Folkskolelärare Born 1836-04-04 in Mörlunda (H).
1890 änkling, folkskollärare Västrum, Sockenstugan
1900 gift Västrum, Skolhuset i Åldersbäck
Johan August Gustafsson.
Born 1836-04-04 in Mörlunda (H). Folkskolelärare
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1899-09-07.

Augusta Matilda Jansson.
Born 1857-06-19 in Gladhammar, Adelsberg (H). Died 1936-04-23 in Västervik (H).

Index of persons    Index of surnames    Index of places