Born 1761-06-30 in Stockholm (AB).
Flyttade 1779 från Stockholm, Stockholms län till Lärketorp, Mjölby (E). Levde 1806 i Lärketorp, Mjölby (E). Levde 1816 i Lärketorp, Mjölby (E). 1821 flyttar från Lärketorp till Hellgona
Helena Katarina Kumlin.
Born 1761-06-30 in Stockholm (AB).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married 1779.

Josaphat Zetterstedt.
Born 1743-02-17 in Eneby (E). Died 1815-05-24 in Mjölby, Lärketorp (E).
1795 löjtnant Lärketorp Mjölby¥
1801-1815 gift Lärketorp, där också brodern Per Erik med familj bor

3133. Josaphat Zetterstedt. F. 1744 6/«; fad. Petter, kamrer i Mjölby. E. o. kammarskrifvare i Kammarrevisionen 63. Sergeant vid Marinen 63; lifdrabant 68; kornett vid Lifreg. till häst; löjtnant i armén 75; afsk. 79. Landtbrukare o. delegare i Lärketorp i Mjölby 79. D. där 1815 "/s. En sägen lyder, att han 1761 på ridt öfver Kolmården nära Krokek hört en stark röst ur skogen ropa: »Josaphat! I denna timme födes din hustru»; hvilket sedan visade sig sant /Östgötars minne


Har någon närmare uppgifter om Hedvig Treutiger som är gift med Erik Petrus Zetterstedt och bor på Lärketorp i Östergötland under senare delen av 1700-talet? De får sönerna Johan Wilhelm Zetterstedt f.1785 på Lärketorp, Per Gustaf Zetterstedt och troligen också Josafat Zetterstedt. Alla bosatta på Lärketorp förr eller senare. /Christina Glaeser

