Born 1830-07-04 in Gärdserum, Friggetorp (H).
Died 1900-10-30 in Gärdserum, Fattighuset (H).

1830 fadern anges obekant i FB
1871-1875 Nygård på Botsgårds ägor, Anders Johan Larsson anges som fadern
1876-1880 ofärdig piga hos utfattige arbetaren Anders Johan Larsson f1898 7/10 i Gamleby i Nygård på Botsgård
1880 ogift hos föräldrarna i Botsgård
1890 ogift f. d. piga på fattighuset i Gärdserum

Clara Sophia Larsdotter.
Born 1830-07-04 in Gärdserum, Friggetorp (H). Died 1900-10-30 in Gärdserum, Fattighuset (H).
F Lars Svensson.
Born 1808-10-24 in Ukna, Hyllela (H).
FF Sven Göran Larsson.
Born 1779-08-30 in Åtvid (H). Bonde
   
 
   
 
FM Anna Jaensdotter.
Born 1778-11-29 in Yxnerum. Died 1837-01-24 in V Ed, Helgenäs (H).
   
 
   
 
M Lena Maja Persdotter.
Born 1806-09-13 in Kisa, Urkhagen (E). Died 1889-06-06 in Gärdserum (E).
MF Petter Andersson Kopparberg.
Born 1765-09-07 in Djursdala. Died 1844-04-19 in Kisa (E). Soldat, livgrenadjär
MFF Anders Liljeblad.
Born 1713 in Björkvik (D). Trädgårdsmästare
 
 
MFM Brita Andersdotter.
Born 1722 in Sköldinge (D).
 
 
MM Maja Maria Månsdotter.
Born 1755 in V Eneby. Died 1810-10-20 in Kisa, Brokullen (E).
   
 
   
 

Biography

Noteringen "6" kan tolkas som att Lars Svensson f1808 är fader till Clara Sofia f1830
Här anges Clara Sofia f1830 som dotter till Anders Johan f1808

Relationships and children

.

Julia Amalia Larsdotter Landberg.
Born 1862-04-25 in Gärdserum, Botsgård, Nygård (H).

1877 15/11 flyttar som J A Landberg från modern i Nygård som piga inom Botsgård
1881 18/10 , flyttar från Botsgård till Örshult i Dalhem. Blir piga på arrendegård.
1883 22/10 flyttar som piga till rusthållet Öndhult i Åtvid
1884 24/10 flyttar till rusthållet Stora Ved i Gärdserum
1885 12/11 flyttar till frälsegården Ljungbo i Gärdserum
1886 21/10 flyttar till komministerbostället Östantorp i Åtvid
1888 17/9 emigrerar till N Amerika

Died in USA, Iowa, Boone County, Boone.

Index of persons    Index of surnames    Index of places