Born.

Sven, döpt i Lund 1695 6/1, Sjm Sk 528 [Inskriven vid Lunds universitet och nämns i Sjöströms bok Skånska Nationen i Lund som nr 528]. Rek. av greve Claes Sparre 1716 14/1 till ordination som skeppspräst, men CE fann honom för ung; antogs 1735 10/4 till utridare utan lön i Malmö och kallas då "avskedade löjtnanten och drabanten Sven Heslenander" [MSA Rådhusrättens dombok 1735 10/4], synes vara död före 1744 6/10 [Rådhusrättens dombok 1744 6/10, 17/10, MSA].


Sven Heslenander.
Born.
F Nils Heslenander.
Born 1663. Died 1714-01-09. Kyrkoherde
     
 
   
 
     
 
   
 
M Annika Kruse.
     
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married.

Ingeborg Engh.

Index of persons    Index of surnames    Index of places