Christian Ulrik Treutiger, Överstelöjtnant. Född 1748 och död 1809 i Karlshamn. Familj med Hedvig Sofia von Essen af Zellic (1775 - 1851). Minst ett barn iom dottern Lovisa Catharina Treutiger (1794 - 1862). Är det någon som har någon information om dessa två Treutigerpersoner? Christina Glaeser Postat söndagen 29 april 2007 - 11:44 -------------------------------------------------------------------------------- Har någon närmare uppgifter om Hedvig Treutiger som är gift med Erik Petrus Zetterstedt och bor på Lärketorp i Östergötland under senare delen av 1700-talet? De får sönerna Johan Wilhelm Zetterstedt f.1785 på Lärketorp, Per Gustaf Zetterstedt och troligen också Josafat Zetterstedt. Alla bosatta pÅ Lärketorp förr eller senare. Tacksam för närmare info om släkten Treutiger. mvh Christina Daniel Mattsson Postat onsdagen 29 augusti 2007 - 09:46 -------------------------------------------------------------------------------- Hej igen! Jag fått fram ytterligare information angående Christian Ulrik Treutiger, men kommer inte direkt längre. Han gifte sig 1792-01-17 i Skatelövs socken och var då boende i Huseby. Dottern Lovisa Catharina Treutiger gifter sig i Karlskrona Amiralitetsförsamling med den löjtnant Lars Samuel von Schantz. Han fick även en son, Carl Jacob Treutiger, 1792. Christian Ulrik var vid vigseln major, men blev sedermera överstelöjtnant. Är det någon som har information om dessa? Eller tips om vart man bör leta. Har använt mig av Elgenstierna och Genlines kyrkböcker. mvh Daniel Anita Karlsson Postat onsdagen 29 augusti 2007 - 22:28 -------------------------------------------------------------------------------- Hej Daniel! Var in på disbyt och kollade. Fann att en person lagt in uppgifter om en Kristian Ulrik Treutiger. Mejlar dig hans namn och adress, så kan du kontakta denne. MVH. Anita Karlsson. Jörgen Axelsson Postat onsdagen 29 augusti 2007 - 22:35 -------------------------------------------------------------------------------- Hej, Daniel! Christian Ulrik Treutiger var född 18/6 1750 i Karlskrona amiralitetsförsamling. Son till överstelöjtnanten Carl Johan Treutiger och Anna Catharina Bahr. Christina Norén-Svensson Postat torsdagen 30 augusti 2007 - 03:45 -------------------------------------------------------------------------------- Daniel! Christian Ulriks far Carl Treutiger (1712-1771) var kusin på sitt möderne till en av mina anfäder. Därför har jag vissa uppgifter om familjen. Genom arv efter sin mor blev Carls arvingar delägare till gården Ellholmen vid Arbogaån. Carls föräldrar var Carl Gustaf Treutiger och Märta Magdalena Olofsdotter Unge (1690- 1772). Carls morfar Olof Olofsson Unge, född i Västergötland, (1637-1710) kom som inspektor till Ellholmen i Arboga på 1660-talet och förvärvade senare gården. Han var gift 2 ggr - hustru nr.2 var Margareta Schaeij (1651-1730). Han hade sammanlagt 14 barn, varav 10 nådde vuxen ålder. Sonen Olof adlades von Unge 1712. (Introd. 1719 under nr.1465). Carls mamma Märta Magdalena var nr 13 i sin syskonskara. Ernst Hansson skriver följande om Carl på sid. 119 i "Arboga sockens Historia": "Han var riddare av svärdsorden och kommendörkapten vid Kungl.Amiralitetet i Karlskrona. Gift med Anna Catharina Bahr. Storskifte ägde rum på Elholmen 1772. Då voro antecknade som ägare till Elholmen: kommendörkapten änkefru Anna Catharina Treutiger, kongl.hoftaffeltäckaren Samuel Lohms dotter Elisabet Lohm, överdirektör Wilhelm Neuman, brukspatron Eric Westén." Dessa var alla släkt. Carls ingifta morbror Samuel Lohm var gift med Eva Unge f.1677; Wilhelm Neuman, överdirektör vid Jäders bruk och senare adlad Mannerstråle var genom sin mor Anna Maria Schaeij släkt till Carl Treutiger. Anna Maria Schaeij var nämligen kusin till Eva Unge och Carls mor Märta Magdalena. Den fjärde omnämnde ägaren till Elholmen brukspatron Erik Westén var gift med Margareta Borg, kusin till Carl Treutiger. Margareta Borgs mor Helena Olofsdotter Unge (1675-1737) var äldsta syster till Eva och Märta Magdalena. Carl Treutiger hade en bror Gustaf Peter (1718-1769), borgmästare i Skänninge 1753, gift 1746 med prostdottern Hedvig Christina Kiernander. Dessa makar hade två barn: Märta Magdalena och Carl. Jag har notering om 4 barn till makarna Carl Treutiger och Anna Catharina Bahr: - Carl Gustaf, major (1748-1808) - Christian Ulrik, överstelöjtnant f. 1750 - Magdalena Sofia (1751-1819) gift med sin släkting Jacob Mannerstråle (1752-1789). Deras fäder var sysslingar. - Adolph Friedrich (1755-1756) Familjens födelse- och dödsdatum är hämtade ur "Arboga Stads Känning" från år 1737, sid.115, av Jacob Benjamin Lohman.

Brita Katarina Zetterstedt.
Born 1782 in Högby. Died 1806-09-14 in Boda.
1899 jungfru Lärketorp

Helena Charlotta Zetterstedt.
Born 1785-08-26 in Mjölby, Lärketorp (E). 1816 flyttat till Skenninge 1819 20/11 flyttat till Skänninge med sonen 1

Engla Carolina Zetterstedt.
Born 1790-01-12 in Mjölby, Lärketorp (E). Died 1837-05-16 in Vadstena (E).
1814 flyttat till Wadstena

Ulrika Gustava Zetterstedt.
Born 1795-09-10 in Mjölby, Lärketorp (E).
1822 H. Skänninge 27 år¥
Känner någon till släkten Zetterstedt från Mjölby? Bla gifter sig Ulrica Zetterstedt med min förfader Nils Johan Lomell någon gång under det andra decenniet av 1800-talet. Med vänlig hälsning Christina Glaeser chrisglaeser@hotmail.com

Footnote

  1. 1819-1820 ej hittad inflyttad Skänninge

Index of persons    Index of surnames    Index of places