Hotellföreståndare Born 1859-11-28 in Arboga (U). Died 1937-01-28 in Sankt Göran (AB). 1890 10/12 garvaregesäll Köping flyttar till Stockholm Klara 1900 gift hotellföreståndare Sankt Nikolai i Stockholm
1910 hotellvärd, husägare Storkyrko
1937 gift
Carl Axel Ullberg.
Born 1859-11-28 in Arboga (U). Died 1937-01-28 in Sankt Göran (AB). Hotellföreståndare
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married.

Wilma Adolfina Wretling.
Born 1867-09-06 in Köping (U). Died 1962-10-08 in Brännkyrka (AB).

Index of persons    Index of surnames    Index of places