Born 1808-10-24 in Ukna, Hyllela (H).
1828-1830 dräng på Friggestorp och där finns också drängen Jonas Landberg 1789 10/10 Skärkind. Piga där är Lena Maja Persdotter som får dottern Clara med anteckning som kan tolkas som att Lars är fadern. Clara dyker senare upp som Clara Larsdotter. Clara får en oäkta dotter Amalia Larsdotter Landberg.
1
Lars Svensson.
Born 1808-10-24 in Ukna, Hyllela (H).
F Sven Göran Larsson.
Born 1779-08-30 in Åtvid (H). Bonde
     
 
   
 
     
 
   
 
M Anna Jaensdotter.
Born 1778-11-29 in Yxnerum. Died 1837-01-24 in V Ed, Helgenäs (H).
     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Relationships and children

Utom äktenskap.

Lena Maja Persdotter.
Born 1806-09-13 in Kisa, Urkhagen (E).

1828 flyttar från Gistad till Friggetorp
1830 FB anges fader okänd men i husförhörsbok 1828-1831 anges fadern Lars Jonsson f 24/10 1808

Died 1889-06-06 in Gärdserum (E).

Clara Sophia Larsdotter.
Born 1830-07-04 in Gärdserum, Friggetorp (H).
Died 1900-10-30 in Gärdserum, Fattighuset (H).

1830 fadern anges obekant i FB
1871-1875 Nygård på Botsgårds ägor, Anders Johan Larsson anges som fadern
1876-1880 ofärdig piga hos utfattige arbetaren Anders Johan Larsson f1898 7/10 i Gamleby i Nygård på Botsgård
1880 ogift hos föräldrarna i Botsgård
1890 ogift f. d. piga på fattighuset i Gärdserum

Footnote

  1. Tidigare felläst Jonssson i st f Svensson

Index of persons    Index of surnames    Index of places