Bonde Född 1847-09-07 i Revsund (Z).
1880-1890 skattebonde Gälle 1 24/107 mantal
Per Eriksson.
Född 1847-09-07 i Revsund (Z). Bonde
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift 1874.

Katrina Andersdotter.
Född 1847-02-27 i Bodsjö, Sidsjö (Z).

Sigrid Persdotter.
Född 1875-07-24 i Revsund (Z).

Erik Persson.
Född 1877-11-07 i Revsund (Z).

Anders Persson.
Född 1880-07-11 i Revsund (Z).

Per Persson Gelland.
Född 1885-06-02. Död 1936-05-06 i Sundsvall, Villa Albäcken (Y). Citat:

Speceristernas ”egen” kolonialvarufirma har utvidgats och moderniserats. En rundvandring i a.-b. Sjöman & Co.:s lokaler, sedan f.d. enbomska fastigheten nu införlivats med dessa.
.....
När Medelpads del erbjöd sig ett lämpligt tillfälle år 1929. Då var nämligen det härvarande engrossistföretaget Aktiebolaget Gottfrid Sjöman & Co. till salu, enär företagets dittillsvarande ägare icke hade intresse av att vidare driva detsamma. Landskapets detaljister sågo nu sin chans och de begagnade den. Ett par köpmän med numera avlidne direktören Per Gelland i spetsen satte igång arbetet med att intressera köpmännen för övertagande av grossistfirman i fråga, och deras aktion ledde till, att så skedde. Detaljister övertogo tillgängliga aktier, varjämte ett stort antal köpmän medverkade till kapitalanskaffning för driften genom att till bolagets förfogande ställa s.k. stödreserver. Aktiekapitalet utgjorde sålunda vid starten kr. 151.000.–, vartill kom det rörelsekapital, som representerades av stödreserverna.
......
Efter stämman intogs middag, vartill bolaget inviterat ett 150-tal personer från såväl Medelpad som Ångermanland, Jämtland och Hälsingland. Vid denna talade dir. Hermansson för kunderna varjämte han i ett särskilt anförande utbragte en tyst skål för bolagets i fjol bortgångne ledare disponent Per Gelland. Ett tack till styrelse, ledning och personal för gott utfört arbete uttalades av ene revisorn hr Tranberg. Gästernas tack framfördes av köpman David Andersson, Sollefteå.
(Källa: Sundsvall-Posten 1937-04-21)

Jonas Persson.
Född 1887-05-19 i Revsund (Z). Död 1991-01-17 i Revsund, Gällön (Z).

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister