Jordarbetare Born 1829-03-02 in Haverö, Länstersjö (Y). Died 1904-02-11 in Bodsjö, Flatnor (Z).
1862 ogift bondeson Flatnor
1863-1872 ogift hos systern Kerstin i Flatnor
1880 ogift hos modern
1890 ogift jordarbetare Bodsjö, Flatnor
1900 saknas i Sv Bef
1904 ogift inhyses
Jonas Didriksson.
Born 1829-03-02 in Haverö, Länstersjö (Y). Died 1904-02-11 in Bodsjö, Flatnor (Z). Jordarbetare
F Didrik Jönsson.
Born 1804-07-22 in Ö Hogdal. Bonde Länstersjö
     
 
   
 
     
 
   
 
M Margreta Jönsdotter.
Born 1806-02-08 in Ytterhogdal (Z).
     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Relationships and children

Out of wedlock.

Kajsa Stina Olofsdotter.
Born 1826-11-19 in Bodsjö, Höviken (Z).

Kajsa Greta Jonsson.
Born 1862-08-23 in Bodsjö (Z).
1880 ogift piga Andviken hos bonden Eskil Persson f1840
1881 flyttar från Revsund till Flatnor med dottern Brita
1882, 1883 o 1887 ogift inhyses Flatnor, fattig med 3 barn
1888 gift Finnäs 2
1900 änka Brunflo, Bjerte med 6 barn 1910 torpareänka Bjerte med dottern Anna Katarina
1934 Rest till Amerika. Införd i obef. boken 1914. I A. gift Svensson. Hemkommen 1933. Anmält hemkomst 15/6 (Hem är Bjärte 2)
1934 änka g Svensson
Died 1934-06-16 in Brunflo (Z).

Index of persons    Index of surnames    Index of places