Född 1821-10-07 i Sundsjö (Z).

1880 änka, födorådstagerska Hunge

Brita Stina Strindberg.
Född 1821-10-07 i Sundsjö (Z).
F Henric Strindberg.
Född 1753-08-14. Död 1830-12-26.
FF Henrik Strinnberg.
Född 1708-09-20 i Multrå (Y). Död 1767-02-22 i Sundsjö (Z). Komminister
FFF Hindrich Hindrichsson.
Död 1729. Bonde
 
 
FFM Sara Hindrichsson.
 
 
FM Maria Elisabet Åkerfeldt.
Född 1725-11-13 i Sundsjö, Fanbyn (Z). Död 1781-03-13.
   
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift 1856.

Aron Nilsson.
Född 1794-02-06 i Bodsjö, Forssa (Z).

1824 gift Bond. Forssa
1836 gift nämndeman i Forssa
1857-62 o 1863-72 gift Forssa hos sonen Magnus

Nästa son att ta över var Aron Nilsson med hustrun Brita Pehrsdotter, detta ägde rum 1824. Gården har aldrig varit så stor som under Aron Nilssons ägo. Forsagården består nu av ca 40 ha åker och äng (myrslåtter ej medräknade) samt 28 st hus. Förutom bostadshus, ladugård samt lador så har man också en modern kvarn, sågverk, snickarverkstad, smedja samt mejeri, gården var med andra ord självförsörjande inom det mesta. Förutom att två mycket stora byggnader uppförts (mangårdsbyggnad samt födorådsbyggnad) så inhandlades också två andra gårdar: Flatnor nr 1 som då omfattade merparten av flatnors hela skifteslag inköptes 1832 av Jonas Olofsson. Gården Långänge i Lockne socken köptes inte långt efter. Två torp med dagsverksåtagande har också uppförts. Det ena bebos av Pehr och Brita Larsson med tre barn (Lars-Petter, Olof och Ingeborg). Det andra torpet beboddes av Adolf och Kjerstin Mattsson med barnen Anna-Brita och Hedda. Aron Nilsson var en hård man i affärer och lyckades på kort tid bli bygdens bank. I bouppteckningen efter hustrun Brita Pehrsdotter 1852 finns noterat utstående fordringar på en summa av 15 031 kr. Vid den här tiden kunde man köpa en normal gård för 4000 kr. I samma bouppteckning finns 184 djur upptagna (73 i Forsa, 64 i Långänge samt 47 i Flatnor). I och med hustruns bortgång fördelade Aron sina tillgångar till sina fem barn (Katarina, Nils, Petter, Magnus och Margareta). Nils fick Forsa enl. tradition, Magnus fick Flatnor och Petter fick Långänge. Flickorna kompenserades troligen med likvida medel. /forsa.se
Död 1880-07-19 i Bodsjö, Forsa (Z).

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister