Jordbruksarbetare Born 1849-11-01 in Torsås, Magdegärde (H).
1873 15/11 flyttar från Wentlinge till Södra Bårby som piga
1880 förs över på listan över obefintliga Mörbylånga
1880 lösdriverska Mörbylånga, kvarstående obefintlig
1885 saknar stadigt hemvist Mörbylånga
1890 6/11 flyttar inom Resmo till inhyses fast adress
1890 ogift jordbruksarb. Resmo med dottern
1892 31/10 flyttar inom Mörbylånga till Gynge
1894 24/10 flyttar till Wickleby
Emma Karolina Peterdotter.
Born 1849-11-01 in Torsås, Magdegärde (H). Jordbruksarbetare
F Peter Carlsson Majström.
Born 1813-04-15 in Långasjö. Båtsman Magdegärde
     
 
   
 
     
 
   
 
M Stina Svensdotter.
Born 1817-03-03.
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

.

Arvida Emerentia Andersdotter.
Born 1880-01-23 in Mörbylånga, Bårby (H). Died 1936-06-09 in Kastlösa (H).
1900 ogift piga i Vickleby prästgård
1901 15/8 flyttar från Wickleby till Resmo allmänning
1902 29/10 flyttar till Kastlösa

Ragnar Petersson.
Born 1887-07-16 in Mörbylånga (H). Died 1947-10-04 in Resmo (H). 1909-1924 arbetare Gynge allmänning
1940 f.d. jordbruksarbetare Resmo 2:3
1947 änkling 1938

Index of persons    Index of surnames    Index of places