Född 1793-08-16 i Frödinge, Lårtorpet (H). Död 1871-03-11 i Locknevi. Ytterbo, Ängalund (H). Brukare, arbetare backstugusittare
Jaen är gift fem gånger.
I husförhörsboken från 1863 har prästen noterat att Jaen var utfattig. Johan Johansson i dopboken GID: 29.18.80900 1817 kommer från Blackstad till Ytterbo som brukare tillsammans med Anna Lisa Jaensdotter f1795 20/8 i Frödinge¥
1817-1820 brukare Ytterbo i Locknevi
1820 o 1821 o 1823 o 1828 gift brukare Ytterbo i Locknevi
1829 gift Bond. Ytterbo
1932 gift Bruk. Ytterbo
1833-35 gift brukare Ytterbo
1836 gift brukare Ytterbo
1837 flyttar till Taklösa
1845 arbetare Trybaken under Ytterbo
1846 gift arbetare Trybäcken
1848 gift brukare TrybäckenJaen Jaensson, morfars farfar. Valdys morfar Karl August Jansson, Näs, Locknevi. Jaen Jaensson med dopnamn Johan föddes i Lårtorpet under Krogsfall i Frödinge 16.8.1793, föräldrarna var Johan Andersson född 24.4.1749 i Ödestorp, Frödinge och Susanna Nilsdotter född 14.6.1750 i Brantestad, Frödinge. Enligt dödboken hade de fått nio barn. Många dött som små. De bodde på många ställen innan de kom till Ytterbo som brukare. De bodde sedan hos sonen Jaen tills de dog Fadern 16/2 1826 och modern 1/6 1837.
Anteckn. i dödbok och husförhörslängd: njuta sonens bröd, utgamla och senare på henne njutit fattigdel. Jaen hade flyttat många gånger och finns under många olika namn i kyrkböckerna, Jaen, Johan, Johansson, Jaensson och Andersson. Han var gift fem gånger och hade 14 barn, varav en, Gustaf Adolf var sista hustruns oäkta barn . Vid första giftermålet 20.12.1818 kom han från Bjerka i Blackstad , gifte sig med Anna Stina Carlsdotter från Ytterbo född 18.2.1798 och bosatte sig i Ytterbo. Hustrun avled i bröstfeber 10.12.1825. Barn i äktenskapet: Anna Maria född 1820 01 05 Ytterbo Död 25.1.1890 Gladhammar. g Nilsson Stina Lisa 1821 09 10 Död 21.11.1893 Nylund Blackstad Carl Johan 1823 09 06 Död 30.7.1927 Tjursbo Gladhammar Andra giftermålet 30.12.1826 med Stina Karlsdotter född i Frödinge 5.9.1802. Hustrun avled 17.7.1835 i lungsot. Barn i äktenskapet: Carolina född 1828 07 05 Ytterbo Död 7.9.1911 Västervik ä. Lundqvist Anders Peter 1829 11 03 Död 10.12.1916 Rumhult Hjorted Nils Gustaf 1832 05 23 Död 18.2.1927 Segersgärde Lofta Tredje giftermålet 31.12.1836 med Anna Stina Jonsdotter född i Södra Vi 8.11.18l0 Avled i hetsig feber 8.1.1845. Ant. Avstraffad för stöld i Vimmerby 1842. Barn i äktenskapet Sophia född 1838 02 01 Ytterbo Död 4.1.1839, slag August 1840 01 31 Taklösa Nöddop. Död samma dag, svaghet August Edvard 1841 03 04 Mosshult Död 21.4.1843, slag Lars Wilhelm 1843 06 15 Mosshult Död 21.6.1843, slag Fjärde giftermålet 31.12.1845 med Anna Lisa Nilsdotter född i Frödinge 4.6.1819. Födelsedagen har ändrats felaktigt i husförhörslängderna p g s många flyttningar . Avled 31.10.1856 i vattusot .i Ängalund. Barn i äktenskapet Johan Oskar född 1846 12 23 Trybäcken Död 11.6.1891 i Västrum Otto Fredrik 1848 12 29 Trybäcken Morfars far Död i Näs 12/6 1921 i tarmvred Dödf. flicka 1856 08 28 Trybäcken Femte giftermålet 22.6.1859 med Cajsa Greta Nilsdotter född i Högsby 6.2.1821, flyttat till Frödinge. . Var vid giftermålet bosatta i Ängalund under Ytterbo och båda dör där. Inga barn i äktenskapet. Hustrun hade en oäkta son Gustaf Adolf född 1.11.1854. Jaen Jaensson i avled 11.3.1871 som inhyses och utfattig. Hustrun avled i 22.1.1889. Västervik 2013-06-25 Valdy SvenssonJag kan berätta att när forskning på data var i sin linda hos demografiska databasen i Umeå var Locknevi socken bland försöksförsamlingarna. Det var en förevisning i Locknevi . En folder hade tagits fram på vår Jaen Jansson. /Valdy Svensson
Johan Jaen Jaensson Johansson.
Född 1793-08-16 i Frödinge, Lårtorpet (H). Död 1871-03-11 i Locknevi. Ytterbo, Ängalund (H). Brukare, arbetare backstugusittare
F Johan Andersson.
Född 1749-04-24 i Frödinge (H). Död 1826-02-16 i Locknevi, Ytterbo (H).
     
 
   
 
FM Elisabet Lisa Johansdotter.
Född beräknat 1709.
   
 
   
 
M Susanna Nilsdotter.
Född 1750-06-14 i Frödinge, Brantestad (H). Död 1837-06-01 i Locknevi, Ytterbo (H).
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationer och barn

Gift 1818-12-20 i Locknevi (H). 1

Anna Stina Carlsdotter.
Född 1798-02-18 i Ytterbo, Locknevi (H). Död 1825-12-10 i Locknevi (H).
f1802 5/9 i Locnevi enligt släktutr mina rötter
Letat i Locknevi födbok 1800-1805 utan res HFB GID 98.9.81300 anger f 1798 18/2 i Locknevi
1818 kommer från Gjerdfal (?) till Ytterbo enl samma HFB

Anna Maria Johansdotter Jansdotter.
Född 1820-01-05 i Locknevi, Ytterbo (H). Död 1890-01-25 i Gladhammar (H).
1851 piga Tjursbo
1880 gift inhyses Tjursbo i Gladhammar¥


Jaens första dotter Anna Maria f 5/1 1820. Hon gifte sig i Gladhammar 31/12 1851 med Carl Gustaf Nilsson. Han var född i Hjorted 4/2 1820.De var dräng och piga i Tjursbo. De bodde kvar i Tjursbo hela tiden, Fick två barn. Dottern Helena Sofia f 30/1 1856 dör redan 10/1 1858.. Sonen Carl Johan Carlsson f 12/7 1852 gifter sig 7/10 1877 i Gladhammar med Justina Charlotta Lovisa Persdotter f 23/1 1858 i Gladhammar. Han är banvakt, flyttar många gånger. Hon dör 13/8 1911 i Fogelmossen Gladhammar. Han 30/7 1927 i Bäckefall, Fårhult, Gladhammar. De fick inga barn. Därmed dog den släktgrenen ut. /Valdy Svensson

Stina Lisa Johansdotter Jonsdotter.
Född 1821-09-10 i Locknevi, Ytterbo (H). Död 1893-11-21 i Blackstad, Nylund (H).
1880 Inhyseshjon, änka Blackstad, Nylund med sonen Frans Oskar
1890 inhyses änka Blackstad, Nylund

Carl Johan Jaensson Johansson.
Född 1823-09-06 i Locknevi, Ytterbo (H). Död 1892-01-27 i Frödinge, Alsta, Olstorp (H).
1861-64 gift brukare Godhult på Frödingehult No 2 i Frödinge
1869 gift torpare Godhult
1879-1886 gift, utfattig, inhyses Frödinge, Alstad, Olstorp
1880 gift arbetare Frödinge, Ahlstad No1, Backstugan Ohlstorp med 4 barn
1890 gift arbetare Frödinge, B. Olstorp

Gift 1826-11-30 i Locknevi (H).

Stina Carlsdotter.
Född 1802-09-05 i Frödinge, Svartgölen (H). Död 1835-07-17 i Locknevi, Ytterbo (H).
1826 flyttar från Frödinge till Locknevi, Ytterbo
1826 piga Ytterbo, morgongåfva efter lag
1835 Hustru från Ytterbo, gift med Br. Jaen Jaensson, f. 1802 5/9, haft 3 barn, begrafs den 21.

Carolina Jaensdotter.
Född 1828-07-05 i Locknevi, Ytterbo (H). Död 1911-09-07 i Västervik (H).
1880 gift Västervik med 1 barn
1890 o 1900 gift Västervik, Badhuset
1911 änka

Anders Peter Jaensson Jansson.
Född 1829-11-03 i Locknevi, Ytterbo (H). Död 1916-12-10 i Hjorted, Rumhult (H).
1844 flyttar till Hjorted
1852-1860 G. Dr. Rumhult
1861 gift statdräng Rumhult
1880 gift statdräng m de 3 yngsta barnen i Hjorted, Rumhult
1890 o 1900 gift statdräng Rumhult
1910 änkling, inhyseshjon Rumhult i Hjorted
1913 änkling

Nils Gustaf Jaensson Johansson Jonsson.
Född 1832-05-23 i Locknevi, Ytterbo (H). Död 1927-01-18 i Lofta, Segersgärde (H).
1864 gift statdräng
1880 gift Torpare Lofta, Segersgärde torpet Ryssland
1890 gift gårdssmed Lofta Segersgärde hemman med 2 fosterdöttrar
1900 gift Torpare Smed med fosterdottern Alfrida i hushållet
1927 änkling f. d. snickare

Gift 1836-12-31 i Locknevi (H).

Anna Stina Jonsdotter.
Född 1810-11-08 i Södra Vi (H). Död 1845-01-08.
1842 8/1 straffad för stöld i Vimmerby

Sofia Jaensdotter.
Född 1838-02-01 i Locknevi, Ytterbo (H). Död 1839-01-04 i Locknevi, Ytterbo (H).

August Jaensson.
Född 1840-01-31 i Locknevi, Taklösa (H). Död 1840-01-31 i Locknevi, Taklösa (H).

August Edvard Jaensson.
Född 1841-01-31 i Locknevi, Mosshult (H). Död 1843-04-21 i Locknevi, Mosshult (H).

Lars Wilhelm Jaensson.
Född 1843-06-15 i Locknevi, Mosshult (H). Död 1843-06-21 i Locknevi, Mosshult (H).

Gift 1845-12-31 i Locknevi (H). 2

Anna Lisa Lovisa Nilsdotter.
Född 1819-06-23 i Frödinge (H). Död 1856-10-31 i Locknevi, Ytterbo, Ängalund (H).
1819 saknas i FB Locknevi
1843 piga från Misterhult till Nyshult
1844 piga från Nyshult till Långbrötsla
1845 16/10 flyttar från Långbrötsla i Frödinge till Locknevi
1845 5/11 kommer som piga från Frödiinge till Trybäcken

Johan Oscar Jaensson Jansson.
Född 1846-12-23 i Locknevi, Trybäcken (H). Död 1891-06-11 i Västrum, Hälgerum (H).
1880 ogift dräng Loftahammar, Gräntzö
1890 gift statkarl Gölgerum i Västrum med 1 dotter 1891 statkarl i Hälgerum

Otto Fredrik Jaensson.
Född 1848-12-29 i Locknevi, Trybäcken (H). Död 1921-06-12 i Näs (H).
1880 gift inhysesman Frödinge, Solhult No2, Backstugan Palma
1882 gift 10 år Inhysesman Spångebo
1890 gift brukare Frödinge, Nyserum med 3 barn
1900 gift Torpare Locknevi Näs med sönerna Karl och Anton
ej i Sv DB

Gift 1859-06-22 i Locknevi (H). 3

Cajsa Greta Nilsdotter.
Född 1821-02-06 i Högsby (H). Död 1889-01-21 i Locknevi, Ytterbo, Ängalund (H).
1821 finns ingen Cajsa Greta Nilsdotter född 6/2 men däremot en född 2/6
1880 bor ensam som inhyses fattighjon i Ängalund

Fotnot

  1. --Lantext "MH:F477"--
  2. --Lantext "MH:F478"--
  3. --Lantext "MH:F479"--

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister