Index of persons (B - B)

   Index of places
- A B - B C - C d - D d - E f - F G - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N n - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - V W - V W - W V - W V - W V - W V - Å Ä - Ö

Baard, Karl Jan-Olof (1947-) Pedigree chart
Baard, Karl Jimmy Ernst (1976-) Pedigree chart Pedigree chart
Baard, Madelene Ingela Elisabet (1984-) Pedigree chart Pedigree chart
Baard, Marie Ingeborg Sofie (1980-) Pedigree chart Pedigree chart
Backlund, Ellen Maria (1891-1918) Pedigree chart
Backlund, Erik Olof (1867-) Pedigree chart
Backlund, Jakobina (1854-) Pedigree chart
Backlund, Karl Sune (1907-1984) Pedigree chart Pedigree chart
Backlund, Rut () Pedigree chart
Backlund, Sally Karola (1909-1995) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Backman, Anne-Marie (1948-) Pedigree chart Pedigree chart
Backman, Hans Axel (1908-1974) Pedigree chart
Backman, Johan Martin (1913-1992) Pedigree chart
Backman, Lars Erik (1945-) Pedigree chart Pedigree chart
Backman, Magdalena Elisabet (1885-) Pedigree chart
Backström, Maria Elisabet (1760-1818) Pedigree chart
Backström, Matilda Sofia () Pedigree chart
Bad, Anna Brita (1923-1991) Pedigree chart
Bad, Anna Margareta (1954-) Pedigree chart Pedigree chart
Bad, Karl Edvard (1893-1893) Pedigree chart Pedigree chart
Bad, Karl Johan (1862-1922) Pedigree chart
Bad, Karl Johan (1923-2005) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bad, Karl-Gustav (1949-) Pedigree chart Pedigree chart
Bad, Nils (1897-1972) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bad, Per (1894-1965) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bad, Per Anders (1961-) Pedigree chart Pedigree chart
Bad, Sven Olov (1965-) Pedigree chart Pedigree chart
Barasevic, Ivan (1949-) Pedigree chart
Barile, (1990-) Pedigree chart Pedigree chart
Barile, Gun Ann-Sofie Viola (1965-) Pedigree chart
Barling Svanström, Anna Kristina (1880-1976) Pedigree chart Pedigree chart
Barling, Greta Majken Viktoria (1916-) Pedigree chart
Barling, Jon Jan Petter (1877-1922) Pedigree chart
Barling, Karolina (1872-) Pedigree chart Pedigree chart
Barling, Lars (1839-1911) Pedigree chart
Barnard, Paul () Pedigree chart
Beckman, Jeanette Benita (1973-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Beckman, Joel (1998-) Pedigree chart Pedigree chart
Behm, Alma Johanna Margareta (1880-) Pedigree chart
Bendz, Anna Linnéa (1905-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bendz, Betty Cecilia (1907-) Pedigree chart Pedigree chart
Bendz, Jenny Axelina (1909-) Pedigree chart Pedigree chart
Bendz, Johan Bernhard (1910-) Pedigree chart Pedigree chart
Benedictsen, Julia Johanna (1836-) Pedigree chart
Bengtsdotter, Anna Lovisa (1905-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Anna Margreta (1881-1956) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Brita (1823-) Pedigree chart
Bengtsdotter, Brita (1893-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Brita Margreta (1871-1947) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Carin () Pedigree chart
Bengtsdotter, Cecilia (1877-1917) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Hanna (1819-) Pedigree chart
Bengtsdotter, Ingeborg Imbar (1875-1958) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Ingegerd () Pedigree chart
Bengtsdotter, Ingegerd ()
Bengtsdotter, Ingrid Lisa (1851-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Juliana (1843-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Karin () Pedigree chart
Bengtsdotter, Karin (1856-1933) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Karin (1869-1948) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Katrina Kristina Juliana (1861-1931) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Kerstin (1872-1957) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Linda Barbara (1883-1962) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Maria (1724-1805) Pedigree chart
Bengtsdotter, Maria (1861-) Pedigree chart
Bengtsdotter, Marit (1796-1851) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Matilda Elisabet (1885-1947) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Märta Kristina (1915-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsdotter, Sigrid Märta (1878-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson Hakkarainen, Olof (1715-1795) Pedigree chart
Bengtsson Moberg, Anna-Greta (1929-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson Nathorst-Windahl, Elsa Hanna Alexandra (1980-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson Palmkvist, Nils (1870-1961) Pedigree chart
Bengtsson, () Pedigree chart
Bengtsson, (1956-) Pedigree chart
Bengtsson, Agneta Birgitta (1953-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Alma (1886-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Andreas Albert (1894-1970) Pedigree chart
Bengtsson, Anita Cecilia (1967-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Anna (-1770) Pedigree chart
Bengtsson, Anna (1881-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Anna Brita Elvira (1927-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Anna Elisabet (1899-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Anna-Lena (1964-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Anneli Elisabeth Pauline () Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Arne Allan (1923-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Aron (1888-1973) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, August (1863-1939) Pedigree chart
Bengtsson, August Villiam (1891-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Barbro Anita (1940-) Pedigree chart
Bengtsson, Barbro Irene (1929-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Beda Olivia (1907-1908) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Bengt (1818-) Pedigree chart
Bengtsson, Bengt (1854-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Bengt (-1893) Pedigree chart
Bengtsson, Bengt Arvid (1915-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Bengt Georg (1903-1992) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Bengt Johan (1897-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Bengt Otto (1857-) Pedigree chart
Bengtsson, Bengt Tage (1927-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Bernt Edvin Ragnar (1904-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Britta Linnéa (1943-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Britt-Mari (1964-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Cajsa (1841-) Pedigree chart
Bengtsson, Carl (1890-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Edvard Sigurd (1910-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Elly Alice (1922-1941) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Emma Christina (1981-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Erik Anders (1973-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Erik Johan (1877-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Erik Ragnar (1932-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Erik Sixten (1908-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Erik Vilhelm (1910-2004) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Ernst Vilhelm (1908-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Eskil (1866-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Ester (1899-1987) Pedigree chart
Bengtsson, Eva (1960-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Eva Margareta () Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Frida Matilda (1900-1953) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Gunvor Kristina (1947-) Pedigree chart
Bengtsson, Gustaf Alfred Georg (1891-1957)
Bengtsson, Gustaf Emil (1898-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Gustaf Verner (1906-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Gustav (1873-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Hanna Margareta (1880-1971) Pedigree chart
Bengtsson, Helmer Erland Sigurd (1913-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Henrik (1826-1889) Pedigree chart
Bengtsson, Hilding (1887-1972) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Hilding (1899-1977) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Hulda Karolina (1904-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Håkan Börje (1961-) Pedigree chart
Bengtsson, Ida Eugenia (1889-) Pedigree chart
Bengtsson, Ines (1931-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Ingegerd Katarina (1921-1921) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Inger Kristina (1934-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Inger Maria (1934-) Pedigree chart
Bengtsson, Ingrid Elisabet () Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Ingrid Lovisa (1920-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Ivan Rickard (1897-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Jakob (1863-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Jenny Birgitta (1976-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Johan Maurits (1905-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Johan Rutger (1906-) Pedigree chart
Bengtsson, Johannes (1789-1873) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Johannes (1845-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Jon ()
Bengtsson, Jöns (1864-1942) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Jöns Albert (1877-1966) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Kajsa Gunilla (1939-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Karin (1920-1997) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Karin Margareta (1946-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Karl Arne () Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Karl Axel Edvard (1898-) Pedigree chart
Bengtsson, Karl Helmer (1901-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Karl Herman () Pedigree chart
Bengtsson, Karl Olof (1863-1864) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Karl Oskar Herbert (1921-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Karl Peter (1849-) Pedigree chart
Bengtsson, Kerstin Elisabet (1924-) Pedigree chart
Bengtsson, Klara Maria Viktoria (1909-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Kristina (1876-1926) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Lars () Pedigree chart
Bengtsson, Lennart Gösta (1918-) Pedigree chart
Bengtsson, Lillemor (1931-) Pedigree chart
Bengtsson, Lilly Elisabet (1920-) Pedigree chart
Bengtsson, Lydia (1895-1968) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Magnus (1883-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Magnus (1897-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Måns () Pedigree chart
Bengtsson, Nils (1778-1858) Pedigree chart
Bengtsson, Nils (1882-) Pedigree chart
Bengtsson, Nils Arne (1910-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Nils Arne (1922-1982) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Nils Bengt Ivan (1919-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Nils Bertil (1919-1920) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Nils Birger (1908-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Nils Evert (1909-1994) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Nils Leon (1884-1958) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Nils Oskar (1906-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Ola (1955-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Olof (1810-) Pedigree chart
Bengtsson, Olof (1866-1943) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Olof Emil (1895-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Olof Gustav Emanuel (1901-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Otto (1879-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Paul Berndt (1902-1977) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Paul Ingmar (1923-1998) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Paulus (1890-1968) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Per (1840-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Per Edvin (1923-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Per-Olof (1879-1959) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Pär (1877-1959) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Roland (1962-) Pedigree chart
Bengtsson, Rut Gunborg Maria (1913-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Rut Märta (1929-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Signe Kristina (1899-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Sven (-1744) Pedigree chart
Bengtsson, Sven (1881-1955) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Sven Erik (1949-1983) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Sven Helge (1909-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Sven Otto (1910-) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Sven Ove (1930-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Sven Seine Harald (1951-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Sven Yngve Torsten (1922-) Pedigree chart
Bengtsson, Tore (Thol) (-1720) Pedigree chart
Bengtsson, Torsten Roine Alfred (1953-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Vilmer Sigvard (1910-1971) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Yngve Gaei Carl (1955-1983) Pedigree chart Pedigree chart
Bengtsson, Åsa (1953-) Pedigree chart Pedigree chart
Benktsdotter, Anna (1816-) Pedigree chart
Benson, Dorothy Arline (1909-) Pedigree chart
Berencreutz, Erik Gustaf Baltzar (1958-) Pedigree chart
Berencreutz, Filippa Helena Cecilia (1994-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg Engberg, Gertrud Elise (1934-2008) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg Hagström, Karin Kristina (1918-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg Jönsson, Ida Katarina (1936-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg Löthman, Anna-Britt (1937-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, (-1974)
Berg, Agneta Elisabet (1952-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Anders Nils Gustav (1977-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Anita Kristina () Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Anna (1877-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Anna Elinda (1919-2008) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Anna Elisbet (1976-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Anna Emilia (1901-1901) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Anna Greta (1790-) Pedigree chart
Berg, Anna Karin () Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Anna Karolina (1926-1990) Pedigree chart
Berg, Anna Kristina (1903-1983) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Anna Margareta (1914-2009) Pedigree chart
Berg, Anna Ragnhild (1915-1986) Pedigree chart
Berg, Anna Sofia (1885-1965) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Anni (1874-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Ann-Mari (1959-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, August (1857-) Pedigree chart
Berg, Beda Ottolina (1896-1979) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Bengt Jonny () Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Berta Seli (1899-1972) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Birger Ferdinand (1925-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Birgit (1922-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Birgitta Wivi-Ann () Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Brita (1888-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Brita Sofia (1876-1961) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Ebba Teresia (1894-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Elise Ingeborg (1923-) Pedigree chart
Berg, Elsa Emma Margareta (1988-) Pedigree chart
Berg, Erik Bernhard (1912-1998) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Erik Lennart (1951-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Erik Viktor (1897-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Erika (1879-1960) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Ester Matilda (1915-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Ethel Maj-Lise (1928-) Pedigree chart
Berg, Eva Elisabet (1969-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Gerda Margareta (1900-1994) Pedigree chart
Berg, Gunnar Elov (1941-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Gustaf (1883-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Hans Erik (1924-2013) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Harry Andreas (1922-1989) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Hedda Sofia (1877-1883) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Helen Birgitta () Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Helga Elisabet (1917-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Henning Adrian (1897-1967) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Hillevi Kristina (1948-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Hilma Katarina (1899-1958) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Hulda Maria (1890-1933) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Ida Karolina (1864-) Pedigree chart
Berg, Ingrid Gunilla () Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Ingrid Marianne (1943-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Jakob (1872-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Jenny Linnéa (1929-) Pedigree chart
Berg, Johan (1787-) Pedigree chart
Berg, Johan Abraham (1882-1966) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Johanna () Pedigree chart
Berg, John Edvin (1920-2006) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Jonas (1868-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Jonas Petter (1901-1993) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Jonny Morgan (1984-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Judit Elisabet (1941-1942) Pedigree chart
Berg, Karin (1921-1988) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Karl Artur (1921-2006) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Karl Erik (1910-1969) Pedigree chart
Berg, Karl Ludvig (1888-1957) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Karl Oskar (1926-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Karl Robert (1970-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Karltorsten (1950-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Kjell Morgan (1958-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Klara Emilia (1893-1977) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Lars Einar (1938-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Lisa Johanna (1977-) Pedigree chart
Berg, Lisa Kristina Stina (1828-1911) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Lisa Maja () Pedigree chart
Berg, Louise Margaretha (1981-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Ludwig Nils-Göran (1987-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Maj Ann-Christine (1970-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Matilda (1899-1987) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Matilda Laura (1940-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Nils Axel (1895-1974) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Nils Edvin (1870-1954) Pedigree chart
Berg, Nils Erik (1922-1971) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Nils Peter Fredrik (1973-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Nils Viktor (1922-2001) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Nils-Erik Hugo (1946-) Pedigree chart
Berg, Olof (1866-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Olof Alfred (1879-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Olof Herman (1914-1991) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Olof Hugo (1932-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Oskar Teodor (1889-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Patrik Kjell (1987-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Per Alfred (1924-1999) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Per Axel (1929-1997) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Petter Fredrik (1892-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Rut Ingegerd (1937-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Salomon (1870-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Signe Elisabet (1902-1994) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Stig Lennart (1945-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Sylvia Margareta (1944-) Pedigree chart
Berg, Thomas Karl Erik (1974-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Tord Krister (1952-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Verner (1887-) Pedigree chart Pedigree chart
Berg, Åke Ferdinand (1904-1966) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bergdal, Anders (1838-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergdal, Anders Axel (1882-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergdal, Anders Ludvig (1872-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergdal, Anders Wilhelm (1881-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergdal, Bror Erik (1900-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergdal, Helga Maria (1898-1959) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bergdal, Johanna Alfrida (1884-) Pedigree chart Pedigree chart
Berger, Olga Maria Viktoria (1883-1966) Pedigree chart
Bergersen Stensaas, John (1848-1927) Pedigree chart
Berggren Nilsson, Ulla Ann-Christine (1953-) Pedigree chart
Berggren, Carin Linnéa (1990-) Pedigree chart Pedigree chart
Berggren, Elin Torborg Margareta (1901-1983) Pedigree chart
Berggren, Hilma Josefina (1875-) Pedigree chart
Berggren, Karin Elisabeth (1951-) Pedigree chart
Berggren, Karl Erik (1807-1876) Pedigree chart Pedigree chart
Berggren, Karolina Sofia (1859-1904) Pedigree chart
Berggren, Maj-Lis Lovisa Gustava (1917-2001) Pedigree chart
Berggren, Signe Elvira (1894-1972) Pedigree chart
Berggren, Åsa Caroline (1988-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergkvist, Anna Birgit (1931-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bergkvist, Erik (1899-) Pedigree chart
Bergkvist, Karin Ingegerd Christina (1954-) Pedigree chart
Bergkvist, Knut Gunnar Arne (1936-) Pedigree chart
Bergkvist, Märta Yvonne Luci (1959-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bergkvist, Sven Arne Håkan (1964-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglin, Anders Alfred (1879-) Pedigree chart
Berglin, Anders Olof (1876-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglin, Anna Kristina (1879-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Berglin, Elin Matilda (1884-1903) Pedigree chart Pedigree chart
Berglin, Gunborg Margareta (1946-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglin, Ingrid Kristina (1948-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglin, John Helmer (1905-1997) Pedigree chart
Berglin, Jon Edvard (1898-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglin, Jonas Alfred (1882-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglin, Kristina Matilda (1896-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglin, Olaus () Pedigree chart
Berglin, Sigrid Inger (1943-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, (-1942) Pedigree chart
Berglund, Anna Stina (1856-) Pedigree chart
Berglund, Arthur Olof Matias (1887-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, Bo Gunnar (1949-) Pedigree chart
Berglund, Erik Albert (1880-1957) Pedigree chart
Berglund, Ernst Holger (1925-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, Hans Christian (1974-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, Hans Gunnar (1927-1982) Pedigree chart
Berglund, Hulda Johanna (1908-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, Inez Marianne (1923-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, Jenny Linnea (1906-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, Jens Patrik (1971-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, Johan Gottfrid (1899-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, Johanna Sofia (1880-) Pedigree chart
Berglund, John Artur (1908-1968)
Berglund, John Arvid (1920-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, Karl Gösta (1912-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, Katarina Vilhelmina (1827-) Pedigree chart
Berglund, Katrina (1857-) Pedigree chart
Berglund, Kerstin Ingrid (1918-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, Linda Alexandra (1979-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, Olof Petter (1858-) Pedigree chart
Berglund, Per Anders (1964-) Pedigree chart
Berglund, Rut Astrid (1908-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, Salomon (1845-1915) Pedigree chart
Berglund, Signe Kornelia (1904-) Pedigree chart Pedigree chart
Berglund, Tony (1898-1966) Pedigree chart
Berglund, Ture Lennart (1928-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, (-1847) Pedigree chart
Bergman, Alfrida Katarina (1878-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Anna Augusta (1883-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Anna Kristina (1882-) Pedigree chart
Bergman, Bror Johan Bernhard (1892-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Calla Maria (1885-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Chatarina () Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Edvard Johan Emanuel (1894-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Frits Johan Albert (1875-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Gustaf Johan Andreas (1880-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Helmer Johan Torsten (1884-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Indra Elisabet (1998-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Inger Karin Margareta (1943-) Pedigree chart
Bergman, Ingrid (1922-1998) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Jenny Albertina (1888-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Karl Johan Rudolf (1877-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Knut Johan Algot (1890-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Lars Sven Herman (1920-1977) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Marta () Pedigree chart
Bergman, Märta Johanna (1849-1912) Pedigree chart
Bergman, Ossian Johan Fredrik (1896-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Per Jonas Magnus (1974-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Pärdy (1938-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Rosina Charlotta (1886-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Seth Martin (1909-) Pedigree chart
Bergman, Sofia Viktoria (1882-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergman, Sven Emanuel (1895-) Pedigree chart
Bergman, Tyra Wilhelmina (1876-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergquist, Göran (1702-) Pedigree chart
Bergqvist, () Pedigree chart
Bergqvist, Anna Märta (1897-1943)
Bergqvist, August Valfrid (1897-1964) Pedigree chart
Bergqvist, Göran (1706-) Pedigree chart
Bergqvist, Lisbeth (1726-) Pedigree chart
Bergstedt, Bertil Vilhelm (1878-1948) Pedigree chart
Bergstedt, Gustaf Bertil Wilhelm (1906-1970) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bergstedt, Rakel (1893-1977) Pedigree chart
Bergstén, Hanna Kristina (1875-) Pedigree chart
Bergstén, Helga Kristina (1899-1990) Pedigree chart Pedigree chart
Bergsten, Karl Helmer (1907-) Pedigree chart
Bergstén, Karl Martin (1895-1967) Pedigree chart
Bergstrand, Anders (1730-1804) Pedigree chart
Bergstrand, Anna Emerentia (1891-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergstrand, Erik (1863-) Pedigree chart
Bergstrand, Ernst Felix (1899-1937) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bergstrand, Karin Maj (1921-1947) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bergstrand, Märta Juliana (1907-1995) Pedigree chart
Bergstrom, Kenneth () Pedigree chart
Bergstrom, Roland () Pedigree chart
Bergström, Anna Linnéa Ulrika (1971-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergström, Anny Matilda (1897-) Pedigree chart
Bergström, Astrid Viola (1934-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bergström, Bror Fabian () Pedigree chart
Bergström, Carl Albin Sigurd (1935-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergström, Conny Helmer Sixten () Pedigree chart Pedigree chart
Bergström, Emma Nancy Pernilla (1976-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergström, Erik Stefan (1956-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergström, Georg (1914-1969) Pedigree chart
Bergström, Gertrud Anna Elisabet (1891-1979) Pedigree chart
Bergström, Gunnar Julius (1881-1968) Pedigree chart
Bergström, Inga Lillemor Viveka (1939-) Pedigree chart
Bergström, Ingrid Sofie (1960-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergström, Kent Börje (1944-) Pedigree chart
Bergström, Lars August Emil (1848-1925) Pedigree chart
Bergström, Lina Kajsa Maria (1986-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergström, Maria Charlotta (1851-) Pedigree chart
Bergström, Nils Frank Morgan (1929-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergström, Nils Åke (1926-) Pedigree chart
Bergström, Rut Gunnel Ingärd (1932-) Pedigree chart Pedigree chart
Bergström, Sven Erik Helmer (1936-) Pedigree chart
Bergström, Sven Peter () Pedigree chart Pedigree chart
Berkö, Mats Ebbe (1959-) Pedigree chart
Bernhardsson, Anna Karin (1961-) Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Anna Linnéa Kristina (1951-) Pedigree chart
Bernhardsson, Arne (1923-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Bengt (1934-2008) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Bengt Håkan (1954-) Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Bengt Martin (1967-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Bo Göran (1965-) Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Bodil Monica (1954-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Elvy (1930-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Gunnar Allan (1943-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Hilmar (1926-2002) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Ingeborg (1933-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Ingeborg Katarina (1965-) Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Joel Sune (1946-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Malin Anita (1979-) Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Nils Peter (1987-) Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Nils Tomas (1957-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Ruth Anita (1945-) Pedigree chart
Bernhardsson, Siri Kristina (1934-) Pedigree chart
Bernhardsson, Siv Gunvor (1943-) Pedigree chart
Bernhardsson, Stig (1927-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Stig Erik (1984-) Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Ulf Sune (1975-) Pedigree chart Pedigree chart
Bernhardsson, Åke Hugo Gunnar (1909-1991) Pedigree chart
Bernström, Alma Teresia (1887-) Pedigree chart Pedigree chart
Bernström, Axel Fredrik (1893-) Pedigree chart Pedigree chart
Bernström, Gustaf Melker (1889-) Pedigree chart Pedigree chart
Bernström, Maria Susanna (1886-) Pedigree chart Pedigree chart
Bernström, Melker (1860-) Pedigree chart
Bertelsen, Sonja Mariann (1954-) Pedigree chart Pedigree chart
Bertelsen, Tage (1923-)
Bertelsen, Wolfgang Kurt (1949-) Pedigree chart
Berthner, Bengt Göran (1919-1997) Pedigree chart
Bertholdsson, Carl-Anton Daniel (1974-) Pedigree chart Pedigree chart
Bertholdsson, Dagny Margareth (1950-) Pedigree chart Pedigree chart
Bertholdsson, Jan Staffan (1952-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bertholdsson, Lars Mikael (1958-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bertholdsson, Lena Astrid (1954-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bertholdsson, Lena Yvonne (1952-) Pedigree chart
Bertholdsson, Rasmus August Oskar (1977-) Pedigree chart Pedigree chart
Bertilsdotter, Annika (1685-) Pedigree chart Pedigree chart
Bertilsson Blom, Magnus (1816-1892) Pedigree chart
Bertilsson, Emma Karolina (1889-1953) Pedigree chart
Bertilsson, Erik (1683-) Pedigree chart Pedigree chart
Bertlin, Bengt Arne (1936-1978) Pedigree chart Pedigree chart
Bertlin, Erik (1899-1976) Pedigree chart
Beuwertz, (1920-1920) Pedigree chart Pedigree chart
Beuwertz, Karl-Gustaf (1918-2000) Pedigree chart Pedigree chart
Beuwertz, Nils (1890-1974) Pedigree chart
Beuwertz, Nils Valdemar (1923-1923) Pedigree chart Pedigree chart
Birgersson, Jonathan Stig Åke (1994-) Pedigree chart Pedigree chart
Birgersson, Åke Tommy (1962-) Pedigree chart
Bjarnhagen, Rikard Anders (1988-) Pedigree chart
Bjorling, Anne (1915-) Pedigree chart Pedigree chart
Bjorling, Bert Waldemar (1921-) Pedigree chart Pedigree chart
Bjorling, Carl Andrew (1911-1989) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bjorling, Helen (1937-) Pedigree chart Pedigree chart
Bjorling, Hulda (1915-) Pedigree chart Pedigree chart
Bjorling, Linda (1940-) Pedigree chart Pedigree chart
Bjorling, Marie (1913-) Pedigree chart Pedigree chart
Bjur, Inger Margareta (1948-) Pedigree chart Pedigree chart
Bjur, Karl Bertil (1907-1991) Pedigree chart
Bjur, Ulla Birgitta (1942-) Pedigree chart Pedigree chart
Bjurström, Sofia Wilhelmina (1848-) Pedigree chart
Björk, Anna Fredrika (1883-) Pedigree chart
Björk, Anna Kristina Ingeborg (1916-2008) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Anna Sofia (1854-) Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Arvid Wilhelm Efraim (1876-) Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Carl Erik Svante (1953-) Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Carl Gustaf Sigvard (1947-) Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Carl Henrik Gustaf (1941-) Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Carl Johannes Nathael (1879-1956) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Carolina Josefina (1852-) Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Charlotta Sofia (1850-) Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Christer Gunnar (1948-) Pedigree chart Pedigree chart
Björk, David Victor Petrus (1881-1884) Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Dorit Vivi-Anne (1936-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Erik Gustaf (1914-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Erik Lennart (1955-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Ernst Fabian (1885-1969) Pedigree chart
Björk, Ernst Harry (1912-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Eva Agneta (1952-) Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Gun-Britt () Pedigree chart
Björk, Inga Maria (1922-) Pedigree chart
Björk, Ingrid Elisabet (1949-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Jeremina (1885-1945) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Johan Gustav (1991-) Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Jonas (1776-1808) Pedigree chart
Björk, Karin Arvina Josefina (1912-2001) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Karl Arvid Lennart (1919-1993) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Karl Gunnar (1919-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Karl Johan (1877-1950) Pedigree chart
Björk, Karl Josef Vilhelm (1886-1935) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Knut Staffan (1950-) Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Kristina Matilda (1857-1923) Pedigree chart
Björk, Lovisa Gustava (1847-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Patrik Lennart (1996-) Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Per Johan Wilhelm (1845-1909) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Per, Petter (1811-) Pedigree chart
Björk, Ruth Hilda Maria (1882-1883) Pedigree chart Pedigree chart
Björk, Sigrid Marianne (1915-) Pedigree chart
Björk, Stina Lisa (1855-) Pedigree chart
Björk, Torbjörn (1931-) Pedigree chart
Björkemark, Johan Emanuel (1888-1963) Pedigree chart
Björklund, August Walfrid (1890-1975) Pedigree chart
Björklund, Gurli Ingegerd (1931-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björklund, Ingeborg Katarina (1889-) Pedigree chart Pedigree chart
Björklund, Johan Petter (1858-) Pedigree chart
Björklund, Karl Arvid (1886-) Pedigree chart Pedigree chart
Björklund, Nils August (1883-) Pedigree chart
Björklund, Selma (1888-) Pedigree chart Pedigree chart
Björklund, Simon Alfred (1888-) Pedigree chart
Björkman, Anna Christina Elisabeth (1983-) Pedigree chart
Björkman, Johan Olof (1887-) Pedigree chart
Björkström, Brita Maria (1938-) Pedigree chart Pedigree chart
Björkström, Pirjo Anneli (1942-) Pedigree chart Pedigree chart
Björkvik, Anna Maria (1990-) Pedigree chart Pedigree chart
Björkvik, Emma Louise (1987-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björkvik, Lars Bertil (1959-) Pedigree chart
Björkvik, Louise Helena (1990-) Pedigree chart Pedigree chart
Björkvik, Nadja (2017-) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, (1887-1887) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Anders Fredrik (1847-1908) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Anna (1880-1922) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Anna Margreta (1910-2003) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Bror Waldemar (1896-) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Eivor Gunilla (1963-) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Elvira (1890-1891) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Erik Albin (1886-1959) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Frans (1828-) Pedigree chart
Björling, Frans Emanuel (1876-1951) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Frida (2005-) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Gudrun Elisabet (1943-) Pedigree chart
Björling, Gunhild Maria (1949-) Pedigree chart
Björling, Gustaf Adolf (1877-1943) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Hulda Maria (1879-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Jan Tommy (1967-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Jenny Karolina (1895-1895) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, John Enar (1909-1971) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Jonatan Gusten (1970-) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Karl Algot (1915-1916) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Karl Ferdinand (1883-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Karl Göran (1943-) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Karl Olof Daniel (2000-) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Klaes Anders Kilian (1875-1950) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Klara Levida Lovisa (1892-1953) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Knut (Karl) Algot (1908-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Mats Eivind (1938-1985) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Olga Kristina (1881-1883) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Olga Kristina (1885-1940) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Olov David (1975-) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Oskar Gotthard (1898-1976) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Per Viktor (1901-) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Veronica Elisabeth (1970-) Pedigree chart Pedigree chart
Björling, Viktor (1888-1888) Pedigree chart Pedigree chart
Björn, Frida Matilda (1898-) Pedigree chart
Björnsdotter, Kerstin () Pedigree chart
Björnsson, Bengt Edvin (1933-) Pedigree chart Pedigree chart
Björnsson, Bror Albert (1925-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björnsson, Bror Edvin (1897-) Pedigree chart
Björnsson, Bror Tommy (1945-) Pedigree chart Pedigree chart
Björnsson, Charlotta Margareta (1972-) Pedigree chart Pedigree chart
Björnsson, Evy Signhild (1923-2010) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björnsson, Inga-Lill Siv (1934-) Pedigree chart Pedigree chart
Björnsson, Jan Ove (1947-) Pedigree chart Pedigree chart
Björnsson, Kerstin Gunilla (1958-) Pedigree chart Pedigree chart
Björnsson, Kurt Göran (1931-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Björnsson, Lars Göran (1961-) Pedigree chart Pedigree chart
Björnsson, Lena Elisabet (1954-) Pedigree chart Pedigree chart
Björnsson, Margit Elisabet (1930-) Pedigree chart
Björnsson, Rolf Ingvar (1927-) Pedigree chart Pedigree chart
Björnsson, Sigrid (1925-) Pedigree chart
Björnsson, Ullacarin (1949-) Pedigree chart Pedigree chart
Björnstedt, Mikael (1784-1861) Pedigree chart
Björnström, Björn Crister Lennart (1952-) Pedigree chart
Björnström, Ingrid Lise-Lott (1980-) Pedigree chart Pedigree chart
Björnström, Jan Ove Lennart (1975-) Pedigree chart Pedigree chart
Björsdotter, Karin (1644-1716) Pedigree chart
Blix, Gunilla (1959-) Pedigree chart Pedigree chart
Blix, Magnus Gunnar (1962-) Pedigree chart Pedigree chart
Blix, Maria Helena (1964-) Pedigree chart Pedigree chart
Blix, Oskar Arne (1920-) Pedigree chart
Blixt, Axel Einar (1904-) Pedigree chart
Blixt, Bengt Einar Lennart (1945-) Pedigree chart Pedigree chart
Blom, Aina Dagmar Elisabet (1911-) Pedigree chart Pedigree chart
Blom, Axel Wilhelm (1873-) Pedigree chart Pedigree chart
Blom, Barbro Amalia (1866-) Pedigree chart Pedigree chart
Blom, Brita Karolina (1880-) Pedigree chart Pedigree chart
Blom, Britt-Mari (1951-) Pedigree chart
Blom, Elin Marie (1978-) Pedigree chart Pedigree chart
Blom, Engla Bernhardina (1851-1890) Pedigree chart Pedigree chart
Blom, Erik Bertil Harry (1907-) Pedigree chart Pedigree chart
Blom, Erik Wilhelm (1880-1920) Pedigree chart
Blom, Ernst Tomas (1959-) Pedigree chart
Blom, Fredrik August (1875-) Pedigree chart Pedigree chart
Blom, Gustav Wilhelm (1833-) Pedigree chart
Blom, Hans Fredrik () Pedigree chart
Blom, Inger Margareta (1951-) Pedigree chart
Blom, Johan (1864-) Pedigree chart Pedigree chart
Blom, Johan Roger (1980-) Pedigree chart Pedigree chart
Blom, Karl (1861-) Pedigree chart Pedigree chart
Blom, Märta Juliana (1845-) Pedigree chart Pedigree chart
Blom, Per Gustaf (1871-) Pedigree chart Pedigree chart
Blom, Sara Brita (1843-) Pedigree chart Pedigree chart
Blomberg, Anton Ola (1998-) Pedigree chart Pedigree chart
Blomberg, Johanna Maria (1879-1973) Pedigree chart
Blomberg, Märta Florentine (1922-) Pedigree chart
Blomberg, Sven Ola (1964-) Pedigree chart
Blomgren, Brita Charlotta (1889-) Pedigree chart Pedigree chart
Blomgren, Johan Axel (1864-) Pedigree chart
Blomgren, Märta Gunilla (1887-1960) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Blomkvist, Anna Maria (1963-) Pedigree chart
Blomkvist, Axel (1899-1972) Pedigree chart Pedigree chart
Blomkvist, Elin (1903-1990) Pedigree chart
Blomkvist, Elsa Sofia (1894-1959) Pedigree chart
Blomkvist, Viktor (1894-1971) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Blomqvist, Börje (1905-1986) Pedigree chart Pedigree chart
Blomqvist, Carl Oskar (1888-1949) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Blomqvist, Elsa Maria (1907-1991) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Blomqvist, Emil (1902-1992) Pedigree chart Pedigree chart
Blomqvist, Emma Wilhelmina (1903-1996) Pedigree chart
Blomqvist, Gustaf Svante (1891-1962) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Blomqvist, Hilda Maria (1854-1910) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Blomqvist, Hildur Kristina Bernhardina (1864-) Pedigree chart Pedigree chart
Blomqvist, Hulda Olivia (1898-1981) Pedigree chart
Blomqvist, Johan Edvard (1829-) Pedigree chart
Blomqvist, Johannes Svante (1865-1933) Pedigree chart
Blomqvist, Karl Edvard (1862-) Pedigree chart Pedigree chart
Blomqvist, Knut (1896-1937) Pedigree chart Pedigree chart
Blomqvist, Margareta () Pedigree chart Pedigree chart
Blomqvist, Tyra Elisabeth (1910-) Pedigree chart Pedigree chart
Blomqvist, Ulla Maria (1929-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Blomqvist, Vivi Emilia (1913-1991) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Boberg, Annika Birgitta (1967-) Pedigree chart Pedigree chart
Boberg, Ingela Katarina (1965-) Pedigree chart Pedigree chart
Boberg, Ingrid Marie (1961-) Pedigree chart Pedigree chart
Boberg, Iris Ingrid Linnéa (1925-) Pedigree chart
Boberg, Johan August (1886-1972) Pedigree chart
Boberg, Karl Edvard (1882-1954) Pedigree chart
Boberg, Olof Stefan (1950-) Pedigree chart Pedigree chart
Boberg, Olof Torsten (1923-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Boberg, Sven Gunnar (1932-) Pedigree chart
Bock, Maria Johannis () Pedigree chart
Bodin, Beda Katrina (1893-1984) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bodin, Halvar (1877-1942) Pedigree chart Pedigree chart
Bodin, Jan Erik (1946-) Pedigree chart Pedigree chart
Bodin, Jöns (1860-1949) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bodin, Kristina (1870-1945) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bodin, Margreta (1862-) Pedigree chart Pedigree chart
Bodin, Per (1867-) Pedigree chart Pedigree chart
Bodin, Per Edvin (1909-1966) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bodin, Per Magnus (1958-) Pedigree chart Pedigree chart
Bodin, Petter Per (1830-1907) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bohjort, Ingrid Eugenia (1914-) Pedigree chart
Bohlin, () Pedigree chart
Boije, (-1959) Pedigree chart
Boije, Gertrud Carina (1954-) Pedigree chart
Boije, Ingrid Anneli (1955-) Pedigree chart
Boije, Sven Anders (1954-) Pedigree chart
Bold, Nils () Pedigree chart
Bolin, Erik Stefan (1962-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bolin, Erik Villy (1926-2000) Pedigree chart
Bolin, Hampus Nikodemus (1991-) Pedigree chart Pedigree chart
Bolin, Hannah Nicolina (1988-) Pedigree chart Pedigree chart
Bolin, Inger Margareta (1948-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bolin, Laila (1944-) Pedigree chart
Bolin, Nils (1790-)
Bollman, Anna Mary Linnéa (1893-1970) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bollman, Astrid Charlotta Viktoria (1898-) Pedigree chart Pedigree chart
Bollman, Viktor Albert (1866-) Pedigree chart
Bolstad, Anders Christian (1979-) Pedigree chart Pedigree chart
Bolstad, Georg Henry (1914-) Pedigree chart
Bolstad, Karin Elna Anette (1920-) Pedigree chart
Bolstad, Lars Alexander (1987-) Pedigree chart Pedigree chart
Bolstad, Lars Axel (1958-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Boman, Aldor Verner Efraim (1898-1983) Pedigree chart
Borg Gateholt, Raoul Axel (1928-1967) Pedigree chart Pedigree chart
Borg, Anna Helena (1875-) Pedigree chart
Borg, Axel Richard Valfrid (1907-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Borg, Hamblot (1910-1993) Pedigree chart Pedigree chart
Borg, Ingela Eva Jeanette (1965-) Pedigree chart Pedigree chart
Borg, Inger Margareta (1937-) Pedigree chart
Borg, Kent Ruben Verner (1942-1979) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Borg, Raymond Ola Torgny (1945-1954) Pedigree chart Pedigree chart
Borg, Ros-Mari Viola (1962-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Borg, Roymona Margaretha Chirley (1961-) Pedigree chart Pedigree chart
Borg, Ulla Viola (1930-(1990..2019)) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Borgstrand, Erik Melker Jeremias (1895-1959) Pedigree chart
Borgstrand, Gunilla Margareta (1958-) Pedigree chart Pedigree chart
Borgstrand, Peter Torgny (1955-) Pedigree chart Pedigree chart
Borgstrand, Svante Erik Torgny (1931-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Borgstrand, Vivi-Anne Margareta (1934-) Pedigree chart
Borgström, Eva Elisabeth (1970-) Pedigree chart Pedigree chart
Borgström, Hans Ivar (1941-) Pedigree chart
Borgström, Karin Helena (1973-) Pedigree chart Pedigree chart
Borst, () Pedigree chart
Boss, Anna Kristina (1880-) Pedigree chart Pedigree chart
Boss, John Sune (1949-) Pedigree chart
Boss, Jon Erik (1983-) Pedigree chart Pedigree chart
Boss, Lars Henrik (1985-) Pedigree chart Pedigree chart
Boström, Ebba Laura (1913-) Pedigree chart Pedigree chart
Boström, Frans Oskar (1873-) Pedigree chart
Boström, Hulda Maria (1869-1953) Pedigree chart
Boström, Lars Göran (1948-) Pedigree chart
Botolfsdotter, Brita () Pedigree chart
Boussard Nyberg, Lars Morgan (1974-) Pedigree chart Pedigree chart
Boussard, Carina Mikaela (1979-) Pedigree chart
Boussard, Gunilla Linnéa (1955-) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Adam (1998-) Pedigree chart
