Jordbruksarbetare Born 1866-09-15 in Hjorted (H). Died 1938-09-15 in Gladhammar, Gunnebo (H).
1890 o 1900 jordbruksarbetare
1907 17/10 flyttar från Rumhult till Gladhammar, Tjursbo
1910 19/10 flyttar åter till Hjorted
1910 statdräng Hjorted 1938 gift
Karl Gustaf Liljeberg.
Born 1866-09-15 in Hjorted (H). Died 1938-09-15 in Gladhammar, Gunnebo (H). Jordbruksarbetare
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married.

Ida Kristina Andersdotter.
Born 1867-05-14 in Hjorted Rumhult (H). Died 1948-09-21 in Gladhammar, Gunnebobruk (H).

Edla Kristina Liljeberg.
Born 1889-09-17 in Hjorted (H). Died 1963-07-02 in Gladhammar (H).

Karl Arvid Liljeberg.
Born 1892-06-19 in Hjorted (H). Died 1975-12-29 in Gladhammar (H).

Gunhild Josefina Liljeberg.
Born 1894-06-27 in Gladhammar (H). Died 1967-07-20 in Västervik (H).

Hildur Elisabet Liljeberg.
Born 1896-03-30 in Gladhammar (H). Died 1981-01-22 in Hjorted (H).

Astrid Teresia Liljeberg.
Born 1897-08-07 in Hjorted (H). Died 1994-08-31 in Gladhammar (H).

Alva Linnéa Liljeberg.
Born 1899-03-04 in Hjorted (H). Died 1983-02-11 in Möklinta (U).

Gustav Harry Teodor Liljeberg.
Born 1900-11-09 in Hjorted (H). Died 1903-06-30 in Hjorted, Rumhult (H).

Karin Lydia Liljeberg.
Born 1901-12-14 in Hjorted (H). Died 1953-03-07 in Gladhammar, Gunnebo (H).

Hjalmar Hugo Liljeberg.
Born 1903-08-19 in Hjorted, Rumhult (H). Died 1976-08-26 in Gladhammar, Gunnebobruk (H).

Index of persons    Index of surnames    Index of places