¥ Hej ! Har hamnat i ett dödläge igen (inte det enda) och behöver reda ut ett val av en rätt Anders. I mina anor finns Nils Andersson. född 1670-07-24 i Skurun (AI:1 s.103)och död 1733-02-10 i Skurun (AI:1 s.103). Nils var gift två gånger; 1696-10-11 i Sundsjö med Märet Siuhlsdotter och senare 1715-10-00 i Bodsjö med Brita Larsdotter. Jag har tidigare trott, m.h.a. Håkan Skogsjös : Min fars anor från övre Ådalen ,att Håkan Skogsjös ana redovisad som nr 201 ; Brita Andersdotter, född 1674-05-00 i Skurun, skulle vara syster till "min" Nils Andersson. Namn, by och tid ser ut att stämma. Uppgiften om Britas födelse står i i Fjällsjö dödbok och där nämns även hennes föräldrar som Anders Svensson och Rebecka Nilsdotter. Brita dog (begravdes) i Mogård, Fjällsjö 1755-03-09. Ser man på ägande av fastighet i Skurun, m.h.a. Per Perssons : Bodsjö Socken, så ser man att Anders Svensson står som ägare år 1614 och efterföljs 1662 av Anders Nilsson, som har ett ägande i Skurun till år 1680. Det är Anders Nilsson som jag ser som trolig fader till Nils Andersson. Dödsuppgifter i dödbok eller kyrkräkenskaper (bidrag och testamentespengar) saknas, liksom aktuella husförhör, för att spåra vare sig Anders Nilsson eller Anders Svensson som far till Nils Andersson. Likaså kan jag inte spåra Rebecka Nilsdotter, modern till Brita Andersdotter, i ovan nämnda källor. Det kan ju ha funnits andra Anders. Anders Svensson som Per Persson anger som ägare 1614- 1680 kan ju orimligen vara den samma som anges vara Brita Andersdotters fader. Kanske är det en sonson eller finns det brister i Per Perssons redogörelse ? Hur som helst, det skulle vara skönt att få räta ut frågetecknen och veta vilka Nils Anderssons föräldrar var. Tacksam för all hjälp. Mvh Åke Åke Abrahamsson/http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/2656.html
Anders Nilsson.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married.

Rebecka Nilsdotter.

Någon anknytning från äldre innehavare av Skurun under norsk-dansk tid till Nils Andersson och hans syskon kan jag inte se. Den Anders Svensson som var bosatt där då ska ha begett sig med familj till Hälsingland under 1650-talet. Att Nils' och systern Britas mor var prästdottern Rebecka Nilsdotter är helt klart. I samband med att Nils Andersson lämnar uppbud på hemmanet omtalas att Erik Boderus i Ramsele är hans morbror. Se även Skogsjö. Vad däremot deras fars fullständiga namn var är osäkert. Per Persson nämner en Anders Nilsson, dottern Britas nekrolog säger Anders Svensson och domboken (1671) omtalar en Anders Andersson i Skurun. Det sista och samtida belägget bör ju bedömas som troligast, men jag vill nog ha ytterligare bevis och inte behöva lita på en enda utsaga.


Efter att ha gått igenom källorna igen är det nog läge för en revision. När jag första gången läste vad Håkan S. skrivit om sin anmoder Brita Andersdotter tyckte jag inte att pusselbitarna helt föll på plats men hänsköt en eventuell lösning på framtiden. När jag idag läste nekrologen i Fjällsjö C:2 insåg jag att Håkan gjort en feltolkning. Det står inte att Brita tjänat hos sin halvbroder utan ordet är halfmorbroder. Det bekräftar visserligen hans slutsats grundat på underlaget i Ramsele dombok, att Erik Boderus var halvbror till Rebecka Nilsdotter. Däremot inte alls att Rebecka var dotter till Nils Boderus i ett tidigare gifte. Naturligtvis är det möjligt, men hans hustru Sara Matsdotter kan ju även vara mor till Rebecka i en förbindelse före sitt gifte med Boderus. Vad var då min invändning ? Jo, namnet Sara har en så framträdande position bland hustru Rebeckas barnbarn att en släktrelation till Sara Matsdotter är högst sannolik. Rebecka hade följande barn: Sven1 (1666-1762), Nils (1670-1733) och Brita (1674-1755). Alla dessa hennes tre barn hade döttrar vid namn Rebecka, men bägge sönerna hade också varsin dotter Sara, vilka var äldre än sina Rebecka-systrar. Utöver detta omtalas prästänkan hustru Sara 1671 som svärmor till Anders i Skurun. I allafall är mitt påstående ovan att Rebecka var prästdotter inte belagt


/Karl Göran Eriksson http://aforum.genealogi.se/discus/messages/44/2656.html

Nils Andersson.
Born 1670-07-24 in Bodsjö, Skurun (Z).
Died 1733-02-10 in Bodsjö, Skurun (Z).

1722 bonde Skurun

Index of persons    Index of surnames    Index of places