Born 1896-04-29 in Gladhammar (H). Died 1990-08-28 in Hjorted (H). 1918 Brukaredottern från Ruggebo
1940 änka Katrineberg i Hjorted
1950 Björkhult Björkdalen
1970 o 1980 Ankarsrum, Björkdalen, Björkhult
1990 änka Hjorteds sjukhem
Alma Teresia Pettersson.
Born 1896-04-29 in Gladhammar (H). Died 1990-08-28 in Hjorted (H).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1918-04-20 in Hjorted (H).

Arvid Emanuel Andersson.
Born 1893-05-21 in Hjorted (H). Died 1935-11-02 in Hjorted, Rumhult (H).
1918 torparen Katrineberg
1919 o 1924 jordbruksarbetare Katrineberg
1935 gift Hjorted, Rumhult, Katrineberg
letat FB Hjorted 1918-1929

Tore Valter Arvidsson.
Born 1919-02-01 in Hjorted, Katrineberg (H). Died 1989-11-30 in Hjorted (H). 1940 arrendator torpet Ktrineberg i Hjorted 4,98 ha 1950 byggnadssnickare Björkhult Björkdalen i Hjorted
1970 gift Ankarsrum, Björkhult, Ruggebo med 2 barn
1980 gift Ankarsrum, Björkhult, Tyrgård med 3 barn
1989 gift Ankarsrum, Björkhult, Tyrgård

Karin Teresia Andersson.
Born 1924-01-28 in Hjorted, Katrineberg (H). Died 2012-02-14 in Oskarshamn (H).
1970 gift Mönsterås med 2 barn
1970 gift Mönsterås
2012 gift 1945

Index of persons    Index of surnames    Index of places