Torpare, statdräng Born 1884-01-14 in Lännäs (T).
1899 dräng, flyttar från faderns Länntorp under Stenkulla till Ebberud
1900 dräng Ebberud Lännäs
1910 gift torpare Ebberud i Lännäs
1911-1913 gift statdräng Ebberud
1913 flyttar till Anneberg på Ebberuds ägor, statdräng
1913 1920 statdräng Anneberg
1940 ladugårdskarl Anneberg
Died 1957-11-06 in Lännäs, Anneberg (T).
Gustaf Leonard Andersson.
Born 1884-01-14 in Lännäs (T). Died 1957-11-06 in Lännäs, Anneberg (T). Torpare, statdräng
F Anders Peter Jonsson.
Born 1838 in Lännäs (T). Torpare
     
 
   
 
     
 
   
 
M Eva Lotta Karlsdotter.
Born 1845 in Lännäs (T).
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1906-05-13.

Anna Josefina Andersson.
Born 1879-08-15 in Lännäs (T). Died 1956-09-04 in Lännäs, Anneberg (T).

Berta Elisabet Gustafsson.
Born 1908-02-05 in Lännäs, Ebberud (T). Died 1967-05-29 in Asker, Idelund (T).

Astrid Sofia Andersson.
Born 1909-04-12 in Lännäs, Ebberud (T). Died 1910-08-29.

Verner Leonard Andersson.
Born 1910-12-07 in Lännäs (T). Died 1911-02-09 in Lännäs, Ebberud (T).

Astrid Sofia Andersson.
Born 1911-12-01 in Lännäs, Ebberud (T). Died 1912-03-11 in Lännäs, Ebberud (T).

Rut Astrid Kristina Gustafsson.
Born 1912-10-12 in Lännäs, Ebberud (T). Died 1981-12-12 in Lännäs, Anneberg (T).

Nils Värner Leonard Gustafsson.
Born 1913-12-06 in Lännäs (T). Died 1983-05-25 in Lännäs, Anneberg (T).

Bertil Ivar Vallentin Andersson.
Born 1915-10-14 in Lännäs (T). Died 1993-12-23 in Lännäs, Anneberg (T).

Alvar Julius Evert Andersson.
Born 1915-10-14 in Lännäs (T). Died 1996-02-29 in Lännäs, Anneberg (T).

Index of persons    Index of surnames    Index of places