Arbetare, torpare Born 1836-10-02 in Bodsjö (Z). Died 1904-09-12 in Bodsjö, Flatnor (Z).
1836 saknas i FB
1865 27/11 flyttar från Våle, Orrskäret till Bodsjöbyn
1867-74 gift torpare Bodsjöbyn
1874 flyttar från Bodsjöbyn till Flatnor
1875 o 1878 o 1881 gift arbetare Flatnor
1880 gift arbetare Flatnor med sonen Sven Olof
1890 gift stattorpare Flatnor
1900 änkling dagsverkstorpare Flatnor med sonen Karl
1904 änkling 1893
Karl Svensson.
Born 1836-10-02 in Bodsjö (Z). Died 1904-09-12 in Bodsjö, Flatnor (Z). Arbetare, torpare
F Sven Persson.
Born 1797-11-02 in Revsund (Z).
     
 
   
 
     
 
   
 
M Rakel Olofsdotter.
Born 1798-07-18 in Bodsjö (Z).
MF Olof Nilsson.
Born 1766-04-26 in Bodsjö, Våle (Z). Bonde Våle
MFF Nils Olofsson.
Born 1736. Died 1811. Bonde och nämndeman Våle
 
 
MFM Rakel Jönsdotter.
Born 1737-02-10 in Bodsjö, Våle (Z).
MFMF Jonas Jonsson.
Born 1707. Bonde Våle
MFMM Gertrud Kielsdotter.
Born 1708.
MM Sigrid Hermansdotter.
Born 1772-05-09.
   
 
   
 

Relationships and children

Married 1867.

Anna Märta Nordlund.
Born 1846 in Fors (Z). Died 1893-01-31.
Kopplingen till föräldrarna gjord bara på Nordlund och Fors. Inget finns i födelseboken Fors 1846

Anna Matilda Karlsdotter.
Born 1873-04-05 in Bodsjö (Z). Died 1875-01-25 in Bodsjö, Flatnor (Z).

Sven Olof Karlsson.
Born 1878-03-11 in Bodsjö, Flatnor (Z). Died 1955-09-27 in Bodsjö, Forsa (Z).
1900, 1902, 1904, 1906 o 1910 gift arbetare Bodsjö, Flatnor
1911 gift timmerarbetare Flatnor
1913, 1915 o 1917 gift skogsarbetare
1955 änkling Forsa 1:3¥

Forts från Magnus Aronsson f1831:

1900-talet - slutskedet Kvarnen lades ner på 1920-talet och revs i samband med att en ny flottningsränna byggdes. Sven-Olof Karlsson styckade ut 42,8 ha runt gården och köpte loss den av Skönsviks AB 1937. Han anlade ett kraftverk 1943 vid Forsaåns mynning där sågen stått. Idag är även kraftverket borta och det enda som vittnar om dess existens är en kvarglömd turbin på platsen. Sonen övertog gården fram till 1959 då han sålde den tillbaka till Skönsvik AB som då hade blivit SCA. Därefter stod gården obebodd tills husen såldes och fraktades bort eller brändes upp 1974 (Lundgren 2001). Så var Forsagårdens historia som en levande gård till ända.
Arbete i skogshistoria av Henrik Wikström vt 2001 "Forsagården- en lång historia"

Karl Karlsson.
Born 1881-08-06 in Bodsjö, Flatnor (Z). Died 1950-02-24 in Bräcke (Z).
1907 sökt flyttningsbetyg til lNordamerika men ångrar sig
1915 skogsarbetare Flatnor
1950 gift 1915

Index of persons    Index of surnames    Index of places