Bradley, Ann Lilly Viola (1954-) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Anna Kerstin Sofia (1964-) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Anna Maria Elisabeth (1920-1988) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Anna Salome (1891-1974) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Anna Teresia Elise (1905-1993) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Arne Gustaf Villy (1927-1994) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Arne Tommy (1952-) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Axel Albert Tore (1922-1995) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Axel Henry Theodor (1894-1971) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Berit Elisabet (1955-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Carl Willny Herbert (1938-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Christina Maria (1963-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Ellen (2010-) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Emmy Viola (1998-) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Fanny Thea (1998-) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Frans Gustaf Hjalmar (1891-1967) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Frida Hedvig Franselia (1893-1968) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Gerth Harald (1952-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Gösta August Harald (1926-2008) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Hanna Inga Sofia (1980-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Jan Thomas (1954-) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Johan Harald Andreas (1983-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, John Harald Fredrik (1889-1949) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, John Michael (1954-) Pedigree chart
Bradley, Judit Hilda Cecilia (1893-1977) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Karin Beatrice (1975-) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Karl Albert Hilding (1897-1930) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Kerstin Eivor (1931-1996) Pedigree chart
Bradley, Lars Rune Christer (1957-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Lena Karin Viola (1963-) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Linda Viviann (1973-) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Lydia Ingeborg Paulina (1902-1972) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Nils Albert David (1929-2000) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Nils Bertil Fredrik (1922-1928) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Nils Johan (1959-) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Per Arnold Herbert (1902-1940) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Rune Olof Hjalmar (1930-2002) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Ruth Ragnhild Viktoria (1927-) Pedigree chart Pedigree chart
Bradley, Sofie (2000-) Pedigree chart
Bradley, Sonja Viola (1933-2008) Pedigree chart
Bradley, Svea Margit Elisabet (1931-) Pedigree chart
Bragner, Karl Folke (1905-) Pedigree chart
Branstrom, Alma (1891-1976) Pedigree chart
Brataas Arnér Hamilton, Katarina (1957-) Pedigree chart Pedigree chart
Brataas, Einar (1931-) Pedigree chart
Braun, Alma Josefina (1872-1931) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Braun, Anna Fredrika Kristina (1827-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Braun, Emilia Matilda (1833-) Pedigree chart Pedigree chart
Braun, Karl Adolf (1826-1904) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Braun, Karl Otto Wilhelm (1832-) Pedigree chart Pedigree chart
Braun, Matilda Lovisa (1829-1830) Pedigree chart Pedigree chart
Bravomalo Fuentes, (1977-) Pedigree chart
Breckberg, (1912-1984) Pedigree chart Pedigree chart
Breckberg, Hugo (1914-1971) Pedigree chart Pedigree chart
Breckberg, Svea Kristina (1922-1944) Pedigree chart Pedigree chart
Bredh (Breed), Mikael (-1645) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bredh adl Gyllenbreider, Henric (1633-1697) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bredh Gyllenbreider, Eric (1627-1707) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bredh, Hindrik ()
Bremberg, David Karl Hampus (1984-) Pedigree chart Pedigree chart
Bremberg, Max Mikael (1981-) Pedigree chart Pedigree chart
Bremberg, Ted Mikael Stensson (1955-) Pedigree chart
Brink, Anna Gunilla (1943-) Pedigree chart
Brink, Carl Johan () Pedigree chart
Bro, Alfred Emanuel (1893-) Pedigree chart Pedigree chart
Bro, Anna Margreta (1899-) Pedigree chart Pedigree chart
Bro, Brita Karolina (1895-) Pedigree chart Pedigree chart
Bro, Jonas Olof (1889-) Pedigree chart Pedigree chart
Bro, Magnus (1858-1925) Pedigree chart
Bro, Nils Petter (1886-) Pedigree chart Pedigree chart
Bro?, () Pedigree chart
Broberg, Anders Gustav (1830-1861) Pedigree chart
Broberg, Astrid Birgit Kristina (1944-) Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Dagmar Kristina (1909-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Ellida Eufemia (1902-1981) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Elsa Kristina Gunborg (1909-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Erik Oskar (1879-1951) Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Harry Fritz (1922-) Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Henrik Rikard Göte (1901-1901) Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Hulda Maria Kristina (1898-1984) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Johan Oskar Mikael (1873-1947) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Karl August Wilhelm (1877-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Karl Georg (1906-1983) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Karl Harry (1899-1972) Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Karl Johan (1870-) Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Nils Maurits Georg (1900-1901) Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Olga Elida (1898-) Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Oskar Mauritz Göte (1902-1970) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Ruth Kerstin (1924-) Pedigree chart Pedigree chart
Broberg, Tekla Agnes Matilda (1912-) Pedigree chart Pedigree chart
Brodd, Karl Georg (1880-1943) Pedigree chart
Broddesdotter, Anna (1828-1853) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broddesdotter, Anna Katrina Märta (1845-1933) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broddesdotter, Brita Johanna (1881-1964) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broddesdotter, Brita Lisa (1846-) Pedigree chart
Broddesdotter, Gertrud () Pedigree chart
Broddesdotter, Gertrud (1776-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broddesdotter, Karin (1653?-) Pedigree chart
Broddesdotter, Karin (1759-) Pedigree chart Pedigree chart
Broddesdotter, Katrina (1823-1906) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broddesdotter, Kristina (1878-) Pedigree chart Pedigree chart
Broddesdotter, Stina (1816-1908) Pedigree chart
Broddeson, Helge Emanuel (1911-) Pedigree chart Pedigree chart
Broddeson, Karin Matilda (1923-2013) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broddeson, Per Olof (1883-1964) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Anna Katarina (1896-1978) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Anna Linnéa (1898-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Bror Gullo (1887-1891) Pedigree chart
Broddesson, Didrik Gunnar (1899-1904) Pedigree chart
Broddesson, Hilda Alexandra (1903-1910) Pedigree chart
Broddesson, Inga Kristina (1891-) Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Ingrid (1918-) Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Jon Leonard (1895-) Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Jonas (1850-) Pedigree chart
Broddesson, Karl (1893-1910) Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Karl Bertil (1926-1926) Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Kjell (1767-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Kristina (1891-1967) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Nils Petter (1876-) Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Olof (1877-) Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Olof Edvard (1889-) Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Olof Ingvar (1920-) Pedigree chart
