Fältjägare
Born 1827 in Revsund (Z).
Died 1895-05-08.

1865 gift fältjägare Höviken
1877 gift fältjägare Höviken
1880 gift fältjägare Höviken med 4 barn varav Sven Niklas gift, svärdotterns oäkta son Carl Teodor
1890 gift gratialist Höviken med dottern Anna Katrina

Karl Rindberg.
Born 1827 in Revsund (Z). Died 1895-05-08. Fältjägare
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Relationships and children

Married.

Gertrud Kajsa Persdotter.
Born 1830-10-23 in Bodsjö, Hunge (Z).
Died 1908-04-12 in Bodsjö, Höviken (Z).

1900 inhyses änka Höviken
1908 änka 1895

Sven Niklas Rindberg.
Born 1858-04-14 in Bodsjö (Z).
Died 1929-11-10 in Bodsjö, Böle (Z).

1880 gift arbetare Höviken hos fadern
1882 o 1884 o 1886 gift arbetare Höviken
1890 o 1892 gift arrendator Höviken
1894, 1898, 1900 gift o1902 arrendator Böle
1929 gift 1880

Erik Magnus Rindberg.
Born 1863-07-18 in Bodsjö, Höviken (Z).
Died 1934-02-12 in Lockne, Döviken (Z).

1898 o 1900 gift torpare Lockne, Lassbyn
1934 gift 1898

Anders Olof Rindberg.
Born 1865-12-31 in Bodsjö, Höviken (Z).
Died 1905-11-26 in Bodsjö, Forssa (Z).

1900 ogift arbetare Böle
1902 arbetare Böle
1905 gift 1902
1905 gift arbetare Forssa

Anna Katarina Rindberg.
Born 1877-06-11 in Bodsjö, Höviken (Z).
Died 1940-07-18 in Lockne (Z).

1940 gift 1900, Byn nr 2

Index of persons    Index of surnames    Index of places