Torpare Finnäs, Sidsjö Born 1766-02-08.
1803 gift landbonde Finnäs, sönerna Faste, Sven och Magnus
1806 gift Torpar Finnäs
1805-1809 gift Torp. Finnäs Boställe, anteckning Sidsjö
1809-1814 gift Torp. Sidsjö
1817-26 gift torpare Sidsjö
Nils Svensson.
Born 1766-02-08. Torpare Finnäs, Sidsjö
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1796.

Ingeborg Fastesdotter.
Born 1775-01-17.
1806 31 år

Faste Nilsson.
Born 1797.
1814 till Hackås

Sven Nilsson.
Born 1799-03-22 in Bodsjö (Z).
1802 saknas I FB Bodsjö
1844 gift bonde Sidsjö
1838-47 gift, ärlig bonde Sidsjö
1847-1856 gift, ärlig bonde Sidsjö No2 à 1/3 tunnland

Magnus Nilsson.
Born 1802. Died 1809.
1802 ej i FB Bodsjö

Nils Nilsson.
Born 1806-04-26 in Bodsjö, Finnäs (Z). Died 1872-05-12 in Bodsjö, Sidsjö (Z).
1833 gift dräng Sidsjö
1840 gift torpare
1840-44 gift torpare Finnäs
1845 gift inhysesman Sidsjö

Segrin Nilsdotter.
Born 1809 in Bodsjö, Sidsjö (Z). Died 1809.

Sigrid Nilsdotter.
Born 1810-04-06 in Bodsjö, Sidsjö (Z).
1844 34 år

Magnus Nilsson.
Born 1813-08-15 in Bodsjö, Sidsjö (Z). Died 1854-11-21 in Bodsjö, Hunge (Z).
1838 kan vara f1813 15/8 i Bodsjö enl HFB 1838-47 b92
1843 HFB 1838-47 b97 finns ärlige Magnus dräng, hustrun och sonen Magnus hos bonden Jonas Knutsson f1806
1843 gift dräng Hunge

Index of persons    Index of surnames    Index of places