Broddesson, Per (1763-1821) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Per Anton (1885-) Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Petter (1819-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Petter Per (1835-1911) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Broddesson, Signe Johanna (1899-) Pedigree chart Pedigree chart
Brodin, () Pedigree chart
Brodin, Bodil Amanda Beatrice (1988-) Pedigree chart Pedigree chart
Brodin, Bodil Carina Susanne (1967-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Brodin, Carl Oscar (1981-) Pedigree chart Pedigree chart
Brodin, Liisa Alexandra Carina (1989-) Pedigree chart Pedigree chart
Brodin, Stig Evert (1943-) Pedigree chart
Brodin, Stig Roger Andreé (1970-) Pedigree chart Pedigree chart
Brolin, Anna Märta (1851-1931) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Brolin, Augusta Matilda (1861-) Pedigree chart
Brolin, Brita Sofia (1860-) Pedigree chart Pedigree chart
Brolin, Carolina (1869-) Pedigree chart Pedigree chart
Brolin, Fredrik Conrad (1825-1898) Pedigree chart
Brolin, Hedda Lisa (1866-) Pedigree chart Pedigree chart
Broman, Peter (1965-) Pedigree chart
Broo, Sven Helmer (1898-) Pedigree chart Pedigree chart
Broström, Anna Lovisa (1836-) Pedigree chart
Brudsven, Anders (1784-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Brunberg, Anna Marta () Pedigree chart
Brundin, Anna Katarina (1835-1913) Pedigree chart
Brunfelt, Elly Mariann (1942-) Pedigree chart
Brunfelt, Erik Per Lukas (1993-) Pedigree chart Pedigree chart
Brunfelt, Julia Kristina (1995-) Pedigree chart Pedigree chart
Brunfelt, Markus Lennart (1970-) Pedigree chart Pedigree chart
Brunfelt, Paula Marie (1961-) Pedigree chart Pedigree chart
Brunfelt, Per Kristofer (1964-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Brunfelt, Per Lennart (1934-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bruntesdotter Rosenia, Ingrid (-1700) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Brunzell, Anna Maria (1869-1947) Pedigree chart
Bryngelsdotter, Karin () Pedigree chart
Bryngelsson, Olof (1793-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Brändström, Claes Göran (1946-) Pedigree chart
Brännström, Harry Sixten (1916-) Pedigree chart
Bröjer, Greta (1724-1798) Pedigree chart
Bungegård, Ernst Christian (1977-) Pedigree chart Pedigree chart
Burgess, Mary Jane Muzia () Pedigree chart
Buring Eriksson, Eva Helma Maria (1943-) Pedigree chart
Burman Tolf, Nanny Margareta Margarete (1917-) Pedigree chart
Burman, (1901-) Pedigree chart
Burman, (1901-) Pedigree chart Pedigree chart
Burman, Albertina (1891-) Pedigree chart Pedigree chart
Burman, Brita Elisabet (1887-) Pedigree chart Pedigree chart
Burman, Erik Gustaf (1903-1907) Pedigree chart Pedigree chart
Burman, Göta Viktoria (1917-) Pedigree chart
Burman, Johan (1900-) Pedigree chart Pedigree chart
Burman, Karl Robert (1889-) Pedigree chart Pedigree chart
Burman, Lars (1896-) Pedigree chart Pedigree chart
Burman, Matilda Kristina (1884-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Burman, Märta Katrina (1899-) Pedigree chart Pedigree chart
Burman, Nils Amandus (1894-) Pedigree chart Pedigree chart
Burman, Olof Otto (1897-) Pedigree chart Pedigree chart
Burman, Per Konrad (1908-1986) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Burman, Per Magnus (1882-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Burman, Ragna (1949-) Pedigree chart Pedigree chart
Burt, () Pedigree chart
Bydler, Ivar Roger (1942-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bydler, Karin Helen (1944-) Pedigree chart
Bystedt Genbergsson, Jonas (1747-1794) Pedigree chart
Byström, Ann Mari (1925-1979) Pedigree chart
Byström, Anna Karolina (1883-1963) Pedigree chart
Byström, Bo Raymond (1949-) Pedigree chart Pedigree chart
Byström, Gerd Synöve (1929-) Pedigree chart
Byström, Gustaf (1902-1965) Pedigree chart Pedigree chart
Byström, Ingelbrekt (1729-) Pedigree chart Pedigree chart
Byström, Ingvald Valdemar (1925-1995) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Byström, Lena Christina (1966-) Pedigree chart Pedigree chart
Byström, Lisa Katarina (1868-) Pedigree chart Pedigree chart
Byström, Michel (1762-) Pedigree chart Pedigree chart
Byström, Olof Sixten (1927-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Byström, Per Erik (1878-1963) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Byström, Thor Odd (1950-) Pedigree chart Pedigree chart
Bångman, Magnus (1883-1916)
Bäck, Ingrid Brita Kristina (1918-) Pedigree chart
Bäck, Margareta Eugenia (1921-) Pedigree chart
Bäcklin, Nils Erik (1856-1943)
Bäckman, Anders Birger (1922-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckman, Anna Katarina (1908-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckman, Arne (1914-2001) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bäckman, Bengt Åke (1939-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bäckman, Charlie () Pedigree chart
Bäckman, Erik Helmer (1914-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckman, Helga Maria (1938-) Pedigree chart
Bäckman, Helmer (1882-1978) Pedigree chart
Bäckman, Ingeborg Kristina (1909-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckman, Jan Ove (1943-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bäckman, Johan August (1918-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckman, Lars Åke (1969-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckman, Lena Maria (1967-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckman, Magnus (1895-1975) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckman, Malin Helen (1969-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckman, Per Anton (1912-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckman, Ulla-Britt (1945-) Pedigree chart
Bäckmark Nilsson, Barbro Inga-Lisa (1945-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bäckmark, Carl Arvid (1844-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bäckmark, Carl Johan Albin (1875-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckmark, Elsa Ingrid Adéla (1903-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bäckmark, Erik (1801-1899) Pedigree chart
Bäckmark, Gun-Britt Margareta (1935-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bäckmark, Gustaf Arvid Teodor (1871-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckmark, Kristina Angelina (1873-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckmark, Magnus Olov (1974-) Pedigree chart
Bäckmark, Marianne Sofia (1936-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bäckmark, Set Oskar Gottfrid (1878-1955) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bäckström, Anders Bernhard (1916-1988) Pedigree chart
Bäckström, Anna Gunborg (1909-) Pedigree chart
Bäckström, Carl Petter () Pedigree chart
Bäckström, Hilma Viktoria (1890-1965) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bäckström, Johannes Johan (1824-1904) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Bäckström, Karin Margareta (1950-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckström, Karl Edvard (1889-) Pedigree chart
Bäckström, Katarina Karin (1815-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckström, Lars Roland (1947-) Pedigree chart Pedigree chart
Bäckström, Märta Ingeborg (1910-) Pedigree chart
Bälter, Barbro Marianne (1952-) Pedigree chart
Bälter-Lundin, Viktor (1989-) Pedigree chart Pedigree chart
Börjesdotter, Maria (1779-) Pedigree chart
Börjesson, Christer (1954-) Pedigree chart
Böös, Agneta Louise (1968-) Pedigree chart Pedigree chart
Böös, Anita Wiveka (1943-) Pedigree chart
Böös, Axel Birger (1899-1968) Pedigree chart
Böös, Irma Birgitta (1935-) Pedigree chart Pedigree chart
Böös, Jonas Mikael (1972-) Pedigree chart Pedigree chart
Böös, Mats Vilhelm (1941-) Pedigree chart Pedigree chart Pedigree chart
Böös, Monica Catrin (1966-) Pedigree chart Pedigree chart
- A B - B C - C d - D d - E f - F G - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N n - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - V W - V W - W V - W V - W V - W V - Å Ä - Ö
   Index of places

Created 2020-02-13 using Disgen version 8.2d.