.

Anders Andersson Riddarström.
Born 1784 in Skinnskatteberg (D).

Married 1787-10-07.

Sara Hansdotter.
Born 1752.

Index of persons    Index of surnames    Index of places