Någon anknytning från äldre innehavare av Skurun under norsk-dansk tid till Nils Andersson och hans syskon kan jag inte se. Den Anders Svensson som var bosatt där då ska ha begett sig med familj till Hälsingland under 1650-talet. Att Nils' och systern Britas mor var prästdottern Rebecka Nilsdotter är helt klart. I samband med att Nils Andersson lämnar uppbud på hemmanet omtalas att Erik Boderus i Ramsele är hans morbror. Se även Skogsjö. Vad däremot deras fars fullständiga namn var är osäkert. Per Persson nämner en Anders Nilsson, dottern Britas nekrolog säger Anders Svensson och domboken (1671) omtalar en Anders Andersson i Skurun. Det sista och samtida belägget bör ju bedömas som troligast, men jag vill nog ha ytterligare bevis och inte behöva lita på en enda utsaga.


Efter att ha gått igenom källorna igen är det nog läge för en revision. När jag första gången läste vad Håkan S. skrivit om sin anmoder Brita Andersdotter tyckte jag inte att pusselbitarna helt föll på plats men hänsköt en eventuell lösning på framtiden. När jag idag läste nekrologen i Fjällsjö C:2 insåg jag att Håkan gjort en feltolkning. Det står inte att Brita tjänat hos sin halvbroder utan ordet är halfmorbroder. Det bekräftar visserligen hans slutsats grundat på underlaget i Ramsele dombok, att Erik Boderus var halvbror till Rebecka Nilsdotter. Däremot inte alls att Rebecka var dotter till Nils Boderus i ett tidigare gifte. Naturligtvis är det möjligt, men hans hustru Sara Matsdotter kan ju även vara mor till Rebecka i en förbindelse före sitt gifte med Boderus. Vad var då min invändning ? Jo, namnet Sara har en så framträdande position bland hustru Rebeckas barnbarn att en släktrelation till Sara Matsdotter är högst sannolik. Rebecka hade följande barn: Sven1 (1666-1762), Nils (1670-1733) och Brita (1674-1755). Alla dessa hennes tre barn hade döttrar vid namn Rebecka, men bägge sönerna hade också varsin dotter Sara, vilka var äldre än sina Rebecka-systrar. Utöver detta omtalas prästänkan hustru Sara 1671 som svärmor till Anders i Skurun. I allafall är mitt påstående ovan att Rebecka var prästdotter inte belagt


/Karl Göran Eriksson http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/2656.html
Rebecka Nilsdotter.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift.

Anders Nilsson.

Nils Andersson.
Född 1670-07-24 i Bodsjö, Skurun (Z). Död 1733-02-10 i Bodsjö, Skurun (Z).

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister