Skräddare Born 1822-01-05 in Mogata (E). Died 1876.
1862 gift skräddare
1867 gift skräddare Evalund på Sörby ägor. Därefter struken i HFB men ej antecknat vart familjen flyttar
Nils Johan Hellman.
Born 1822-01-05 in Mogata (E). Died 1876. Skräddare
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1858-02-05.

Christina Catharina Olofsdotter.
Born 1828-04-05 in Ringarum (E). Died 1909-03-23 in Ringarum, Fattigstugan (E).
1880 änka, inhyseshjon Kaple i Ringarum med sonen Karl Ferdinand
1884 flyttar från Kaple till Bråta Kronogård hos änkan Anna Kristina Paulsdotter
1885 flyttar till backstugan Gustorp på Folsums ägor
1887 9/11 flyttar till backstugan Bergsäter på Folsums ägor
1891 27/11 flyttar till torpet Österhag
1898 17/11 flyttar till Restorpet på Folsums ägor.
sammanbor sedan 1880 talet med änklingen o skräddaren Anders Magnus Trysen f 1810
1900 hushållerska Restorpet hos Trysén
1902 Trysén dör
1903 flyttar till fattigstugan i Ringarum

Carl Gustaf Hellman.
Born 1861-10-08 in Ringarum (E). Died 1864-02-07.

Johan Edvard Hellman.
Born 1862-12-27 in Ringarum, Sörby (E). Died 1922-02-11 in Valbo, Laggarbo (X).
1880 ogift dräng i Bresätter Skönberga
1890 gift bruksarbetare Gysinge Bruk och Trämassefabrik
1900 gift hyttarbetare Gysinge Bruk
1904 gift arbetare Gysinge
1905 9/11 flyttar till Hedesunda

Gustav Henning Hellman.
Born 1864-10-01 in Ringarum (E).
1879 flyttar från Kaple på Sörby ägor till Petersborg
1880 dräng torpet Petersborg i Ringarum
1885 dräng Ringarum
1890 ogift dräng Nydala på ST Gusums ägor
1900 gift statardräng Ofvanbruket Stora Gusum

Karl Ferdinand Hellman.
Born 1867-07-04 in Ringarum, Sörby (E).
1881 flyttar från modern i Kaple till Sörby Lillgård som dräng
1883 flyttar som ogift dräng till Sörby Storgård
1890 ogift dräng Byngsbo i Ringarum
1900 gift staatrdräng Fröberga i Skönberga

Index of persons    Index of surnames    Index of places