Född 1599. Död 1681 i Hallingeberg Rispetorp (H).
Lucia Bredh.
Född 1599. Död 1681 i Hallingeberg Rispetorp (H).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift.

Mikael Bredh (Breed).
Född omkring 1599 i Holstein. Död 1645 i Danmark, Skåne. Död 1645 c:a. Borgare, krögare, ryttare Mikael Bredh beskrivs som borgare 1622 och 1626 i Västervik. Tog värvning som menig ryttare vid Smålands kavalleri 1623. Levde 1632 i Gamleby. Nämns som krögare omkring 1640 i Gamleby. Spårlöst försvunnen under ett fälttåg 1645 i Skåne. Han var arrendator av köpingsområdet i Gamleby, idkade betydande affärsrörelser med bl.a trävaror. Han löste in på sin hustrus vägnar 1626 skattehemmanet Ankarsrum i Hallingeberg sn, och ägde själv ett hemman i Gunnerstad i Gamleby sn, och disponerade över en gård i Heda, Gamleby sn. Dessutom arrenderade han Åby gård i Gamleby. Före och under trettioåriga kriget deltog han i en rad bataljer, då han tillhörde ett Tjustkompani. Vid hans frånfälle var familjeekonomin usel. Affärsmannen Didrik Dichman i Västervik var en av fordringsägarna, och hans arvingar tilldömdes Ankarsrums skattegård 1674 efter långvariga processer. Hans första hustru hette Karin, och den andra Lucia (Lusse) hon dog på Rispetorp, Hallingeberg sn 1681 begr. 20/4, 82 år gammal [A. B.]. //Barn utan känd moder: Henrik Bredh Gyllenbreider NN Mikaelsdotter. Levde 1663. Anna Mikaelsdotter. Hon försökte 1704 hindra magnaten Hans Anderssons förvärv av Ankarsrum [A.B.]. Erik Mickelsson Bredh Gyllenbreider, född 1627

Eric Bredh Gyllenbreider.
Född 1627 i Gamleby (H). Död 1707-01-21 i Djursdala (H). Född 1627 i Gamleby sn (H), död 1707-01-21 i Djursdala, Djursdala sn. Levde 1663 i Hunsala, Hallingebergs socken, bosatt på Djursdala fr.o.m. 1669 (mantalslängd). Löjtnant vid östgöta kavalleri 23/3-1675,(Elgenstierna)Tillfångatagen och bortförd 1675 till Köpenhamn, (Livgr. reg. h) Ryttmästare vid öv. Ribbings fördubblingskavallerireg. 16/4- 1678. Ryttmästare vid östgöta kavallerireg. Tog avsked 20/6-1695. Erik köpte1676 frälsegården Rorstad i Ukna sn, som han omedelbart överlät på svärfadern Knut Månsson, som han sedan efter 1693 köpt tillbaka. 1679 förvärvade han ett hemman i Rödja och ett i Synestad, båda i Gamleby sn. Han kvarstod som ägare till dessa intill 1693, då Karl Lagerblads arvingar stod som ägare. I början av 1680-talet ägde han en gård i Åkerö by, Mörlunda sn. och panträtten till Strupö, Misterhult sn. Dessutom förfogade han över kavallerihemmanen Stuverum och Strömmen, vid Toteviken under Stegeholm. 1684 anslogs Larum, Dalhem sn till honom. Adlad till Djursdala, Djursdala sn som han 1680 löste till sig som pantgods och vars sätesprivilegier han återupprättade. Han erhöll under polska kriget på tåget mot Krakau 1656 ej mindre än 22 blessyrer samt utplundrades och bortfördes av tartarerna som fånge till Zaimoisk [Anders Bockgård; Den introducerade svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgenstierna]. I ett brev till Kungl. Maj:t 1678, där Erik anhåller om "adelig skiöld och wapen" för att han suttit fängslad, samt fått svåra blessyrer, och att han också skall vara av en gammal holsteinsk släkt de Breider, "den jag dock icke uträkna kan, emedan den så alldeles utgången är, och de mina förfäder uti krig bortslagna" [RA, Ämnessamlingar, Ansökan om adelskap (751:2), 1678]. Läs hela dukumentet om ansökan om adelskapet: Sida 1 Sida 2 Adlades tillsammans med sin bror Henrik 1678 18/9, men det var bara Erik som introducerades på Riddarhuset 1680, under nr 936.

Henric Bredh adl Gyllenbreider.
Född 1633 i Gamleby Gunnerstad (?) (H). Död 1697 i Hallingeberg Rispetorp (H).
/http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/49114.html?1071224726 Född i Gamleby (H), död (begravd 1698-10-26) i Rispetorp, Hallingeberg sn (H). Löjtnant. Henrik adlades 1678 tillsammans med sin bror Erik, med namnet Gyllenbreider, men det var bara Erik som tog introduktion på Riddarhuset. Henrik nämnes första gången som ryttare 1661 vid Smålands kavallerireg. han var 1675 kvartermästare vid Östgöta kavalleri samt senare där löjtnant. Bägge bröderna hade med stor tapperhet kämpat i såväl Karl X och Karl XI:s krig. Henrik skadades svårt 1680 efter en duell med kornetten Didrik Uddesson Grijs på Stenserum. Begrovs samma dag som sin svärfar Åke Pettersson [Boken om Tjust av Ada Rydström; Linköping stifts herdaminne; Den ointroducerade adelns ättartavlor av Schlegel och Klingspor; Hallingeberg CI:2:77]

http://www.lerviken.se/relatives/000/0000/806.htm

Död 1698-10-26 i Hallingeberg (H). Levnadsbeskrivning Adlad 1678-09-18, introd s å, † i början av 1700-talet Släkten anses härstamma från den gamla adliga ätten Breide från Holstein. När bröderna Erik och Henrik Breedh adlades 1678 -09-18, ska de ha påstått att de tillhörde ätten Breide (eller rättare sagt en "holsteinsk adlig ätt de Breider", vilket dock inte har kunnat bevisas. Henrik Breedh, adlad Gyllenbreider, (men inte introducerad på Riddarhuset) (son av Mikael Breedh), född 1633 i Gamleby sn; ryttare vid Smålands kavalleri 1661; kvartersmästare vid Östgöta kavalleri 1675; löjtnant vid dito 1678; adlad samma år jämte brodern Erik, fast ointroducerad; bosatt på Rispetorp, Hallingeberg. Hans begravningsvapen finns i Hallingebergs kyrka; † 1698-10-26 på Rispetorp. Gift 1667-11-17 i Gladhammars sn med Brita Åkesdotter, född 1647-02-26 i Annerödsla i Gladhammars sn, † 1721-02-12 på Rispetorp, dotter av Åke Persson och Agneta NN. Barn: Anna Gyllenbreider, född 1669, död 1738-01-27 på Rispetorp. Gift 1697 -01-22 i Hallingbergs socken med ryttmästaren Carl Gustaf Gladsten. Agneta Gyllenbreider, född 1669-09-30 på Rispetorp, † 1698-03 i Hallingebergs sn. Gift 1690-11-11 i Hallingeberg med kyrkoherden där Samuel Amundi Rising, född 1639, † 1722. Johan Gustaf Gyllenbreider, född 1671-06 på Rispetorp. Maria Gyllenbreider, född 1673 på Rispetorp, † 1749-05-10 på Borghult i Hallingebergs sn. Gift 1:o 1697-01-22 i Hallingebergs sn med fältväbeln Hans Fagerström, † 1702. (Hans Fagerström. Furir vid överstelöjtnant Lorentz Clercks komp., tilldelades Vrånghult ½ mtl, Tuna sn + Telleryd ¼ mtl i Vena sn (jordebok Kalmar reg 1700. KrA). Fältväbel vid Erik Silfversparres komp. förkommen 1702 8/2 vid Kielm, Litauen; änkan fick ½ års nådeår på Hornebo fältväbelsboställe, Södra Vi (H) (avlöningslista och jordebok,Kalmar reg.1702, KrA)).Gift 2:o med rusthållaren Måns Nilsson Lind, född 1688, † 1743. Margareta Elisabet Gyllenbreider, född 1683-11-14 på Rispetorp, Hallingebergs sn, † där 1765-10-19 av ålderdom. Gift 1722-12-26 i Hallingebergs sn med kornetten Magnus Rydelius, född 1684, † 1767. Ur anbytarforum: Nej, den ätt som otvivelaktigt måste avses med "den holsteinska adelsätten de Breider", är ätten Breide eller Breyde från Holstein, vilken finns införd i Danmarks Adels Aarbog [DAA]. Holstein var ju länge ett danskt hertigdöme, som regerades av en yngre sidogren av huset Oldenburg (så småningom kallad "Holstein-Gottorp", och satt f.ö. på Sveriges tron mellan 1751 och 1818). Därför räknades den som dansk adel. Medlemmar av ätten Breyde hade f. ö. varit bosatta i Sverige under senmedeltiden; Paul, Johan och Joachim B. Men att dessa på något sätt är besläktade med bröderna Erik och Henrik Breedh som kom att adlas Gyllenbreider är inte på något sätt belagt. Utan att ta ställning i frågan om det påstådda släktskapet, måste man ändå konstatera att det är en märklig omständighet att det vanligaste förnamnet inom ätten Breide/Breyde (trol. utdöd vid mitten/slutet av 1600-talet) är Henrik, och att också namnet Erik förekommer.

.

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister