Byggmästare Born 1877-05-07 in Odensvi (H). Died 1952-05-16 in Danderyd (AB).
1910 gift byggmästare
1940-1950 byggmästare
1952 gift 1903
August Akatius Wilhelmsson Linde.
Born 1877-05-07 in Odensvi (H). Died 1952-05-16 in Danderyd (AB). Byggmästare
F Wilhelm August Svensson.
Born 1844-03-26 in Odensvi, Sannästorp (H). Died 1926-03-31 in Odensvi, Sanda (H). Statdräng
FF Sven Svensson.
Born 1800-09-24 in Odensvi (H). Torpare
   
 
   
 
FM Sara Cajsa Nilsdotter.
Born 1797-07-04 in Odensvi (H).
   
 
   
 
M Anna Sofia Svensdotter.
Born 1846 in Odensvi (H). Died 1836-08-14 in Odensvi, Sanda Statbyggnad (H).
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1903-10-10.

Olga Augusta Olsson.
Born 1880-11-24 in Törnsfall, Aveslätt (H). Died 1965-05-11 in Danderyd (AB).
1894 19/11 flyttar från Åldersbäck i Västrum till Gamleby
1897 1101 flyttar från Gamleby till modern i Västrum
1900 3/12 flyttar från Västrum till Sanda i Odensvi som kokerska hos friherre Armfelt
1901 22/4 flyttar till Ö Ed som kokerska på Vind säteri
1902 25/11 flyttar till Åldersbäck i Västrum, där omgifta modern bor i Skolhuset
1903 11/10 flyttar till Hedvig Eleonora från Västrum, gift med A W Linde
1910 gift Bele 6 i Djursholm, Danderyd
1940 gift Jarl 4 Norev 57 i Djursholm
1950 dito
1962 änka 1952

Sven Tage Akatius Lindhe.
Born 1905-02-19 in Hedvig Eleonora (AB). Died 1975-07-22 in Matteus (AB).
1940 ogift byggnadsingenjör i föräldrahemmet
1950 ej i folkräkningen
1960 ogift ingenjör Strandv 15
1970 gift Matteus
1975 gift 1966

Vera Augusta Sofia Lindhe.
Born 1906-08-31 in Oscar (AB). Died 2004-08-05 in Danderyd (AB).
1940 innehavare sybehörsaffär i föräldrahemmet
1950 handelsidkare Norev 57
1960 dito
1990 ogift, bor med Asta och Ossian på Noreg 57
2004 ogift

Olga Asta Victoria Linde.
Born 1908-08-06 in Adolf Fredrik (AB). Died 2004-04-08 in Danderyd (AB).
1940 handelsbiträde hos systern
1950 dito
1960 dito
2004 ogift

Tore Ossian Akatius Linde.
Born 1910-03-13 in Adolf Fredrik (AB). Died 1990-12-16 in Danderyd (AB).
1940 ogift byggnadsingenjör i föräldrahemmet
1950 dito Angantyrv 6
1960 dito
1975 dito Norev 57

Urban Alfred Akatius Lindhe.
Born 1912-01-30 in Adolf Fredrik (AB). Died 1984-03-03 in Danderyd (AB).
1940 ogift kamrer i föräldrahemmet
1950 gift kamrer Riddarg 21
1960 fastighetsmäklare Angantyrv 6
1975 dito
1984 gift 1941


Wikipedia 2016:

Urban Lindhe, född 1912, död 1984 i Djursholm, var under flera årtionden Sveriges och Skandinaviens ledande fastighetsmäklare. I en bransch, som vid denna tid huvudsakligen bestod av enmansföretag, hade han 72 anställda. Han hade ett flertal avdelningskontor, främst i Stockholm med förorter. Han var den ende hedersledamoten i Auktoriserade Fastighetsmäklares Riksförbund, AFR, nuvarande Mäklarsamfundet. Lindhe var först med att i sina objektannonser använda en logotyp. På en tidningssida med många små villaannonser från skilda mäklare dök Lindhes karaktäristiska logotyp upp på många ställen. Dessutom var Lindhe väldigt frikostig med reklam i alla slags telefonkataloger och liknande. Underställda mäklare hade månadslön nästan oberoende av försäljningsresultat. Under krisåren 1980-82 gick därför verksamheten med kraftiga underskott, som drabbade Lindhe personligen, eftersom hela den stora verksamheten bedrevs som hans enskilda firma och ej i bolagsform. Urban Lindhe omkom med sin fru i en bilolycka. Hans dödsbo försattes sedan i konkurs och hans anställda mäklare skingrades. Konkursförvaltaren ville sälja rätten till det inarbetade namnet Urban Lindhe, men Urban Lindhes syskon inlade sitt veto. 1986 startade fastighetsmäklare Christer Melkerson företaget Urban Lindhe Fastighetsbyrå AB, som hade upp till tio anställda mäklare. 1990 avslöjades att registreringen såsom aktiebolag byggde på en till bolagsbyrån (Bolagsverket sedan 2004) ingiven handling, i vilken en person som hette Urban Linde var aktieägare och undertecknare för att möjliggöra registreringen av bolagsnamnet Urban Lindhe. Företaget upphörde.

Index of persons    Index of surnames    Index of places