Jordtorpare, arrendator, hemmansägare Born 1867-11-16 in Hjorted (H). Died 1928-11-03 in Västrum, Eskestock (H).
1890 gift jordtorpare
1910 gift brukare Knokebo 1/9 i Hjorted
1912-1918 brukare Knokebo
1920 7/6 flyttar från Knokebo till Konglebo i Västrum som arrendator
1927 30/12 flyttar från Konglebo till Eskestock 1/2 mantal som hemmansägare
Johan Peter Andersson.
Born 1867-11-16 in Hjorted (H). Died 1928-11-03 in Västrum, Eskestock (H). Jordtorpare, arrendator, hemmansägare
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1888-08-11.

Emma Kristina Andersdotter.
Born 1868-09-26 in Hjorted (H). Died 1955-04-22 in Västrum, Ålderdomshemmet (H).
1890 gift Hjorted, Örsebohagen med 1 barn
1940 hemmansägaränka Eskestock ½ mantal, 24 ha, barnen födda 1905-14 sköter jordbruket
1943 22/11 flyttar från Eskestock till Skaftet
1950 ålderdomshemmet Västrum
1955 gift 1888

Alma Ottilia Johansson.
Born 1889-07-21 in Hjorted (H). Died 1970-02-15 in Hjorted, Nynäs (H).

Johan Albert Sigfrid Andersson.
Born 1894-03-26 in Hjorted (H). Died 1969-04-27 in Västervik (H). ¥
1969 frånskild 1948
1932 30/12 flyttar från Eskestock till Gladhammar
1940 jordbruksarbetare Gladhammar
sökt anc

Karl Axel Ivar Andersson.
Born 1896-04-26 in Hjorted (H). Died 1989-04-29 in Västervik, Gertrudsgården (H).
1924 19/4 flyttar från Västrum som arrendator till Rössle 2 3/40
1940 gift arrendator Sandvik i Törnsfall, 4 ha
1950 arrendator Sandvik Mommehål 2:1 Jenny
1960 dito
1970 gift Västervik
1989 änkling 1976

Ingeborg Matilda Andersson.
Born 1897-12-15 in Hjorted (H). Died 1994-07-20 in Hallingeverg, Ekliden (H).
1970 o 1980 ej i Sverige
1994 änka 1983

Ester Maria Andersson.
Born 1900-01-17 in Hjorted (H). Died 2000-02-25 in Misterhult, Solstadström (H).
1921 14/7 flyttar från Konglebo till Misterhult
2000 änka 1972

Gustav Viktor Andersson.
Born 1902-05-15 in Hjorted (H). Died 1986-11-14 in Gladhammar, Dalsgården (H).
1936 16/10 flyttar från Eskestock till Lofta
1940 fiskare Helgerum Slottsområdet i Västrum
1950 cahufför Falkemåla 1:21 i Västrum
1960 frånskild trädgårdsanläggare Mommehål 2:1 i Törnsfall
1986 frånskild 1955
sökt anc

Arvid Hilmer Eskerfeldt.
Born 1905-11-30 in Hjorted (H). Died 2003-01-03 in Gladhammar, Björkebo ()H).
1943 1/7 blir hemmansägare Eskestoch Helgerium 1:4 1/2 mantal
1944 gift lantbrukare
1945 23/3 fostersonen Per Åke Eugen f1944 1/4 i Stockholm Engelbrekt dör
1947 hemmansägare
1970 gift Björkebo
1980 gift Björkebo
2003 änkling 1983

Ernst Helge Andersson.
Born 1910-04-08 in Hjorted (H).
1943 22/11 flyttar som lantarbetare från Eskestock till Helgerum
1946 Helgerum 1:16
1949 Helgerum 1:46 1950 skogsarbetare
1952 Helgerum 1:16
1957 Västervik
1960 byggnadsarbetare Västervik

John Folke Andersson.
Born 1908-06-21 in Hjorted (H). Died 2003-05-21 in Västervik (H).
1943 22/11 flyttar från Eskestock till Skaftet med modern
1950 fiskare Gölpa, Skaftet
1960 eldare Västervik
1975 kommunalarbetare Västervik

Emil Konstatin Andersson.
Born 1911-10-12 in Hjorted, Knokebo (H). Died 1988-05-09 in Gladhammar, Dalsgården (H).
1950 diversearbetare Västervik
1960 fd grovarbetare Alstorp i Hjorted
1970 Gladhammar, Dalsgården
1988 ogift

Per Bertil Andersson.
Born 1914-06-11 in Hjorted, Knokebo (H). Died 2005-01-24 in Västervik (H).
1936 18/2 intagen å S:a Gertrud
1937 1/6 förklarad omyndig
1943 22/11 flyttar från Eskestock till "å församlingen boende"
1950 å förs. Gölpa, Skaftet
1960 å förs Västrum
1967 pensionerad
1970 Västrum
1990 Västrum på församlingen
2005 ogift

Index of persons    Index of surnames    Index of places