Born 1587 in Bayern, Pressath.
Mis Gropp.
Born 1587 in Bayern, Pressath.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1611.

Hans Johan Gropp.
Born 1582-11-14 in Bayern, Oberfranken. Marie Johansson redovisar 10 barn födda 1612-1630 Died 1640 in Bayern, Oberfranken.

Hans Jörg Gropp.
Born 1625 in Danzig. 1657 kommer till Sverige från Danzig

Färna har varit befolkat åtminstone sedan 1500-talet. Det äldsta belägget för ortnamnet är från 1467 (Fegernæ).| |Som järnbruk kan Färna med säkerhet följas tillbaka till 1607, då där fanns en hammare med två härdar. Denna ganska anspråklösa anläggning var ursprungligen ett kronobruk, men förlänades 1617 av Gustav II Adolf till en Halfvar Olsson. Brukets egentliga grundläggare var dock den kraftfulla företagarkvinnan Edla Widiksdotter, änka efter en kamrer Abrahamsson. Under hennes ledning utvidgade bruksrörelsen 1632-40, så att bruket 1641 privilegierades till 1,200 skeppund stångjärnssmide. /Marie Johansson 2020 Died 1673-10-19 in Gunnilbo, Färna Bruk (U).

Index of persons    Index of surnames    Index of places