Torpare Skylnäs
Born 1816-11-11 in Revsund (Z).
Died 1873-09-27 in Revsund, Skylnäs (Z).
Sven Karlsson.
Born 1816-11-11 in Revsund (Z). Died 1873-09-27 in Revsund, Skylnäs (Z). Torpare Skylnäs
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1853.

Kristina Andersdotter.
Born 1832-01-30 in Bodsjö (Z).
Died 1913-02-10 in Bodsjö, Bodsjöbyn (Z).

1875 flytt från Revsund
1880 o 1900 änka, odelstorpare Bodsjöbyn med drängen Johan Bergersen Stensaas
1913 änka 1873

Index of persons    Index of surnames    Index of places