Bonde Näckstabodarna Born 1830-04-20 in Gillhov, Nybodarna (Z). Died 1926-01-23 in Gillhov, Kälen (Z).
1872 gift bonde Näckstabodarna
1880 gift bonde Gillhov, Näckstabodarna med 4 barn
1900 gift inhyseshjon hos sonen Nils
1910 gift födorådstagare Kårviken
1926 änkling 1914


Lite historik om Gillhov: Förste bosättaren var en kopparsmed som bosatte sig här på 1600-talet. Från början var de nuvarande nio byar i Gillhovbygden fäbodvallar åt bönderna i Hackås och Näs, ca. 1750 börjades dessa att odlas upp och byarna befolkades. Namnet Gillhov kommer från byarna Gillsta och Hov i Hackås. Gillhov var under en tid den gemensamma postadressen i bygden. 1823 bodde det ca.100 personer i Gillhovsbygden. 1860 beslutades att en kyrka skulle uppföras och Gillhov ”bröt” sig ut ur Hackås församling och blev Gillhovs kapellförsamling. Nils Andersson skänkte marken till kyrkan och var även den som först fick sin sista vila där. Anders Fernlund, ”Storsmeden”, gjorde allt smide till kyrkan. Fernlund hade sin smedja i Råssjöån, ovanför byn. Efter många år och dagsverken stod det lilla träkapellet klart för invigning 1870. Under andra halvan av 1800-talet skedde en kraftig befolkningsökning i området, till stor del genom inflyttning av skogsarbetare. Som mest bodde ca. 450 personer i de nio byarna: Gillhov (som tidigare hette Nybodarna), Sandnäset, Svartnäset, Kårviken, Tången, Mjövattnet, Siljebodarna, Finnsved och Råssjöstrand (kallades tidigare Näckstabodarna). Första ”storskolan” fanns i Råssjöstrand, 1951 byggdes skolan i Gillhov. Som mest var det ca. 100 elever som fick undervisning där. Skolan lades ner 1980. Är nu privatägd. Sedan började utförsbacken….ungdomarna flyttar ut…. Babyboomen i slutet av 1980-talet gjorde att många vände hem igen och byarna blommade upp, ett dagis öppnade 1988 (sammanlagt var det 40 barn inskrivna!) Skolan blev läger-och kursgård. Liv och rörelse i varenda buske! Nu är det återigen bara ca. 100 personer boende i bygden…..
Anders Nilsson.
Born 1830-04-20 in Gillhov, Nybodarna (Z). Died 1926-01-23 in Gillhov, Kälen (Z). Bonde Näckstabodarna
F Nils Andersson.
Born 1799-07-09 in Hackås, Nybodarna (Y). Died 1867-01-10 in Gillhov, Nybodarna (Z). Bonde Nybodarna
FF Anders Persson.
Born 1761-06-26 in Hackås, Näcksta (Z).
   
 
   
 
FM Brita Nilsdotter.
Born 1764.
   
 
   
 
M Brita Persdotter.
Born 1796-06-12. Died 1875-08-19 in Gillhov, Nybodarna (Z).
     
 
   
 
MM Märeta Månsdotter.
Born 1761-03-14 in Hackås (Z). Died 1843 in Hackås, Dödre (Z).
   
 
   
 

Relationships and children

Married.

Kristina Andersdotter.
Born 1835 in Färila (X).

Nils Andersson.
Born 1859-09-28 in Gillhov (Z). Died 1947-03-30 in Hackås, Kälen (Z).

Anders Andersson.
Born 1863 in Gillhov (Z).

Per Andersson.
Born 1867 in Gillhov (Z).

Brita Andersdotter.
Born 1872-02-24 in Gillhov, Näckstabodarna (Z). Died 1954-08-15 in Bodsjö, Våle (Z).

Index of persons    Index of surnames    Index of places