Jordbruksarbetare Born 1866-09-15 in Hjorted (H). Died 1938-09-15 in Gladhammar, Gunnebo (H).
1890 o 1900 jordbruksarbetare
1907 17/10 flyttar från Rumhult till Gladhammar, Tjursbo
1910 19/10 flyttar åter till Hjorted
1910 statdräng Hjorted 1938 gift
Karl Gustaf Liljeberg.
Born 1866-09-15 in Hjorted (H). Died 1938-09-15 in Gladhammar, Gunnebo (H). Jordbruksarbetare
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married.

Ida Kristina Andersdotter.
Born 1867-05-14 in Hjorted Rumhult (H).
1890 gift Hjorted, Ytsjönäs
1900 gift Hjorted, Norrhult No 1, Vallersborg med 7 barn

Edla Kristina Liljeberg.
Born 1889-09-17 in Hjorted (H). Died 1963-07-02 in Gladhammar (H). 1940 ogift f.d. husföreståndarinna Fårhult Gladhammar 1963 ogift Böljerum 3:36

Karl Arvid Liljeberg.
Born 1892-06-19 in Hjorted (H). Died 1975-12-29 in Gladhammar (H).
1918 gift spikarbetare
1927 och 1930 gift arbetare
1975 änkling Gunnebobruk, Dalsgården

Gunhild Josefina Liljeberg.
Born 1894-06-27 in Gladhammar (H). Died 1967-07-20 in Västervik (H). 1940 frånskild städerska Västervik 1950 dito
1967 frånskild 1934

Hildur Elisabet Liljeberg.
Born 1896-03-30 in Gladhammar (H). Died 1981-01-22 in Hjorted (H).
1912 30/10 flyttar från Hjorted till Gladhammar
1914 11/11 flyttar åter till föräldrarna i Hjorted
1915 26/3 flyttar åter till Gladhammar, Peterslund
1916 piga flyttar till Sutaremåla, Brunsö kvarn
1917 30/10 flyttar till Hjorted, Lundsberg på Yxerd No3som tjänarinna
1919 19/5 flyttar som tjänarinna till Hallingeberg, Segersgärde på Dröpstad
1919 2/12 flyttar till Stockholm, Kungsholm, Santesson Garvareg 3
1970 Gladhammar, Gunnebobruk
1981 änka Sundsgården
anc

Astrid Teresia Liljeberg.
Born 1897-08-07 in Hjorted (H). Died 1994-08-31 in Gladhammar (H).
1970 gift Gladhammar, Gunnebobruk
1994 änka Gunnebo

Alva Linnéa Liljeberg.
Born 1899-03-04 in Hjorted (H). Died 1983-02-11 in Möklinta (U).
1912 1/6 flyttar från Hjorted till Brattfors
1983 änka Möklinta, Kyrkbyn

Gustav Harry Teodor Liljeberg.
Born 1900-11-09 in Hjorted (H). Died 1903-06-30 in Hjorted, Rumhult (H).

Karin Lydia Liljeberg.
Born 1901-12-14 in Hjorted (H). Died 1953-03-07 in Gladhammar, Gunnebo (H).
1953 ogift

Hjalmar Hugo Liljeberg.
Born 1903-08-19 in Hjorted, Rumhult (H). Died 1976-08-26 in Gladhammar, Gunnebobruk (H).
1977 gift 1943
sökt anc

Index of persons    Index of surnames    Index of places