Född 1689-10-08 i Bodsjö, Forsa (Z). Död 1762-04-10 i Bodsjö, Forsa (Z).
1500 och 1600-talen - de första källmaterialen 1565 finns Forsagården åter med i skattelängden och från 1566 finns en ny ägare dokumenterad vid namn Faste. Vid denna tid fanns det stora arealer "herrelöst" land och markförvärvet lär ha skett så att åbon fick ensamrätt till så stort område som hans rop en däven dag vid sommarsolståndet kunde höras, åt alla håll från boplatsen (Persson 1931). Gården nämns 1617 i ett annat sammanhang. Under kalmarkriget 1611-1613 pågick det i Jämtland, som då lydde under Danmark, den så kallade Baltzarfejden. Baltzar Bäck var en svensk härförare som lyckades erövra Jämtland och tvingade de jämtska bönderna att svära den svenske konungen Karl IX sin trohet (eller mista huvudet). Innan kriget var slut så hade Danmark återvunnit Jämtland och det stod nu bönderna dyrt att de svurit eden. De fick dryga böter och i domsprotokollet över förrädarna finns Peder Fastesson, ägare till Forsagården (Persson 1931). Han fick betala främst kontanter men även mjöl, vilket tyder på att gården redan då hade en kvarn (Lundgren 2001). 1688 tillträdde Aronsson-släkten Forsagården och de skulle komma att inneha den i drygt tvåhundra år.
/Arbete i skogshistoria av Henrik Wikström vt 2001 "Forsa-Gården en lång historia"
Nils Aronsson.
Född 1689-10-08 i Bodsjö, Forsa (Z). Död 1762-04-10 i Bodsjö, Forsa (Z).
F Aron Nilsson.
Född 1661-10-?? i Bodsjö, Forsa (Z). Död 1747 i Bodsjö, Forsa (Z).
FF Nils Aronsson.
Född omkring 1630. Död före 1697 i Bodsjö, Forsa (Z).
   
 
   
 
FM Märit Larsdotter.
Född 1633. Död 1716-05-?? i Bodsjö, Forsa (Z).
   
 
   
 
M Karin Olofsdotter.
Född omkring 1660 i Revsund, Värviken (Z). Död 1722-06-04 i Bodsjö, Forsa (Z).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Forsa Stormansgård före branden 1909. Den ägdes då av Magnus Aronsson och hade gått i arv från far till son sedan 1600 talet. Arealen var 1495 ha. 1896 såldes större delen av skogsarealen till Skönviks bolag. Det var stora åbyggnader på Forsagården. Mangårdsbyggnaden innehöll en sal stor som en kyrka 16 gånger 16 alnar i fyrkant. Där samlades ungdom till dans från flera kyrksocknar. I den stora ladugården fanns upp till 40 kor och 6 hästar dessutom en hel del ungdjur samt får, getter, grisar och höns. Ingen väg enbart stigar och sjöväg ledde till Forsa. Nu 1974 finns en väg. Gården är öde och delvis förfallen. Kan den räddas från att bli utplånad? /Gunnar Malmström. Hittat ytterligare en bild på Forsa. en förstoring med text på baksidan. Gunnat Malmströms verk./ Birgitta Persson
Forsa Gård. Det som fanns kvar 1983? Enligt Peter Lundgren jämnades allt med marken 1974. Kanske Målat efter foto. Ägare till Tavlan Karl Göran Jämteborn Se Sven Olof Karlsson f1913 för mer Forsagårdshistoria

Relationer och barn

Gift 1717-01-01.

Karin Göransdotter.
Född 1687-03-11 i Revsund, Skylnäs (Z). Död 1765-02-08 i Bodsjö, Forsa (Z).

Göran Nilsson.
Född 1718-05-09 i Bodsjö, Forsa (Z). Död 1742.

Aron Nilsson.
Född 1720-04-01 i Bodsjö, Forsa (Z). Död 1790-03-28 i Bodsjö, Forsa (Z).

Karin Nilsdotter.
Född 1722.

Olof Nilsson.
Född 1725-06-10 i Bodsjö, Forsa (Z).

Per Nilsson.
Född 1727-07-24 i Bodsjö, Forsa (Z). Död 1812-02-04 i Näskott, Kingsta (Z).

Märet Nilsdotter.
Född 1730-03-24 i Bodsjö, Forsa (Z). Död 1736-03-25 i Bodsjö, Forsa (Z).

Karin Nilsdotter.
Född 1736-06-03 i Bodsjö, Forsa (Z). Död 1767 i Näs, Sinnberg (Z).

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister