Brukare

1880 gift brukare

Niklas Johansson.
Brukare
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married.

Gustafva Johansdotter.
Born 1846-09-07 in Askeby (E).

1880 gift Herrestad Storgård Rappestad
1890 änka logerande Lifgrentorpet i Rappestad med de 2 yngtsa barnen
1900 änka backstugusittare Nylund i Kärna med de 2 yngsta barnen

Maria Charlotta Niklasdotter.
Born 1866 in Rappestad (E).

Carl August Niklasson.
Born 1868 in Rappestad (E).

Nikolaus Niklasson.
Born 1872 in Rappestad (E).

1890 ogift dräng Syttorp i Rappestad

Johan Victor Niklasson.
Born 1875 in Rappestad (E).

1890 hos systern Maria Charlotta

Gustaf Otto Niklasson.
Born 1877 in Rappestad (E).
¥
1890 hos systern Maria Charlotta

Anna Mathilda Niklasdotter.
Born 1882 in Rappestad (E).

Erik Josef Niklasson.
Born 1886 in Rappestad (E).

Index of persons    Index of surnames    Index of places